Provera boniteta poslovnih subjekata


Istraživanje aktivnosti poslovanja drugih kompanija i poslovnih partnera predstavlja jedno od značajnijih pitanja kome se danas posvećuje pažnja. Za veliki broj kompanija, provera boniteta poslovnih partnera i istorije poslovanja predstavlja prvi korak u donošenju odluke da li će se zasnovati poslovni odnos, ili na primer, izvršiti finansiranje kroz kupovinu akcija, ili postoji briga u vezi sa budućom naplatom potraživanja. Pokretanje privatne detektivske istrage o kompaniji, štiti se reputacija Vaše kompanije i smanjuje rizik od prevare koja bi mogla ugroziti poslovanje.


Privatni detektiv istražuje bonitet poslovnih subjekata

Privatna detektivska agencija Seguridad bavi se proverom boniteta poslovnih subjekata gde na osnovu specifičnih veština i ekspertiza temeljno pristupa istrazi kompanije u Vaše ime kako bi se omogućilo adekvatno buduće poslovanje i razvoj poslovnih odnosa. Razlog zbog koga sve veći broj kompanija sve više pristupa aktivnosti anagažovanja privatnog detektiva za kako bi se izvršila provera boniteta poslovnih subjekata jeste pre svega nesigurnost i dinamičnost poslovnog okruženja.


Kako privatni detektiv može pomoći u proveri boniteta

Provere kompanija su široko područje istrage i mogu uključivati mnogo različitih aspekata. U zavisnosti od zahteva klijenata, privatni detektiv može istraživati imovinu i obaveze poslovnih subjekata, istoriju transakcija i saradnju sa konkurentima, izvršiti detaljnu analizu njihovih finansija i nadgledanje njihovih zaliha i opreme. Za potrebe naših klijenata, privatna detektivska agencija Seguridad može organizovati misterioznu kupovinu i testiranje kupovine, sprovesti istragu o opštem tržištu i sve nove proizvode i usluge koji će uskoro izaći na tržište.


Veštine i iskustva privatnog detektiva korak ka uspehu na tržištu

Ako vodite sopstveni posao, što više znate o tržištu, konkurentima i trgovinskim partnerima, veća je verovatnoća da ćete uspeti i zaštititi svoju teško stečenu reputaciju. Preduzeća mogu biti veoma složene organizacije za istraživanje, a privatna detektivska agencija ima vešt tim privatnih detektiva sa višegodišnjim iskustvom koji može pomoći u proveri boniteta poslovnih subjekata. Usluge koje naš tim nudi doprinose prikupljanju potrebnih informacija neophodnih za poslovanje koje će u dugom roku biti konkurentski održivo i profitabilno.

Istražujemo – Pronalazimo – Dokazujumo - 100% Diskretno

 

Detektivska agencija Seguridad doo Beograd je Licencirana od strane MUP-a Republike Srbije i posluje po Zakonu o detektivskoj delatnosti

licencirana detektivska agencija


Želite da razgovarate sa privatnim detektivom?

kontakt detektiv beograd

Besplatne konsultacije


+381 11 34 77 323

+381 64 400 60 95


Detektivska agencija Seguridad uvek može pružiti rešenje za Vaš problem!

Diskretno i profesionalno!

Obratite nam se sa punim poverenjem


POLIGRAFSKO TESTIRANJE

Poligrafsko testiranje sumnje na preljubu, krađu, testiranje zaposlenih i kandidata za posao

Poligraf put do istine!

poligraf testiranje beograd


FORENZIKA MOBILNIH TELEFONA

VRAĆANJE OBRISANIH PODATAKA sa mobilnog telefona Android OS i iOS fotografija, snimaka, sms poruka, listing poziva, kontakata,  aplikacije Viber, WhatsApp, Messinger…

 

forenzika mobilnih telefona


PROTIVPRISLUŠNI PREGLED
STANA, KANCELARIJA I AUTOMOBILA

Otkrivanje skrivenih prislušnih uređaja, skrivenih bubica i mikrokamera u vašem stanu, kancelariji ili automobile.

Sumnjate da Vas prisluškuju?

protiv prislusni pregled prostorija


OTKRIVANJE I UKLANJANJE ŠPIJUNSKIH SOFTVERA
U MOBILNIM TELEFONIMA

Jedini u Srbiji posedujemo program za otkrivanje i uklanjanje špijunskih softvera ugrađenih u mobilne telephone.

Sumnjate da Vam se prisluškuje mobilni telefon?

otkrivanje spijunskih softvera