top image

 

Detektivske usluge za pravna lica


Detektivska agencija Seguridad Beograd pruža detektivske usluge svim pravnim licima na najvišem profesionalnom nivou. Našim klijentima pružamo kvalitetnu i pravovremenu informaciju radi donošenja što kvalitetnijih poslovnih ili privatnih odluka.


Da li ste se našli u situaciji koju ne znate kako da rešite? Da li vam treba neko ko će saslušati vaš problem i dati Vam savet, neko ko će vam pomoći da pronađete rešenje?


Licencirani detektivi i sručnjaci za razne oblasti detektivske agencije Seguridad će vas posavetovati i pomoći vam da rešite Vaš problem. U svom radu svakodnevno se bavimo rešavanjem složenih pitanja privrednih lica. Mi smo licencirani od MUP-a za pružanje istražnih usluga u Srbiji.


Detektivske usluge za pravna lica su specijalizovane istražne usluge koje pružaju privatni detektivi kako bi zadovoljile potrebe i zahteve pravnih subjekata. Ove usluge se mogu koristiti u različite svrhe, uključujući bezbednosnu, pravnu, finansijsku ili istraživačku podršku preduzeću.


Osnove rada Detektivske agencije Seguridad su Zakon o detektivskoj delatnosti i Kodeks profesionalne etike detektiva. Fokusiramo se na svaki slučaj pojedinačno, detaljno analiziramo mogućnosti i predlažemo najbolje rešenje za svakog klijenta naših detektivskih usluga.


Zašto izabrati detektivske usluge naše detektivske agencije?


Postoji nekoliko ključnih razloga zašto biste trebali da izaberete našu detektivsku agenciju za vaše poslovne potrebe:


Stručnost: Naš tim licenciranih privatnih detektiva i stručnjaka ima veliko iskustvo u radu sa pravnim licima i razume poslovne izazove sa kojima se suočavate.


Pouzdanost: Naša agencija se pridržava visokih standarda i profesionalizma u svim aspektima našeg rada.


Diskecija: Razumemo važnost očuvanja diskretnosti i poverljivosti vaših poslovnih informacija i garantujemo da će vaši podaci biti tretirani sa najvišim stepenom poverljivosti.

Detektiv za pravna lica


Detektivske usluge koje naša detektivska agencija pruža pravnim licima

 

Poligrafsko ispitivanje zaposlenih
Poligrafsko ispitivanje zaposlenih detektivska agencija vrši poligraf testiranje zaposlenih u preduzeću, detektor laži sumnja na kradju, prevare, pronevere.
Poligrafsko ispitivanje kandidata za posao
Poligrafsko ispitivanje kandidata za posao detektivska agencija vrši poligraf testiranje kandidata za posao u preduzeću, provera i selekcija na detektoru laži.
Provera bolovanja zaposlenih
Provera bolovanja zaposlenih detektivska agencija vrši proveru sumnji na lažno bolovanje zaposlenih i odsustvovanje sa posla i zloupotrebe od strane radnika.

 

Otkrivanje prevara unutrašnjih krađa odavanje poslovnih tajni
Otkrivanje prevara unutrašnjih krađa odavanje poslovnih tajni detektivska agencija pruža usluge i pomoć preduzećima u otkrivanju i dokazivanju prevare i krađe.
Provera zaposlenih u kompaniji
Provera zaposlenih u kompaniji, detektivska agencija Seguridad vrši diskretnu kontrolu i nadzor radnika kako bi se proverile i istražile zloputrebe zaposlenih.
Nadzor i kontrola zaposlenih
Nadzor i kontrola zaposlenih, detektivska agencija Seguridad vrši diskretnu kontrolu i nadzor radnika kako bi se proverile i istražile zloputrebe zaposlenih.

 

Background check provera prošlosti
Background check - provera prošlosti kandidata za posao u vašoj kompaniji ili provera poslovnog partnera kontaktirajte nas i mi ćemo za vas izvriti detaljnu i diskretnu proveru.
Utvrdjivanje povreda iz radnih odnosa
Utvrđivanje povreda iz radnih odnosa detektivska agencija vrši istrage i provere povrede radne discipline i povrede radnih obaveza i dužnosti zaposlenih.
Poslovne istrage
Poslovne istrage se odnose na proces sprovođenja temeljnog ispitivanja poslovanja i zaposlenih kako bi se otkrile sve skrivene činjenice, lažne aktivnosti ili potencijalni problemi.

 

Provera boniteta poslovnih subjekata
Provera boniteta poslovnih subjekata detektivska agencija pruža usluge provere poslovanja kompanija, finansijske i kreditne sposobnosti.
Provera poslovnih partnera i saradnika
Provera poslovnih partnera i saradnika detektivska agencija će za Vas istražiti poslovanje preduzeća i saradnika tako da znate s kim nameravate da poslujete.
Due Diligence dubinska analiza
Due Diligence detektivska agencija vrši dubinsku analizu i istragu za klijente pre ulaska u poslovne transakcije, preuzimanja, spajanja, ulaganja, partnerstva.

 

Korporativne istrage
Korporativne istrage ili poslovne istrage naša detektivska agencija istražuje zloupotrebe, kradje i prekršaje zaposlenih u preduzećima.
Bezbednosni konsalting
Bezbednosni konsalting detektivska agencija pruža usluge otkrivanja i smanjivanja bezbednosnih rizika u preduzećima, vrši procenu rizika i ranjivosti.
Istrage za osiguravajuće kuće
Istrage za osiguravajuće kuće detektivska agencija Seguridad pruža usluge i pomoć osiguravajućim društvima u otkrivanju i dokazivanju prevare u osiguranju.

 

Otkrivanje prisluškivača u kancelariji
Otkrivanje prisluškivača u kancelariji detektivska agencija vrši pregled poslovnih prostorija na uređaje za špijuniranje, prisluškivanje i snimanje razgovora.
Provera aktivnosti na društvenim mrežama
Provera aktivnosti na društvenim mrežama se odnosi na postupak pregleda ili praćenja aktivnosti korisnika, zaposlenog ili kandidata za posao na društvenim mrežama.
Provera biografija kandidata za posao
Provera biografija CV kandidata za posao detektivska agencija za Vas vrši proveru autentičnosti navedenih podataka, obrazovanje, reference, bezbednosnu proveru.

 

Tajanstveni kupac Mystery Shopper
Privatni detektiv kao tajanstveni kupac – mystery shopper može istražiti i pružiti informacije i dokaze koji su Vam potrebni u vezi vaših zaposlenih na radnom mestu.

Istražujemo – Pronalazimo – Dokazujumo - 100% Diskretno

 

 

 

licencirana detektivska agencija

Detektivske usluge

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
provera vernosti partnera detektiv

 

Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
diskretan nadzor lica detektiv

 

Vraćanje obrisanih podataka sa mobilnog telefona Android OS i iOS fotografija. Vraćanje snimaka, sms poruka, listing poziva, kontakata,  aplikacije Viber, WhatsApp, Messingera
forenzika mobilnih telefona

 

Jedini u Srbiji posedujemo program za otkrivanje i uklanjanje špijunskih softvera ugrađenih u mobilne telephone. Sumnjate da Vam se prisluškuje mobilni telefon?
otkrivanje spijunskih softvera

 

Otkrivanje skrivenih prislušnih uređaja, skrivenih bubica i mikrokamera u vašem stanu, kancelariji ili automobile. Sumnjate da Vas prisluškuju?
protiv prislusni pregled prostorija

 

Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
poligraf testiranje beograd