Detektivske usluge cene Seguridad

Detektivske usluge cene


Detektivske usluge cene detektivske agencije Seguridad Beograd zavise od klijenta i njegove procene koje je to vreme koje privatni detektiv mora da provede na terenu kako bi se došlo do rezultata.


Mi razumemo da se pitate koja je cena detektivske usluge za koju ste zainteresovani. Detektivska agencija Seguridad Vam pruža detektivske usluge po pristupačnim cenama u Srbiji, uz garantovanu potpunu diskretnost kako Vas kao klijenta, tako i osobe koju želite da se istraži.

Cene detektivska agencija


Cena usluga detektivske agencije zavisi od dužine slučaja, složenosti slučaja, broja detektiva angažovanih na slučaju, udaljenosti, dodatnih troškova i od faktora rizika. Iz tog razloga cena varira od slučaja do slučaja.


Cene detektivskih usluga zavise od nekoliko ključnih faktora?


Vrsta detektivske usluge: Cena će zavisiti od vrste usluge koju zahtevate. To može uključivati istraživanje zaposlenih, rešavanje prevara, istrage u vezi sa partnerstvima, pronalaženje lica i mnoge druge opcije.


Složenost slučaja: Složenost slučaja igra značajnu ulogu u određivanju cene. Ukoliko je istraživanje kompleksno i zahteva više resursa i vremena, cena istrage će biti veća.


Vreme: Dužina trajanja istraživanja takođe utiče na cenu. Produžena istraživanja obično zahtevaju više resursa i rada na terenu, što može povećati ukupnu cenu.


Lokacija: Cena detektivskih usluga može varirati u zavisnosti od grada u kojem se istraživanje sprovodi i udaljenosti od Beograda. Troškovi putovanja i smeštaja detektiva mogu povećati na cenu.

Minimalan broj sati nadzora – rada na terenu privatnih detektiva je pet sati. Cena rada na terenu po satu iznosi 25 - 35 eura. Cenovnik detektivske agencije sadrži indikativne, minimalne cene za različite istražne usluge kao i fiksne cene za pojedine istražne usluge.


VAŽNO*

Cene detektivskih usluga nadzora po satu odnose se na terenske aktivnosti detektiva i važe za teritoriju grada Beograda. Za sve usluge van Beograda cena se povećava za visinu putnih i drugih mogućih troškova.

Cene detektivska agencija

Detektivske usluge - cena po satu


Nadzor lica i rad na terenu

25 - 35 eura/sat

Cena detektivskih usluga za fizička lica


Provera vernosti partnera - preljuba

25 - 35 eura/sat

Provera budućeg bračnog partnera

od 400e

Diskretan nadzor lica

25 - 35 eura/sat

Prikupljanje podataka i provera informacija

od 300e

Pronalaženje lica koja se kriju

od 300e

Pronalaženje dužnika

od 300e

Lociranje osobe

od 300e

Pronalaženje adrese i kontakt podataka lica

od 300e

Istraga uznemiravanja i anonimnih pretnji

od 400e

Pomoć kod pretnji i ucena

od 400e

Provera imovine i finansijskog stanja lica

od 350e

Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine

od 250e

Provera legalnosti i vlasništva nekretnine

od 250e

Pronalaženje vlasnika i naslednika imovine

od 300e

Nadzor dece i mladih

25 - 35 eura/sat

Provera kretanja i ponašanja deteta

25 - 35 eura/sat

Otkrivanje narkomanije dece i mladih

od 300e

Otkrivanje članstva u sektama

od 300e

Pravna pomoć u procesima pred sudom

od 300e

Usluga uručenja pravnih dokumenata

od 150e

Pronalaženje i uklanjanje prislušnih uređaja

od 250e

Otkrivanje špijunskog softvera u telefonu

od 100e

Istrage uhođenja i proganjanja

od 400e

Istrage internet prevara

od 300e

Istrage internet nasilja i sajber maltretiranja

od 300e

Istraga internet - sajber maltretiranje dece

od 300e

Istraga deljenja eksplicitnih slika na internetu

od 400e

Istraga uznemiravanja na internetu

od 400e

Provera lica kod upoznavanja na internetu

od 350e

Istrage prevara na sajtovima za upoznavanje

od 400e

Istrage ucenjivanja na internetu

od 400e

Sajber istražitelj - detektiv

od 300e

Istraga društvenih mreža

od 300e

Digitalno neverstvo u vezi ili braku

od 300e

Istrage kod nedavanja alimentacije

od 300e

Istrage kod razvoda braka

od 400e

Forenzika mobilnih telefona

od 200e

Forenzika računara – Kompjuterska forenzika

od 200e

Poligrafsko testiranje – detektor laži

od 150e

Špijunski softver za mobilni telefon

od 200e

Istraga investicionih prevara

od 400e

Istraga finansijskih prevara starijih osoba

od 300e

Usluge kontranadzora i kontrapraćenja

25 - 35 eura/sat

Traženje nestalih lica

od 200e

Zaštita od zlonamernih elektronskih sredstava

od 250e

Pronalaženje lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu

od 300e

Uzimanje otisaka prstiju

od 100e

Cena detektivskih usluga za pravna lica


Poligrafsko ispitivanje zaposlenih

150e

Poligrafsko ispitivanje kandidata za posao

150e

Provera bolovanja zaposlenih

od 250e

Otkrivanje prevara, unutrašnjih krađa, odavanje poslovnih tajni

od 300e

Provera zaposlenih u kompaniji

od 300e

Nadzor i kontrola zaposlenih

od 300e

Utvrđivanje povreda iz radnih odnosa

od 300e

Provera biografija CV kandidata za posao

od 150e

Provera aktivnosti na društvenim mrežama

od 250e

Provera boniteta poslovnih subjekata

od 300e

Provera poslovnih partnera i saradnika

od 400e

Otkrivanje prisluškivača u kancelariji

od 250e

Background check - provera prošlosti

od 300e

Istrage za osiguravajuće kuće

od 200e

Poslovne istrage

od 300e

Korporativne istrage

od 400e

Due Diligence - dubinska analiza

od 500e

Bezbednosni konsalting

od 300e

Tajanstveni kupac – mystery shopper

od 100e

PRIVATNI DETEKTIV

Koliko koštaju usluge privatnog detektiva

Kada se suočite sa situacijom koja zahteva detektivske usluge kako bi se rešila, prirodno je da se zapitate o troškovima koliko će vas to koštati. Razumevanje koliko koštaju usluge privatnog detektiva važno je za planiranje i donošenje pravih odluka. Istražićemo faktore koji utiču na cenu...

Oblasti ekspertize

Kompleksne istrage, nadzor, pronalaženje ljudi i imovine, forenzika telefona i računara, istrage prevara...

Besplatne konsultacije!

Usluge na teritoriji cele Srbije

Dostupni smo za kontakt 24/7

O nama

Detektivska agencija Seguridad d.o.o. Beograd je prva srpska detektivska agencija koja je ispunila najviše ISO standarde za obavljanje detektivske delatnosti u Republici Srbiji. Privatni detektivi licencirani od MUP-a Srbije.


DMCA Protected

©2024 Seguridad Beograd. Sva prava zadržana.

Scroll to Top