Nadzor i kontrola zaposlenih


Privatna detektivska agencija Seguridad se može uključiti za potrebe nadzora i kontrole zaposlenih od strane pravnih lica kada postoji osnovana sumnja da zaposleni, članovi upravnog odbora ili poslovni partneri postupaju protivno Ugovoru o radu i Pravilniku kojim se bliže definišu uslovi poslovanja. Zaposleni u preduzeću mogu biti predmet kontrole i nadzora iz različitih razloga, a upravo je stalni nadzor i kontrola zaposlenih preduslov za ostvarivanje uspeha na rastućem tržištu.

 

Kontrolom zaposlenih do smanjenja finansijskih gubitaka uz pomoć privatnog detektiva

Kada zaposleni prekorače radna ovlašćenja i zloupotrebljavaju svoju dužnost na radnom mestu, tada privatna detektivska agencija Seguridad nastoji da otkrije takve aktivnosti i spreči eventualne pronevere, zloupotrebe i nanošenje direktne štete preduzeću. Angažovanje privatnog detektiva doprinosi brojnim materijalnim i nematerijalnim uštedama koje omogućavaju preduzeću da raste i da se razvija.


Kada zaposleni varaju, privatni detektiv koristi različite metode

Privatna detektivska agencija Seguridad u svom poslovanju koristi veliki broj različitih metoda i tehnika, nastojeći da otkrije prevare zaposlenih kao što su lažno bolovanje, zloupotreba službenog mobilnog telefona ili računara, povreda radne obaveze i radne discipline, krađa i sl. Nije redak slučaj da kontrolom i nadzorom zaposlenih privatna detektivska agencija dođe do podataka koji ukazuju na dolazak na posao pod dejstvom alkohola, zloupotrebu podataka prilikom zapošljavanja, a sve su češći zahtevi pravnih lica da privatni detektiv vrši proveru lojalnosti i efikasnosti zaposlenog. Za potrebe nadzora i kontrole zaposlenih sve se češće koristi video nadzor, ali i različite tehnike detektivske forenzike koje omogućavaju prikupljanje različitih dokaza sa ciljem otkrivanja nedozvoljenih aktivnosti zaposlenih na radnom mestu.


Kvalitetne usluge provere i kontrole zaposlenih – niska cena za dugoročni efekat

Dobrog radnika je teško naći, a lojalnog radnika još teže. Upravo iz tog razloga, privatna detektivska agencija Seguridad nudi povoljne i kvalitetne usluge provere i kontrole zaposlenih kako bi se preduzeća na vreme suočila sa neodgovornim i nelojanim radnicima. Niske cene usluge privatnog detektiva u proveri i kontroli zaposlenih predstavljaju investiciju za razvoj preduzeća u dugom roku.

Nadzor i Kontrola Zaposlenih

Istražujemo – Pronalazimo – Dokazujumo - 100% Diskretno

 

Detektivska agencija Seguridad doo Beograd je Licencirana od strane MUP-a Republike Srbije i posluje po Zakonu o detektivskoj delatnosti

licencirana detektivska agencija


Želite da razgovarate sa privatnim detektivom?

kontakt detektiv beograd

Besplatne konsultacije


+381 11 34 77 323

+381 64 400 60 95


Detektivska agencija Seguridad uvek može pružiti rešenje za Vaš problem!

Diskretno i profesionalno!

Obratite nam se sa punim poverenjem


POLIGRAFSKO TESTIRANJE

Poligrafsko testiranje sumnje na preljubu, krađu, testiranje zaposlenih i kandidata za posao

Poligraf put do istine!

poligraf testiranje beograd


FORENZIKA MOBILNIH TELEFONA

VRAĆANJE OBRISANIH PODATAKA sa mobilnog telefona Android OS i iOS fotografija, snimaka, sms poruka, listing poziva, kontakata,  aplikacije Viber, WhatsApp, Messinger…

 

forenzika mobilnih telefona


PROTIVPRISLUŠNI PREGLED
STANA, KANCELARIJA I AUTOMOBILA

Otkrivanje skrivenih prislušnih uređaja, skrivenih bubica i mikrokamera u vašem stanu, kancelariji ili automobile.

Sumnjate da Vas prisluškuju?

protiv prislusni pregled prostorija


OTKRIVANJE I UKLANJANJE ŠPIJUNSKIH SOFTVERA
U MOBILNIM TELEFONIMA

Jedini u Srbiji posedujemo program za otkrivanje i uklanjanje špijunskih softvera ugrađenih u mobilne telephone.

Sumnjate da Vam se prisluškuje mobilni telefon?

otkrivanje spijunskih softvera