Kontakt 011 3477 323      Radno vreme 24/7

Provera zaposlenih u kompaniji

Seguridad d.o.o. Beograd

Provera zaposlenih u kompaniji je jedna od najtraženijih detektivskih usluga za pravna lica. Nosioci ekonomske snage kao i konkurentske prednosti mnogih kompanija upravo su njihovi zaposleni. Jako je važno imati profesionalno i visoko obrazovane zaposlene od poverenja koji mogu značajno doprineti rezultatskom uspehu. Zloupotreba i prekoračenje radnih ovlašćenja sve je češća pojava u poslovnom svetu koja može rezultirati velikim finansijskim gubicima.

Vaši zaposleni su najvažnija investicija koju možete imati kao kompanija, ali nažalost loš zaposleni može mnogo koštati Vašu kompaniju u smislu vremena, novca i bezbednosti. Detektivska agencija Seguridad je član opšteg udruženja privatnih detektiva Srbije.

Provera zaposlenih u kompaniji Seguridad doo Beograd

Seguridad Beograd – Provera zaposlenih

U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih, naša kompanija Seguridad uspešno nudi sledeće usluge provere zaposlenih:

  • poligrafsko testiranje zaposlenih po potrebi ili periodično

  • forenzička analiza službenih mobilnih telefona

  • forenzička analiza službenih računara

  • provera lažnih bolovanja i odsustvovanja sa posla

  • provera povreda radnih obaveza ili radne discipline

– kada radnik neopravdano odbija da obavlja poslove i izvršava naloge poslodavca u skladu sa zakonom;

– kada ne dostavlja potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad;

– kada radnik zloupotrebljava pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad;

– zbog dolaska na rad pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava, odnosno upotrebe alkohola ili drugih opojnih sredstava u toku radnog vremena, koje ima ili može da ima uticaj na obavljanje posla;

– ako je dao netačne podatke koji su bili odlučujući za zasnivanje radnog odnosa;

– ako zaposleni koji radi na poslovima sa povećanim rizikom, na kojima je kao poseban uslov za rad utvrđena posebna zdravstvena sposobnost, odbije da bude podvrgnut oceni zdravstvene sposobnosti;

– ako ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca.

  • provera o kršenjima ugovora o radu i poslovnih procedura
  • provera lojalnosti i efikasnosti zaposlenog

Ukoliko sumnjate da Vaši zaposleni, članovi uprave, poslovni ili na neki drugi način Vama bliske osobe, postupaju suprotno Ugovornim obavezama Detektivska agencija Seguridad Vam nudi mogućnost diskretnih provera zaposlenih u kompaniji.

Detektivske usluge za pravna lica

01

Provere fizičkih i pravnih lica, provere lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije

02

Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe

03

Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?

04

Detektivska agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga

05

Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila

06

Pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka

07

Provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera

08

Provera zaposlenih u kompaniji

U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih

09

Lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao

Želite da razgovarate sa privatnim detektivom?