Privatni detektivi

Privatni detektiv


Privatni detektiv je stručnjak koji pruža raznovrsne usluge istraživanja i analize kako bi pomogao klijentima da razreše različite lične ili poslovne situacije. Usluge koje nude privatni detektivi su široke lepeze. Mogu uključivati sve od istraga neverstva i nestalih lica do kompjuterske forenzike, poligrafa i finansijskih prevara. Detektiv je relativno novo zanimanje kod nas koje je značajno evoluiralo u poslednjoj deceniji.


Privatni detektivi najčešće rade za privatne detektivske agencije ili za nezavisne firme kao samostalni detektivi. Oni često rade na osnovu ugovora sa pravnim i fizičkim licima. Svi moraju imati državnu licencu izdatu od MUP-a za obavljanje detektivskih poslova. Licenca privatnom detektivu omogućava da istrage, nadzor lica i objekata sprovode po zakonu.

Privatni detektivi su dragoceni resursi kada je potrebno rešiti različite situacije ili prikupiti informacije. Njihova stručnost, iskustvo i resursi čine ih važnim partnerima u mnogim slučajevima. Pravilan izbor privatnog detektiva može značajno doprineti rešavanju problema i postizanju željenih rezultata.


Detektivska agencija Seguridad doo Beograd u svom timu ima licencirane privatne detektive sa višegodišnjim radnim iskustvom u Mup-u Srbije i BIA, i drugim bezbednosnim službama.

Ko je privatni detektiv?

Privatni detektivi su profesionalci koji su angažovani od strane advokatskih firmi, korporacija, osiguravajućih kompanija, privatnih lica ili drugih subjekata, a sve u cilju pribavljanja podataka i potvrđivanja ili opovrgavanja sumnji. Detektivi obično, ali ne svi, imaju iskustvo rada u policiji ili u drugim službama bezbednosti. Privatni detektiv traži, skuplja, pregleda i analizira dokaze. Da bi to u potpunosti uspeo mora imati veliki broj saradnika koji mu omogućavaju pristup mestima i informacijama koja su obično nedostupna za druga lica.

Privatni detektiv, takođe poznat kao privatni istražitelj, je profesionalac obučen da vrši istraživanja, prikuplja informacije i rešava različite slučajeve za klijente. Njihov posao se fokusira na pružanje usluga istraživanja i rešavanja problema izvan okvira javne službe. Ovi stručnjaci rade za privatne detektivske firme ili kao samostalni privatni istražitelji i pružaju usluge u širokom spektru oblasti.

Postoji stereotip da privatni detektivi samo prate bračne partnere ili decu i da po ceo dan stoje na nekom uglu ili automobilu ili se kriju u nekom žbunju sa cigaretom u ustima kao u nekom filmu. Istina je ipak malo drugačija. Slučajevi provere vernosti partnera, preljube, čine svega 20-30 % od svih usluga koje pružaju detektivske agencije.


Najtraženije detektivske usluge


Provera vernosti partnera95%
Forenzika telefona85%
Poligrafsko testiranje80%
Špijunski softver85%
Diskretan nadzor lica90%
Otkrivanje prisluškivanja75%
Ukratko, naša detektivska agencija pruža klijentima sve što im je potrebno za uspešnost istrage - iskustvo, pouzdanost, diskreciju, kvalitet usluga i brze rezultate.

Osobine privatnog detektiva


Privatni detektiv mora imati integritet, moralni i lični, koji ga čini dostojnim za obaveze koje su mu poverene. Mora biti pouzdan i odgovoran tako da klijentu uliva poverenje da će se istraga obaviti anonimno i diskretno. Detektiv mora posedovati izuzetne intelektualne sposobnosti, širinu i nivo obrazovanja koji će mu omogućiti da izađe na kraj sa složenošću svakodnevnih zadataka.

Iznad svega potrebno je imati samopouzdanje, poverenje u sopstvene kapacitete i kompetenciju, ali i spremnost za učenje i usvajanje novih znanja i veština kako bi svaki zadatak obavio uspešno. Snalažljivost, prilagodljivost, fleksibilnost i kreativnost u pristupu raznovrsnim situacijama sa kojima se može suočiti su nešto što se stiče iskustvom i željom za ličnim usavršavanjem.

Privatni detektiv mora imati urođene socijalne veštine i sposobnosti za rad sa ljudima. Komunikativnost, rečitost, ubedljivost i veštinu slušanja, u poslovima. Učinak direktno zavisi od uspešnosti u kontaktima sa ljudima. Detektivska agencija Seguridad u svom sastavu ima najbolje i licencirane detektive u Beogradu, a usluge pružamo na teritoriji cele Srbije.

Usluge privatnih detektiva

Privatni detektivi pružaju raznovrsne usluge u zavisnosti od potreba klijenata. Neki od glavnih zadataka i usluga su:


Poslovne istrage

Detektivi rade na istraživanju poslovnih nesuglasica, krađa, zloupotreba resursa ili bilo kojih drugih problema unutar poslovnog okruženja.

Istrage u vezi sumnje u neverstvo

Privatni detektivi često dobijaju zadatke da istraže potencijalne bračne nesuglasice i sumnje u neverstva. Oni prikupljaju dokaze i informacije kako bi klijentima pomogli da bolje razumeju situaciju.

Istraživanje finansijske prevare

Privatni detektivi se bave analizom finansijskih podataka kako bi identifikovali moguće prevare ili nepravilnosti.

Nadzor lica i sakupljanje informacija

Detektivi mogu biti angažovani da nadziru određene osobe, objekte ili sakupljaju informacije o ponašanju i aktivnostima lica.

Forenzika računara i mobilnih telefona

Privatni detektivi se često bave istraživanjem digitalnih uređaja računara i telefona kako bi povratili obrisane podatke ili dobili informacije relevantne za istragu.

Poligrafsko ispitivanje – detektor laži

Poligrafski ispitivači rade sa privatnim detektivima i pružaju mogućnost pronalaženja istine putem poligrafskog ispitivanja, kako za privatne tako i za poslovne klijente.

Prikupljanje dokaza za sudske procese

U nekim slučajevima, u saradnji sa advokatom ili na zahtev klijenta privatni detektivi prikupljaju dokaze koji se koriste u sudskim procesima.

Kako izabrati privatnog detektiva ili detektivsku agenciju?


Kada vam je potrebna pomoć privatnog detektiva ili detektivske agencije, ključno je izabrati pravog profesionalca koji će vam obezbediti kvalitetnu uslugu. Postoji nekoliko ključnih koraka koje možete preduzeti kako biste osigurali da izaberete pravog privatnog detektiva za vaše potrebe.

Proverite Iskustvo

Iskustvo je ključno prilikom izbora privatnog detektiva. Potražite detektiva ili agenciju sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti koja vam je potrebna. Iskusan detektiv ima bolje razumevanje situacija i veštine potrebne za efikasnu istragu.

Proverite reputaciju

Pregledajte recenzije i preporuke prethodnih klijenata. To će vam pružiti uvid u kvalitet usluga detektiva. Posetite web stranicu detektiva ili tražite online platforme gde možete pročitati iskustva drugih.

Proverite licencu

Uverite se da je detektiv licenciran i poseduje sve potrebne dozvole za rad. Licenciran privatni detektiv garantuje da će raditi u skladu sa zakonima i etičkim standardima. Privatni detektivi igraju značajnu ulogu u rešavanju različitih problema i pružanju klijentima relevantne informacije. Njihove veštine istraživanja, praćenja i analize su od suštinskog značaja za obezbeđivanje pouzdanih rezultata. Detektivske usluge se često koriste kako bi se otkrile istine, rešili problemi i zaštitili interesi pojedinaca ili kompanija.

Šta nas čini najboljim izborom da nas angažujete?


Detektivska agencija Seguridad je velika, raznolika, dobro obučena i iskusna grupa licenciranih privtnih detektiva i stručnjaka koji koriste najbolje alate u poslu da bi za vas postigli najbolje rezultate. Nećemo uzeti vaš slučaj osim ako ne budemo sigurni da smo sposobni da Vam damo tačno ono što se traži od nas. Jednom kada uzmemo vaš slučaj, sprovešćemo istragu na efikasan i profesionalan način, jer je vaše zadovoljstvo naš primarni cilj.


Ako imate slučaj u oblasti u kojoj nismo u mogućnosti da vam pružimo uslugu, biće nam drago da vam damo dodatne informacije i da vas uputimo na nekog za koga znamo da može da vam pomogne.


Takođe razumemo da mogućnost angažovanja privatnog detektiva nekima može biti neprijatna. Imate našu garanciju da je sve aposlutno diskretno, da ćemo vas saslušati i dati vam detaljno objašnjenje kako možemo da vam pomognemo, bez obzira na vašu situaciju. Konsultacije sa našom detektivskom agencijom su besplatne i strogo poverljive.


Život često predstavlja teške i bolne izazove. Mnogi od ovih izazova zahtevaju donošenje odluka na bazi svih dostupnih činjenica. Mi razumemo ova pitanja i imamo iskustvo i sposobnost da brzo, diskretno i profesionalno dobijemo informacije i dokaze koji su vam potrebni. Kao profesionalni privatni detektivi, radimo na tome da razumemo koje informacije su vam najvažnije i da razumemo okolnosti sa kojima se suočavate kako bismo mogli da osmislimo istragu koja je prilagođena vašoj potrebi.

Oblasti ekspertize

Kompleksne istrage, nadzor, pronalaženje ljudi i imovine, forenzika telefona i računara, istrage prevara...

Besplatne konsultacije!

Usluge na teritoriji cele Srbije

Dostupni smo za kontakt 24/7

O nama

Detektivska agencija Seguridad d.o.o. Beograd je prva srpska detektivska agencija koja je ispunila najviše ISO standarde za obavljanje detektivske delatnosti u Republici Srbiji. Privatni detektivi licencirani od MUP-a Srbije.


DMCA Protected

©2024 Seguridad Beograd. Sva prava zadržana.

Scroll to Top