Detektivska agencija SEGURIDAD Beograd
Detektivska agencija SEGURIDAD Beograd
Licencirana detektivska agencija Beograd
Detektivske usluge za fizička i pravna lica
Privatni detektivi diskretno i profesionalno
Detektivska agencija SEGURIDAD Beograd
Provera vernosti partnera - preljuba
Poligrafsko testiranje - detektor laži
Pronalaženje i uklanjanje prislušnih uređaja
Detektivska agencija SEGURIDAD Beograd
Poslovne istrage Seguridad Beograd
Digitalna forenzika mobilnih telefona
Provera poslovnih partnera i saradnika
Detektivska agencija SEGURIDAD Beograd
 

Detektivska Agencija SEGURIDAD Beograd

 

Detektivska Agencija Beograd je preduzeće za detektivske usluge i korporativnu bezbednost Seguridad d.o.o. Beograd. Osnovano je 2015. godine sa ciljem pružanja istražnih usluga pravnim i fizičkim licima na najvišem profesionalnom nivou. Mi smo licencirana firma za pružanje usluga od strane MUP-a Republike Srbije. Naši klijenti su firme i fizička lica kojima su potrebne kvalitetne i pravovremene informacije radi donošenja što kvalitetnijih poslovnih ili privatnih odluka.

Koristimo se savremenom opremom, proverenim i naučenim tehnikama potrebnim za uspešno obavljanje poverenih zadataka. Seguridad doo Beograd pruža diskretno i anonimno, brzo i efikasno usluge za fizička i pravna lica na teritoriji Srbije koristeći sva sredstva dozvoljena zakonom.

Sedište agencije je u Beogradu, ali osim Beograda pružamo detektivske usluge u svim gradovima i mestima u Srbiji. Mi smo vodeća agencija u Srbiji sa najboljim privatnim detektivima. Dokaz naše uspešnosti i stručnosti je sve veći broj klijenata koji kod nas dolaze isključivo preko preporuke zadovoljnih klijenata, što za nas predstavlja najveće priznanje i zadovoljstvo.

Naš tim se sastoji isključivo od iskusnih detektiva i visoko kvalifikovanih lica koji su specijalizovani za jedno ili više područja, što nam omogućava da ponudimo široki spektar detektivskih usluga.Svi naši zaposleni su uvek usmereni prema klijentu sa ciljem da se pronađe najbolje rešenje za njegov problem. Ističemo se svojim profesionalnim odnosom prema klijentima, poštovanju detektivske etike i zakonskih propisa.

Garantujemo diskretnost i tajnost podataka. Podaci o klijentu potpuno su zaštićeni, što naručiocu usluge daje potpunu sigurnost, bez obzira radi li se o fizičkom ili pravnom licu.

Detektivska Agencija Beograd uvek može pružiti odgovarajuće rešenje za Vaš problem ma kakav on bio.

Seguridad d.o.o. Beograd je licencirana, registrovana i specijalizovana za pružanje usluga na teritoriji Republike Srbije. Osim u Beogradu, usluge pružamo širom Srbije, u svim gradovima i mestima. Licencirana detektivska agencija Seguridad Beograd građanima i svim zainteresovanim strankama nudi sve aspekte detektivskih usluga, od nadzora i raznih oblika opsežnih istraga, do provera i savetovanja.

Podjednako pružamo usluge fizičkim i pravnim licima. Otkrivanje prevara i preljube, potraga za licima koja se kriju, pronalaženje dužnika, istraga pretnji, ucena, uznemiravanja. Kao i nadzor lica i dece, provera poslovnih partnera i zaposlenih, potraga za nestalim licima, poligrafsko testiranje, forenzika telefona, bezbednosni konsalting. Ovo su samo neke od detektivskih usluga, koje pružamo o kojima možete pročitati više u nastavku.

 

 

Detektivska agencija Seguridad je član opšteg udruženja privatnih detektiva Srbije.


Licencirana agencija Beograd


Detektivske usluge za fizička i pravna lica


Privatni detektivi diskretno i profesionalno


Provera vernosti partnera - preljuba


Poligrafsko testiranje - detektor laži


Pronalaženje i uklanjanje prislušnih uređaja


Poslovne istrage Detektivska Agencija Seguridad Beograd


Digitalna forenzika mobilnih telefona


Provera poslovnih partnera i saradnika Detektivska agencija Seguridad je član opšteg udruženja privatnih detektiva Srbije

 

Poligrafsko testiranje

PROFESIONALNO – POUZDANO – DISKRETNO

Poligraf Beograd

 

Bilo da je reč o jednostavnom istraživačkom zahtevu ili veoma složenoj istrazi, možete biti sigurni da će Vaša očekivanja biti ispunjena i premašena!

Detektivska Agencija Seguridad Beograd – temeljno i profesionalno! Sedište agencije je u Beogradu, ali osim Beograda pružamo usluge u svim gradovima i mestima u Srbiji

Seguridad d.o.o. Beograd uvek može pružiti odgovarajuće rešenje za Vaš problem ma kakav on bio

 

Detektivska Agencija Seguridad

Energičnost, diskretnost, integritet i inteligencija karakterišu naš rad.

 

Temeljno, profesionalno i prilagodljivo Vašim potrebama

 

Otkrivanje prevara i preljube, provera poslovnih partnera i zaposlenih, potraga za licima koja se kriju, pronalaženje dužnika, bezbednosni konsalting.

 

Informacija je moć Seguridad

 

Za Vas obavljamo istrage pretnji, ucena, uznemiravanja, nadzor lica i dece, potraga za nestalim licima, poligrafsko testiranje, forenzika telefona.

 

Ukoliko sumnjate da Vaši zaposleni, članovi uprave, poslovni ili na neki drugi način Vama bliske osobe, postupaju suprotno Ugovornim obavezama, Seguridad Vam nudi mogućnost diskretnih provera zaposlenih u kompaniji.

Garantujemo Vam brzu i pouzdanu uslugu provere prošlosti i istinitosti podataka, sa potpunom zaštitom identiteta. Obratite nam se sa punim poverenjem! Garantujemo Vam potpunu diskretnost, profesionalnost, brzu i kvalitetnu uslugu

Ukoliko imate opravdanje sumnje na povredu radnih odnosa, obaveza i dužnosti nekog od Vaših zaposlenih, a nemate dokaze. Obratite nam se sa punim poverenjem i mi ćemo diskretno i u najkraćem roku potvrditi ili opovrgnuti Vaše sumnje.

 

Seguridad doo Beograd je licencirana kompanija za istražnu delatnost koja pruža uslugu bezbednosne provere kandidata za prijem u radni odnos u skladu sa najsavremenijim standardima u svetu kombinujući brojne aspekte istražne delatnosti. (Bezbednosna provera lica, poligrafsko testiranje, prikupljanje i analiza podataka iz javno dostupnih izvora, operativni rad na terenu, prikupljanje i obrada podataka itd.) u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom, a pre svega u skladu sa Zakonom o detektivskoj delatnosti Republike Srbije, pridržavajući se Kodeksa detektivske etike.

Detektivska Agencija Seguridad

 

POLIGRAFSKIH TESTIRANJA 5000+


USPEŠNO ZAVRŠENIH SLUČAJEVA 4000+


RADNO VREME 24/7

 

Forenzika Telefona Seguridad Beograd
Vraćanje obrisanih podataka sa telefona

 

Digitalna forenzika
mediji

 

Vraćanje izbrisanih podataka sa mobilnih telefona, dronova, SD i SIM kartica, GPS uređaja

 

Podrška za preko 20.000 uređaja

 

Samsung, Huawei, LG, Xiaomi, Motorola, Sony, Lenovo, Nokia, BlackBerry, iPhone, Windows Phone

Forenzika Telefona Beograd

 

Kako otkriti da Vas partner vara

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice
Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage
Iskusni detektivi agencije Seguridad Vam mogu pomoći. Pronalazimo i utvrđujemo adrese prebivališta i boravišta lica za koja ste po bilo kom osnovu zainteresovani da pronađete
Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao
Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, riziku od ulaska u loše društvo, korišćenja nedozvoljenih supstanci, vrbovanja u sekte
Promene ponašanja, promene društva i sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte, mi Vam možemo pomoći i otkriti da li je to istina. Informacija je moć Detektivska Agencija Seguridad Beograd
Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite ili ustanovite istinitost sumnji, obratite nam se. Imamo visoku reputaciju za obavljanje posla.
Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet i pomoć u rešavanju istih.  Detektivska Agencija Seguridad Beograd diskretne i profesionalne usluge
O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca i sa kim se druže, da li Vam partner ili supružnik zaista govori istinu
Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Detektivska Agencija Seguridad proverava istinitost podataka, eventualna kriminalna prošlost, sklonosti, eventualni poroci
Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili dodatnih priliva novca. Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine
Detektivska Agencija Seguridad otkrivanje prisluškivanja, Protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta, pronalaženje i uklanjanje skrivenih kamera i prisluškivača
Usluge za pravna lica, provere fizičkih lica, lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije, provera podataka, imovine i solventnosti firme
Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe bolovanja zaposlenih  Detektivska Agencija Seguridad Beograd
Da li postoji istorija problema sa zakonom? Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?  Detektivska Agencija Seguridad Beograd
Kako biste otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska Agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga
Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila, podmetanje požara u poslovnim prostorijama, uništavanje sopstvene imovine usluge Detektivska Agencija Seguridad Beograd
Usluge za pravna lica pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka, imovinsko pravni odnosi Detektivska Agencija Seguridad Beograd
Detektivska Agencija Seguridad Beograd provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera prikupljanje i analiza podataka
U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih vršimo proveru bolovanja i sve suprotno ugovornim obavezama
Usluge za pravna lica, lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao
Privatni detektivi pomažu tužiocima u pripremi slučajeva za sud, rade za privatne kompanije na prikupljanju podataka o zaposlenima ili prate rad onih koji se nalaze na osetljivim poslovnim pozicijama
Prikupljanje i obrada informacija predstavlja najznačajniju oblast u kome privatni detektiv iskazuje svoje sposobnosti
Izloženost turbulentnom okruženju i porastu broja različitih kriminalnih aktivnosti na svim poljima neretko zahteva angažovanje privatnog detektiva u istraživanju problema uznemiravanja i anonimnih pretnjie
Sve češće pitanje sa kojim se susreću kupci nekretnina tiče se pitanja legalnosti vlasništva pre same kupovine
Pronalaženje lica koja se kriju izazov je za privatne detektive jer su različiti motivi zbog kojih se lica kriju
Detektivska Agencija Seguridad pruža svojim klijentima mogućnost pronalaženja lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu
U vreme kada su informacije sve važniji resurs, a poslovanje i svakodnevni život se odvija online, zaštita podataka i sredstava za obradu podataka treba da obuhvati mere koje će pomoći otkrivanju zlonamernih elektronskih sredstava i nanošenja štete
Istraživanje aktivnosti poslovanja drugih kompanija i poslovnih partnera predstavlja jedno od značajnijih pitanja kome se danas posvećuje pažnja
Privatna detektivska agencija Seguridad pruža mogućnost otkrivanja prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni
Privatna detektivska agencija Seguridad se može uključiti za potrebe nadzora i kontrole zaposlenih od strane pravnih lica kada postoji osnovana sumnja da zaposleni, članovi upravnog odbora ili poslovni partneri postupaju protivno Ugovoru o radu i Pravilniku kojim se bliže definišu uslovi poslovanja
Provera pokretne i nepokretne imovine je sve češće tražena usluga kod detektivske agencije Seguridad
Postoji velika zabrinutost roditelja koja zahteva angažovanje privatne detektivske agencije u kontroli ponašanja dece kako bi se te sumnje otklonile - Detektivska Agencija Seguridad
Ako Vam je potrebna adresa neke osobe koju dugo niste videli, ili jednostavno tražite adresu osobe koja se krije od Vas, nekoga ko vam duguje novac, starog prijatelja, rođaka ili nestalu osobu, Detektivska Agencija Seguridad pomaže