Detektivska agencija u svim gradovima i mestima

Detektivska agencija u svim gradovima


Detektivska agencija Seguridad iz Beograda je registrovana i licencirana od MUP-a Srbije za pružanje detektivskih usluga na teritoriji Republike Srbije. Osim u Beogradu, gde je sedište detektivske agencije, detektivske usluge pružamo širom Srbije, u svim gradovima i mestima.

Usluge privatnih detektiva

Privatni detektivi pružaju raznovrsne usluge u zavisnosti od potreba klijenata. Neki od glavnih zadataka i usluga su:


Poslovne istrage

Detektivi rade na istraživanju poslovnih nesuglasica, krađa, zloupotreba resursa ili bilo kojih drugih problema unutar poslovnog okruženja.

Istrage u vezi sumnje u neverstvo

Privatni detektivi često dobijaju zadatke da istraže potencijalne bračne nesuglasice i sumnje u neverstva. Oni prikupljaju dokaze i informacije kako bi klijentima pomogli da bolje razumeju situaciju.

Istraživanje finansijske prevare

Privatni detektivi se bave analizom finansijskih podataka kako bi identifikovali moguće prevare ili nepravilnosti.

Nadzor lica i sakupljanje informacija

Detektivi mogu biti angažovani da nadziru određene osobe, objekte ili sakupljaju informacije o ponašanju i aktivnostima lica.

Forenzika računara i mobilnih telefona

Privatni detektivi se često bave istraživanjem digitalnih uređaja računara i telefona kako bi povratili obrisane podatke ili dobili informacije relevantne za istragu.

Poligrafsko ispitivanje – detektor laži

Poligrafski ispitivači rade sa privatnim detektivima i pružaju mogućnost pronalaženja istine putem poligrafskog ispitivanja, kako za privatne tako i za poslovne klijente.

Prikupljanje dokaza za sudske procese

U nekim slučajevima, u saradnji sa advokatom ili na zahtev klijenta privatni detektivi prikupljaju dokaze koji se koriste u sudskim procesima.

Besplatne konsultacije!

Usluge na teritoriji cele Srbije

Dostupni smo za kontakt 24/7

O nama

Detektivska agencija Seguridad d.o.o. Beograd je prva srpska detektivska agencija koja je ispunila najviše ISO standarde za obavljanje detektivske delatnosti u Republici Srbiji. Privatni detektivi licencirani od MUP-a Srbije.


DMCA Protected

©2024 Seguridad Beograd. Sva prava zadržana.

Scroll to Top