Detektivske usluge za pravna lica Beograd Seguridad

Provera aktivnosti na društvenim mrežama


Provera aktivnosti na društvenim mrežama se odnosi na postupak pregleda ili praćenja aktivnosti korisnika, zaposlenog ili kandidata za posao na društvenim mrežama radi sticanja uvida u njihove objave, interakcije s drugim korisnicima, angažman, ili kako bi se utvrdile njegove navike ili interesi na mreži. Provera je zasnovana na digitalnim profilima kandidata koji se nalaze na platformama kao što su Facebook, Instagram, Twitter i TikTok, kao i na drugim javnim forumima i portalima na internetu.

Provera aktivnosti na društvenim mrežama nudi dublji nivo uvida u ponašanje od provere prošlosti, ili bilo koje druge tradicionalne metode. Informacije koje se nalaze na društvenim medijima nude prošle i trenutne trenutni stavove, navike i ponašanje osobe. Kada se koristi kao deo procesa regrutovanja, nudi menadžerima i HRslužbi za zapošljavanje potpuniju predstavu o tome ko je zaista kandidat. Na kraju, pomaže da se utvrdi da li kandidat odgovara preduzeću, organizaciji ili ne.

Provera društvenih medija se široko koristi i poslodavcima pruža bogat resurs za saznanje više informacija o svojim zaposlenima ili budućim zaposlenima.Zapošljavanje novog člana osoblja, menadžera je važna odluka za svako ozbiljno preduzeće. Svaki zaposleni ima potencijal da utiče na razvoj preduzeća i nije u interesu nijednog preduzeća da zapošljava ljude o čijoj prošlosti ili sadašnjosti malo zna.


Predstavljamo Vam neke od sledećih indikatora rizika objava na internetu zaposlenih ili kandidata za posao za vaše poslovanje:


  • Ekstremni pogledi / mišljenja
  • Mržnja i diskriminatorno ponašanje
  • Ilegalne aktivnosti
  • Neprikladan/nepoželjan sadržaj
  • Potencijalna zavisnost ili zloupotreba supstanci
  • Seksualno eksplicitan sadržaj
  • Nasilni sadržaj
  • Ostalo

Svakodnevno za kompanije i organizacije vršimo provere profila na društvenim mrežama zaposlenih lica i kandidata za posao, diskretno i profesionalno. Provere aktivsnosti na društvenim mrežama odnose se na proces prikupljanja informacija i podataka sa platformi društvenih mreže i onlajn zajednica u različite svrhe, uključujući pravna, istražna pitanja ili pitanja vezana za bezbednost. Ove istrage se sprovode radi dobijanja informacija o aktivnostima lica na internetu, njihovim objavama i stavovima, deljenju sadržaja, praćenju drugih, komentarima i sl.

„Vršimo uslugu provera aktivnosti na društvenim mrežama i forumima kandidata za posao i zaposlenih“

Provera aktivnosti na društvenim mrežama detektiv

“Licencirani privatni detektivi Seguridad Beograd“

Detektivska agencija

Seguridad doo Beograd

Važnost provere aktivnosti na internetu i društvenim medijima


Provera aktivnosti na društvenim mrežama zaposlenih ili kandidata za posao su u suštini veoma slični klasičnoj proveri prošlosti, ali provera društvenih medija nudi daleko dublji nivo uvida o potencijalnom zaposlenom nego što to čini standardna provera prošlosti.

Naša tehnologija nam omogućava da procenimo profil i aktivnosti kandidata fokusirajući se na društvene mreže zaposlenih ili kandidata za posao. Tehnološka prednost analize društvenih mreža je takođe u partnerstvu sa klasičnom analizom.Ovo donosi novu dubinu i tačnost provere, omogućavajući našim analitičarima skrininga društvenih medija da pruži trenutni ili prošli snimak stava, navika i ponašanja potencijalnog zaposlenog.

Ove informacije prikupljene skriningom društvenih medija mogu poslodavcu pružiti sveobuhvatniju predstavu o tome ko je kandidat. U suštini, pomaže vašem preduzeću da utvrdi da li je kandidat dobar za vašu firmu, organizaciju ili ne.

Potrebna Vam je provera aktivnosti zaposlenih ili kandidata za posao na društvenim mrežama – Kontaktirajte nas


Pozovite nas da saznate kako Vam možemo pomoći da dobijete informacije i dokaze koji su Vam potrebni istragom društvenih mreža i profila o aktivnostima vaših zaposlenih ili kandidata za posao. Tim detektivske agencije Seguridad Beograd je sastavljen od bivših iskusnih pripadnika BIA, MUP-a Srbije, eksperata za IT i forenziku i stručnih saradnika koji imaju višegodišnje iskustvo u istragama aktivnosti na društvenim mrežama.

Provera aktivnosti na društvenim mrežama Seguridad

Pružamo diskretnu proveru aktivnosti na društvenim mrežama radi otkrivanja skrivenih informacija i potencijalnih rizika. Otkrijte istinu - angažujte nas za detaljnu proveru aktivnosti na internetu vaših zaposlenih ili kandidata za posao.

PRIVATNI DETEKTIV

Istraga društvenih mreža

Bilo da je u pitanju Twitter, Facebook, TikTok ili Instagram, naša detektivska agencija koristi najsavremeniji softver i alate za sprovođenje temeljnih istraživanja na nalozima društvenih mreža prikupljajući dragocene informacije za podršku istragama na zahtev klijenta.

Istražujemo – Pronalazimo – Dokazujemo - 100% Diskretno

Kompleksne istrage, nadzor i kontrola zaposlenih, provera bolovanja zaposlenih, forenzika telefona i računara, bezbednosni konsalting, poligrafsko ispitivanje zaposlenih...

Besplatne konsultacije!

Usluge na teritoriji cele Srbije

Dostupni smo za kontakt 24/7

O nama

Detektivska agencija Seguridad d.o.o. Beograd je prva srpska detektivska agencija koja je ispunila najviše ISO standarde za obavljanje detektivske delatnosti u Republici Srbiji. Privatni detektivi licencirani od MUP-a Srbije.


DMCA Protected

©2024 Seguridad Beograd. Sva prava zadržana.

Scroll to Top