Detektivske usluge za pravna lica Beograd

Korporativne istrage


Korporativne istrage su temeljne istrage korporacije ili preduzeća u cilju otkrivanja prekršaja ili zloupotreba koje su počinili menadžment, zaposleni ili treća lica. Postoji mnogo aspekata korporativnih istraga i mogu se značajno razlikovati u zavisnosti od vaših potreba. Na primer, korporativne istrage mogu otkriti da li je poslovni partner legitiman, da li zaposleni krade iz kompanije ili vrši prevaru i proneveru, da li odaje poslovne tajne i sl.

Svaki poslovni problem je rešiv ako posedujete pravu informaciju. Kada pravovremeno posedujete pravu informaciju tada ste i u mogućnosti da donesete pravilnu odluku. Pronalazak takvih informacija je posao naše detektivske agencije. U dosadašnjoj praksi dokazano je da posedovanje i korišćenje takvih informacija rezultira boljom zaštitom imovine i ljudskih resursa, smanjenjem troškova, povećanom produktivnošću, povećanom zaradom, smanjenjem izlaganja nepotrebnom riziku i nepotrebnim troškovima.

Preduzeća i korporacije koriste naše usluge korporativne istrage, ne samo da bi dokazali sumnju na nezakonitu aktivnost u kompaniji, već i da bi se zaštitili od potencijalnih nezakonitih aktivnosti zaposlenih u budućnosti. Ako ste zabrinuti za dobrobit vašeg preduzeća ili kompanije, angažovanje privatnog detektiva je najbolji izbor koji vam može pružiti pouzdane informacije.


Imate problem sa nepoštenjem zaposlenih ili sumnjate u legitimnost kompanije sa kojom direktno poslujete? Korporativni privatni detektiv može detaljno istražiti i predstaviti Vam dokaze koji su legalno i profesionalno pribavljeni, što znači da se mogu koristiti i u sudskom postupku.

Korporativne istrage agencija Seguridad doo Beograd

„Za potrebe vlasnika kompanija otkrivamo prekršaje i zloupotrebe od strane menadžmenta, zaposlenih ili trećih lica“

Korporativne istrage detektiv

“Licencirani privatni detektivi Seguridad Beograd“

Vrste korporativnih istraga koje pružamo


U zavisnosti od toga šta želite da se istražuje u okviru vašeg poslovanja, detektivska agencija Seguridad će sprovesti jednu ili više od ovih istraga:


• utvrđivanja i eliminacije svih vrsta rizika koje imaju negativne posledice za vaše poslovne aktivnosti, poslovne uspehe i ugled u poslovnom svetu,

• istrage u slučaju konkretne ugroženosti koja može nastati kao posledica delovanja unutar kompanije ili kao posledica delovanja spoljnih faktora (nelojalna konkurencija, ugrožavanje imovine, poslovnih interesa i sl),

• istrage krivotvorina brendiranih marki,

• istrage u slučaju sumnje na industrijsku špijunažu,

• istrage lažnih bolovanja,

• istraga nelojalne konkurencije,

• provere povrede patenata,

• provere poslovnih partnera,

• provera podataka i informacija,

• provera referenci kandidata za posao,

• provere lojalnosti zaposlenih,

• provere uspešnosti zaposlenih u obavljanju poslova,

• utvrđivanja povreda radnih obaveza ili radne discipline zaposlenih,

• pronalazak dužnika,

• nadzor zaposlenih i imovine kompanije,

• nadzor pojedinih aktivnosti zaposlenih.

Angažovanje detektivske agencije za korporativnu istragu


Vršimo diskretno i profesionalno prikupljanje i proveru informacija koje mogu biti od izrazitog značaja za poslovanje komapnije ili preduzeća. Ovakve aktivnosti poslovne istrage se pre svega odnose na proveru podataka iz radne biografije prilikom zapošljavanja novih radnika, utvrđivanja istinitosti pruženih informacija i sl. Detektivska agencija Seguridad u mogućnosti je za naše klijente brzo i pouzdano utvrditi činjenično stanje pri čemu provere podrazumevaju:

• provera pravnih osoba (imovina, poslovanje, vlasnička struktura)

• provera fizičkih osoba (zaposlenje, stvarna adresa stanovanja, imovina)

• provera potencijalnih zaposlenih.


Ukoliko sumnjate da Vaši zaposleni, članovi uprave, poslovni partneri ili na neki drugi način Vama bliske osobe postupaju suprotno Ugovornim obavezama detektivska agencija Seguridad Vam nudi mogućnost diskretnog nadzora osoba (zaposlenih), službenih vozila i poslovnog prostora.

Ovakve aktivnosti pružaju mogućnost sticanja uvida u ponašanje na radnom mestu, eventualnih zloupotreba i neadekvatnih poslovnih aktivnosti, kao i zloupotrebe položaja.

Korporativne istrage Seguridad

Naša detektivska agencija je specijalizpvana za korporativne istrage s ciljem identifikacije prevara, zloupotreba i nezakonitih aktivnosti u kompaniji. Mi smo Vaš pouzdan partner u zaštiti korporativnih interesa.

Potrebna Vam je istraga u kompaniji - kontaktirajte nas


Ukoliko Vam je potrebna bilo koja vrsta korporativne, poslovne istrage detektivska agencija Seguridad će za Vas diskretno istražiti i pružiti informacije koje su vam potrebne.

Pozovite nas ili zakažite sastanak sa licenciranim privatnim detektivom ili nekim od stručnjaka naše detektivske agencije. Saznajte kako Vam možemo pomoći da dobijete informacije i dokaze koji su Vam potrebni. Tim detektivske agencije Seguridad Beograd je sastavljen od bivših iskusnih pripadnika BIA, MUP-a Srbije, eksperata za IT i forenziku, poligrafskih ispitivača i stručnih saradnika koji imaju veliko iskustvo u korporativnim istragama.

PRIVATNI DETEKTIV

Angažovanje detektivska agencija za poslovne potrebe

Angažovanje detektivske agencije za poslovne potrebe igra ključnu ulogu u zaštiti interesa kompanije i očuvanju njenog integriteta. Kroz širok spektar usluga koje pruža, detektivska agencija omogućava kompanijama da efikasno reaguju na izazove poslovnog sveta i osiguraju bezbednost i uspešnost...

Istražujemo – Pronalazimo – Dokazujemo - 100% Diskretno

Kompleksne istrage, nadzor i kontrola zaposlenih, provera bolovanja zaposlenih, forenzika telefona i računara, bezbednosni konsalting, poligrafsko ispitivanje zaposlenih...

Besplatne konsultacije!

Usluge na teritoriji cele Srbije

Dostupni smo za kontakt 24/7

O nama

Detektivska agencija Seguridad d.o.o. Beograd je prva srpska detektivska agencija koja je ispunila najviše ISO standarde za obavljanje detektivske delatnosti u Republici Srbiji. Privatni detektivi licencirani od MUP-a Srbije.


DMCA Protected

©2024 Seguridad Beograd. Sva prava zadržana.

Scroll to Top