top image

 

Politika privatnosti

 

Politika privatnosti Detektivska agencija Seguridad


Politika vezana uz prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka


Politika privatnosti - Detektivska agencija Sguridad doo Beograd brine o sigurnosti vaših ličnih podatka koje prikupljamo kada koristite naše usluge i obvezujemo se zaštititi ih. Lični podaci koje od vas prikupljamo vezani su za razlog prikupljanja. U većini se slučajeva radi o osnovnim ličnim podacima poput imena i prezimena, adrese, jedinstvenog matignog broja (JMBG), vaših kontakt podataka i sl. Kad nam pružite takve informacije, vaše podatke ćemo koristiti u skladu sa svim primjenjivim propisima o zaštiti podataka (Zakon o zastiti podataka ličnosti, uključujući i Uredbu o zaštiti podataka (GDPR).


Seguridad doo Beograd koristit će vaše lične podatke za više svrha, uključujući sledeće:


•    radi prethodnih radnji neophodnih za sklapanje Ugovora,
•    radi sklapanja i ispunjenja Ugovora o korišćenju naših usluga,
•    radi ispunjavanja zakonskih obveza shodno pozitivnim zakonskim propisima,
•    da bismo vam pružili povratne informacije na vaše upite.


Vaši lični podaci čuvat će se u periodu neophodnom za ispunjenje obveza iz Zakona o detektivskoj deltnosti, Ugovora ili shodno predviđenim svrhama prikupljanja. Vaši podaci će čuvati u sigurnom okruženju, a pristup će biti ograničen, osim u slučajevima gdje je otkrivanje zakonom propisano.


Politika privatnosti - Opšta uredba o zaštiti podataka predviđa sledeća prava: pravo da budete informisani o obradi vaših ličnih podataka, pravo na ispravku netačnih podataka, pravo na brisanje i ograničenje obrade, pravo na prenosivost kao i pravo na prigovor. Svaki zahtev za ostvarenje navedenih prava mora biti u pisanom obliku.


Detektivska agencija Seguridad može zatražiti pružanje dodatnih informacija neophodnih za utvrđivanje vašeg identiteta. Da biste ostvarili svoja prava, obratite nam se putem e-mail adrese info@detektivskaagencija.net ili na adresu sedišta: Seguridad d.o.o Beograd., Ustanička 204a, 11050 Beograd.


Seguridad doo Beograd ne prodaje, ne iznajmljuje i ne ustupalične podatke korisnika web stranica trećim stranama i štiti vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa.

Istražujemo – Pronalazimo – Dokazujumo - 100% Diskretno

 

 

 

licencirana detektivska agencija

Detektivske usluge

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
provera vernosti partnera detektiv

 

Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
diskretan nadzor lica detektiv

 

Vraćanje obrisanih podataka sa mobilnog telefona Android OS i iOS fotografija. Vraćanje snimaka, sms poruka, listing poziva, kontakata,  aplikacije Viber, WhatsApp, Messingera
forenzika mobilnih telefona

 

Jedini u Srbiji posedujemo program za otkrivanje i uklanjanje špijunskih softvera ugrađenih u mobilne telephone. Sumnjate da Vam se prisluškuje mobilni telefon?
otkrivanje spijunskih softvera

 

Otkrivanje skrivenih prislušnih uređaja, skrivenih bubica i mikrokamera u vašem stanu, kancelariji ili automobile. Sumnjate da Vas prisluškuju?
protiv prislusni pregled prostorija

 

Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
poligraf testiranje beograd