top image

 

Provera aktivnosti na društvenim mrežama


Provera aktivnosti na društvenim mrežama se odnosi na postupak pregleda ili praćenja aktivnosti korisnika, zaposlenog ili kandidata za posao na društvenim mrežama radi sticanja uvida u njihove objave, interakcije s drugim korisnicima, angažman, ili kako bi se utvrdile njegove navike ili interesi na mreži. Provera je zasnovana na digitalnim profilima kandidata koji se nalaze na platformama kao što su Facebook, Instagram, Twitter i TikTok, kao i na drugim javnim forumima na internetu.


Provera društvenih mreža nudi dublji nivo uvida u ponašanje od provere prošlosti, ili bilo koje druge tradicionalne metode. Informacije koje se nalaze na društvenim medijima nude prošle i trenutne trenutni  stavove, navike i ponašanje osobe. Kada se koristi kao deo procesa regrutovanja, nudi menadžerima i HR službi za zapošljavanje potpuniju predstavu o tome ko je zaista kandidat. Na kraju, pomaže da se utvrdi da li kandidat odgovara preduzeću, organizaciji ili ne.


Šta je uključeno u proveru društvenih mreža zaposlenih ili kandidata za posao?


Provera društvenih medija se široko koristi i poslodavcima pruža bogat resurs za saznanje više informacija o svojim zaposlenima ili budućim zaposlenima.


Zapošljavanje novog člana osoblja, menadžera je važna odluka za svako ozbiljno preduzeće. Svaki zaposleni ima potencijal da utiče na razvoj preduzeća i nije u interesu nijednog preduzeća da zapošljava ljude o čijoj prošlosti ili sadašnjosti malo zna.


Predstavljamo rezultate koji uključuju jedan od sledećih indikatora rizika:
•    Ekstremni pogledi / mišljenja
•    Mržnja i diskriminatorno ponašanje
•    Ilegalne aktivnosti
•    Neprikladan / nepoželjan sadržaj
•    Potencijalna zavisnost ili zloupotreba supstanci
•    Seksualno eksplicitan sadržaj
•    Nasilni sadržaj
•    Ostalo

Provera aktivnosti na društvenim mrežama

Provera aktivnosti na društvenim medijima


Provera društvenih medija i aktivnosti na njima zaposlenih ili kandidata za posao su u suštini veoma slični klasičnoj proveri prošlosti, ali provera društvenih medija nudi daleko dublji nivo uvida o potencijalnom zaposlenom nego što to čini standardna provera prošlosti.

Naša tehnologija nam omogućava da procenimo profil i aktivnosti kandidata fokusirajući se na društvene mreže zaposlenih ili kandidata za posao. Tehnološka prednost analize društvenih mreža je takođe u partnerstvu sa klasičnom analizom. Ovo donosi novu dubinu i tačnost provere, omogućavajući našim analitičarima skrininga društvenih medija da pruži trenutni ili prošli snimak stava, navika i ponašanja potencijalnog zaposlenog.

Ove informacije prikupljene skriningom društvenih medija mogu poslodavcu pružiti sveobuhvatniju predstavu o tome ko je kandidat. U suštini, pomaže vašem preduzeću da utvrdi da li je kandidat dobar za vašu firmu, organizaciju ili ne.


Potrebna Vam je provera aktivsnosti zaposlenih ili kandidata za posao na društvenim mrežama – Kontaktirajte nas 


Svakodnevno za kompanije i organizacije vršimo provere profila na društvenim mrežama zaposlenih lica i kandidata za posao, diskretno i profesionalno. Provere aktivsnosti na  društvenim mrežama odnose se na proces prikupljanja informacija i podataka sa platformi društvenih mreže i onlajn zajednica u različite svrhe, uključujući pravna, istražna pitanja ili pitanja vezana za bezbednost. Ove istrage se sprovode radi dobijanja informacija o  aktivnostima lica na internetu, njihovim objavama i stavovima, deljenju sadržaja, praćenju drugih, komentarima i sl.


Pozovite nas da saznate kako Vam možemo pomoći da dobijete informacije i dokaze koji su Vam potrebni istragom društvenih mreža i profila o aktivnosima vaših zaposlenih ili kandidata za posao. Tim detektivske agencije Seguridad Beograd je sastavljen od bivših iskusnih pripadnika BIA, MUP-a Srbije, eksperata za IT i forenziku i stručnih saradnika koji imaju višegodišnje iskustvo u istragama aktivnosti na društvenim mrežama.

 


Besplatne i diskretne konsultacije
064 400 6095

 

Provera zaposlenih u kompaniji

Provera zaposlenih u kompaniji, detektivska agencija Seguridad vrši diskretnu kontrolu i nadzor radnika kako bi se proverile i istražile zloputrebe zaposlenih.

Background check - provera prošlosti

Background check - provera prošlosti kandidata za posao u vašoj kompaniji ili provera poslovnog partnera kontaktirajte nas i mi ćemo za vas izvriti detaljnu i diskretnu proveru.

Provera biografija CV kandidata za posao

Provera biografija CV kandidata za posao detektivska agencija za Vas vrši proveru autentičnosti navedenih podataka, obrazovanje, reference, bezbednosnu proveru.

Istražujemo – Pronalazimo – Dokazujumo - 100% Diskretno

 

licencirana detektivska agencija

Detektivske usluge

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
provera vernosti partnera detektiv

 

Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
diskretan nadzor lica detektiv

 

Vraćanje obrisanih podataka sa mobilnog telefona Android OS i iOS fotografija. Vraćanje snimaka, sms poruka, listing poziva, kontakata,  aplikacije Viber, WhatsApp, Messingera
forenzika mobilnih telefona

 

Jedini u Srbiji posedujemo program za otkrivanje i uklanjanje špijunskih softvera ugrađenih u mobilne telephone. Sumnjate da Vam se prisluškuje mobilni telefon?
otkrivanje spijunskih softvera

 

Otkrivanje skrivenih prislušnih uređaja, skrivenih bubica i mikrokamera u vašem stanu, kancelariji ili automobile. Sumnjate da Vas prisluškuju?
protiv prislusni pregled prostorija

 

Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
poligraf testiranje beograd