Kontakt 011 3477 323      Radno vreme 24/7

Istrage za osiguravajuće kuće

Seguridad d.o.o. Beograd

Prevare u osiguranju su rastuća globalna pojava, a procenjuje se da iznos prevara u Republici Srbiji godišnje iznosi desetine miliona dinara, a tu cenu nadoknađuju i plaćaju najpošteniji građani, jer kao posledica toga raste i cena premije.

Postoji više vrsta prevara osiguravajućih društava, ali velika većina povezana je s fizičkim povredama, prvenstveno u automobilskim nesrećama ili povredama na radu, kao i sa određenim materijalnim štetama. Ponekad se radi samo o preuveličavanju postojećih povreda ili šteta, a ponekad ih je tražioc odštete ujedno i sam prouzrokovao. Neki od najuobičajenijih slučajeva su stare povrede koje se “prodaju” kao trenutno pretrpljene, povrede zadobijene u slobodno vreme prijavljene kao povrede na radu, uništavanje sopstvene imovine (najčešće nekretnina), lažne krađe umetnina ili sličnih vrednih predmeta.

Seguridad Beograd istrage za osiguravajuce kuce prevare

Seguridad Beograd – Prevare u osiguranju

Najčešće prevare u osiguranjima kod nas odnose se na osiguranje vozila (autoodgovornost i kasko). Lažno prikazivanje da je vozilo oštećeno u saobraćajnoj nesreći koja se uopšte nije dogodila, namerno izazivanje nesreće da bi se naplatila šteta, prijavljivanje krađe vozila koje je prethodno prodato, premeštanje delova sa drugih havarisanih vozila, česti pokušaji naplate štete za preminula lica, pokušaji naplate ranije oštećenih delova vozila ili povećavanje realno nastale štete, samo su neki od načina da pojedinci ili organizovane grupe, na nezakonit način dolaze do novca, odnosno materijalne koristi.

Prevare drugih vidova osiguranja su takođe značajne, a kao primer, navodimo slučajeve podmetanja požara, obično u poslovnim prostorima, i to, po pravilu, kada je klijent uzeo kredit koji ne može da vrati i sl.

U poslednje vreme veoma izražen vid prevara u osiguranju odnosi se na povrede tela i pretrpljeni strah, kao posledica saobraćajnih nesreća. Osiguravajuća društva se često susreću i sa lažnom medicinskom dokumentacijom.

Istrage za prevare u osiguranju

Ponekad se u slučajevima prevare u osiguranju javlja više počinioca. Tražioc odštete ne deluje uvek sam, već često ima pomagača, ponekad čak i “iznutra”. Procedura prilikom traženja odštete zahteva čitav niz različitih potpisa, što povećava rizik od nezakonite radnje. Saradnik tražioca odštete može biti bilo ko, od lažnog svedoka, pa čak i zaposlenika društva, ponekad istog onog koji je i prodao osiguranje. Ovakvi slučajevi zahtevaju posebnu stručnost privatnog detektiva i poznavanje određenih procedura.

Odnos uloženog i dobijenog je nemerljiv, a sami rezultati pokazuju da je moguće umnogome doprineti smanjenju broja prevara i shodno tome značajno umanjiti finansijske gubitke.

Upravo zato su privatne detektivske agencije koje zapošljavaju bivše službenike policijskih i ostalih službi bezbednosti najčešći izbor za istraživanje prevara osiguranja i rešavanje takvih slučajeva. Zahtevi osiguravajućih kuća za detektivskim uslugama svakog dana sve više rastu.

U cilju što bržeg dobijanja informacija potrebnih za sprečavanje prevara, Detektivska agencija Seguridad doo Beograd obavlja istrage za osiguravajuće kuće i stoji Vam na raspolaganju sa vrhunskim timom stručnjaka uz širok spektar usluga.

Detektivska agencija Seguridad je član opšteg udruženja privatnih detektiva Srbije.

Detektivske usluge za pravna lica

01

Provere fizičkih i pravnih lica, provere lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije

02

Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe

03

Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?

04

Detektivska agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga

05

Istrage za osiguravajuće kuće

Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila

06

Pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka

07

Provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera

08

U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih

09

Lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao

Seguridad Beograd

Želite da razgovarate sa privatnim detektivom?