Pronalaženje lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu


Prema Zakonu o obligacijama (Sl. Glasnik RS, br. 18/2020) svako ko drugom licu prouzrokuje štetu dužan je da tu štetu nadoknadi, osim u slučaju ako se ne ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice. Detektivska agencija Seguridad pruža svojim klijentima mogućnost pronalaženja lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu, uz minimalne troškove i potpuno besplatnu pravnu konsultaciju. Do nanošenja štete trećem licu nastaje povreda nekog dobra, na imovini ili prava ličnosti.


Vrste štete koje mogu biti nanete trećem licu

Lica koja nanose štetu mogu tu štetu naneti direktno licu – kao fizičku štetu, materijalnu štetu, štetu narušavanja ugleda ili indirektno – članovima njegove porodice ili imovine. Svaka aktivnost koja može da doprinese nanošenju bilo koje vrste štete, zahteva da lice koje je štetu nanelo tu štetu nadoknadi u skladu sa zakonskim okvirom. Angažovanje privatnog detektiva može pomoći u brzom pronalaženju tih lica i prikupljanju dokaza koji mogu postati sredstvo koje će pomoći u krivičnom gonjenju počinioca.


Naknada materijalne štete i uloga privatnog detektiva

Kada treće lice prouzrokuje štetu na imovini tada nastupa potreba da privatni detektiv otkrije lice koje je tu štetu izazvalo ali i prikupi dovoljno dokaza koji će obezbediti zaštitu imovinskih interesa i naknadu materijalne štete. Ovakva aktivnost zahteva pravovremeno reagovanje privatnog detektiva kako ne bi došlo do zastarelosti potraživanja i obezbeđenja mogućnosti naplate prinudnim putem. Ozbiljnije aktivnosti nastaju kada šteta koju lice nanese bude usmerena ka ličnosti i narušavanju duševnog i zdravstvenog stanja, što zahteva posebnu pažnju privatnog detektiva u otkrivanju lica koja su korisniku usluge naneli štetu i pokretanja aktivnosti za naknadu takve štete.


Angažovanje privatnog detektiva po povoljnim cenama

Privatna detektivska agencija Seguridad nastoji da razume potrebe i probleme svojih klijenata zbog čega obezbeđuje besplatnu konsultaciju o potrebi angažovanja privatnog detektiva i pravne savete o mogućnosti rešavanja problema po prikupljenim dokazima. Kvalitet usluga privatne detektivske agencije Seguridad praćen je pristupačnim cenama a područje rada obuhvata ne samo teritoriju grada Beograda, već i čitave Srbije i inostranstva.

Istražujemo – Pronalazimo – Dokazujumo - 100% Diskretno

 

Detektivska agencija Seguridad doo Beograd je Licencirana od strane MUP-a Republike Srbije i posluje po Zakonu o detektivskoj delatnosti

licencirana detektivska agencija


Želite da razgovarate sa privatnim detektivom?

kontakt detektiv beograd

Besplatne konsultacije


+381 11 34 77 323

+381 64 400 60 95


Detektivska agencija Seguridad uvek može pružiti rešenje za Vaš problem!

Diskretno i profesionalno!

Obratite nam se sa punim poverenjem


POLIGRAFSKO TESTIRANJE

Poligrafsko testiranje sumnje na preljubu, krađu, testiranje zaposlenih i kandidata za posao

Poligraf put do istine!

poligraf testiranje beograd


FORENZIKA MOBILNIH TELEFONA

VRAĆANJE OBRISANIH PODATAKA sa mobilnog telefona Android OS i iOS fotografija, snimaka, sms poruka, listing poziva, kontakata,  aplikacije Viber, WhatsApp, Messinger…

 

forenzika mobilnih telefona


PROTIVPRISLUŠNI PREGLED
STANA, KANCELARIJA I AUTOMOBILA

Otkrivanje skrivenih prislušnih uređaja, skrivenih bubica i mikrokamera u vašem stanu, kancelariji ili automobile.

Sumnjate da Vas prisluškuju?

protiv prislusni pregled prostorija


OTKRIVANJE I UKLANJANJE ŠPIJUNSKIH SOFTVERA
U MOBILNIM TELEFONIMA

Jedini u Srbiji posedujemo program za otkrivanje i uklanjanje špijunskih softvera ugrađenih u mobilne telephone.

Sumnjate da Vam se prisluškuje mobilni telefon?

otkrivanje spijunskih softvera