top image


Cena angažovanja privatnog detektiva da pronađe nekog


Cena angažovanja privatnog detektiva da pronađe nekog

„Koja je cena pronalaženja nekoga?“


To pitanje nam se postavlja nekoliko puta dnevno, ili telefonom ili na email.


Koliko će koštati da pronađete osobu?


Šta ako znam samo ime i prezime osobe?


Šta ako imam samo ograničene informacije o toj osobi?


Postoji li razlika u ceni između pronalaska davno izgubljenog rođaka i pronalaženja nekoga zbog sudskog postupka – tužbe?


I tako dalje i tako dalje.


Ovo su, uglavnom, sasvim normalna pitanja, ali uglavnom ćete dobiti odgovore poput „Zavisi od toga sa koliko informacija raspolažete o toj osobi ili šta znate o njoj“.


Pre nego što počnemo sa honorarima privatnih detektiva, vredi napomenuti i neke onlajn baze podataka koje su javne na internetu. Dok neke javne baze podataka dobijaju informacije iz neregulisanih podataka, privatni detektivi imaju pristup istraživačkim bazama podataka na profesionalnom nivou, koje sadrže više regulisane/bezbednije podatke.


Privatni detektivi moraju imati dozvoljenu svrhu pristupa nekim informacijama.


Kolika je cena pronalaska neke osobe?


U proseku, većina privatnih detektivskih agencija naplaćuje od 200 eura za standardne, lakše slučajeve pronalaska osobe, do 800 eura za teže slučajeve.


Naše cene počinju od 300 eura za pronalaženje osobe ako imate neke osnovne informacije o osobi, kao što su puno ime, datum rođenja, nedavna adresa, radno mesto, oblast stanovanja itd.
Naše naknade počinju od 400 eura za pronalaženje davno izgubljenog rođaka, prijatelja ili sličnog, ili u drugim slučajevima u kojima imate ograničene  ili zastarele informacije.


Ne nudimo garancije, ali obećavamo da ćemo biti potpuno transparentni i otvoreni u pogledu naših šansi da pronađemo osobu. Ne preuzimamo slučajeve ako mislimo da ne možemo da pronađemo osobu, a imamo zaista visoku stopu uspeha u pronalaženju ljudi.


Zašto da angažujete privatnog detektiva da pronađe nekog?


Kratak odgovor je da treba da angažujete profesionalca ako želite profesionalno odrađen posao gde ne morate da dovodite u pitanje informacije koje dobijete.


Koje baze podataka koriste detektivske agencije?


Dok neke javne baze podataka za sadrže neažurirane podatke, profesionalne istraživačke baze podataka generalno prikupljaju iz dostupnih državnih institucija i sadrže više ažuriranih podataka.


Kada kažemo „državnih institucija“, mislimo na baze podataka kojima (uglavnom) imaju pristup samo licencirane detektivske agencije — gde morate da potvrdite da ste licencirani privatni detektiv da biste im pristupili. U nekim slučajevima, advokatske firme i određena preduzeća takođe mogu pristupiti informacijama.


Razlog zbog kojeg je potrebna licenca MUP-a je taj što je veliki deo informacija u ovim bazama podataka zaštićen regulisanim zakonima, a da biste pristupili ovim informacijama, potrebna vam je svrha prikupljanja.


Da li vam je potrebn motiv klijenta zbog kojeg želi da pronađe određenu tu osobu?


Da. 100%.


Zašto?


Da bi se koristile gore opisane baze podataka, da bi kao licencirana detektivska agencija imali pristup, potrebno je znati u koju svrhu se prikupljaju, za pristup zaštićenim podacima.


Da li treba da znate RAZLOG zašto pokušavate da pronađete osobu?


Ne možemo da govorimo u ime drugih detektivskih agencija i privatnih detektiva, ali u našem slučaju odgovor je 100% Da.


Naša je dužnost i obaveza da znamo zašto pokušavate da pronađete određenu osobu.


Za posao, to može biti pronalaženje bivšeg zaposlenog koji se odnosi na istragu prevare.


Za investitora, to može biti zbog sudskog spora.


Za advokata bi moglo biti da pronađe svedoka za predstojeće suđenje.


Za širu javnost, taj odgovor može varirati, od pokušaja da stupi u kontakt sa davno izgubljenim rođakom do pronalaska starog prijatelja do povezivanja sa bivšim poznanikom.


Kao privatni detektivi, imamo neke specijalizovane veštine i pristup nekim prilično moćnim informacijama. Kao što možete zamisliti, bilo je nekih strašnih priča o detektivima koji su nekom ušli u trag, a koji se završio sa tragičnim ishodom, nažalost.


Najpoznatija od ovih priča tiče se Rebeke Šefer, ameičke glumice koju je ubio poremećeni progonitelj koji je unajmio privatnog detektiva da je pronađe, onosno njenu adresu stanovanja. Ubica je privatnom detektivu rekao da je on stari Rebekin prijatelj i da želi njenu adresu kako bi mogao da joj pošalje poklon - ali je otišao do njenog praga i upucao je.


Da je privatni detektiv malo analizirao klijenta i njegov motiv iz priče, možda nikada ne bi preuzeo slučaj i Rebeka Šefer bi još uvek bila živa.


Strašna smrt Rebeke Šefer se danas u Holivudu i svetskim zakonima smatra prekretnicom jer je nakon njenog ubistva donetog zakona o uređenju, najpre u Kaliforniji, a zatim i širom Sjedinjenih Američkih Država i sveta. Po zakonu, proganjanje je proglašeno krivičnim delom, dok su donete i mere kojima je ograničen prostup nekim informacijama.


Može li privatni detektiv pronaći BILO KOGA?


Uvek kažemo svakom potencijalnom klijentu: Sa određenim vremenom i resursima, praktično je moguće pronaći bilo koga.


Bez obzira koliko malo informacija imate uvek možemo da pokušamo da prođemo osobu ili njenu adresu stanovanja ili kontakt podatke.


Dakle, koliko košta unajmiti privatnog detektiva da pronađe nekoga?


U proseku, rekli bismo da većina privatnih istražitelja naplaćuje od 200 eura do više od 800 eura za teže slučajeve. To ne obuhvata sve, ali obuhvata dobar deo slučajeva. Konačno cena zavisi od toga kojim vi informacijama raspolažete o toj osobi.

Cena angažovanja privatnog detektiva da pronađe nekog - Blog Vesti

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, riziku od ulaska u loše društvo, korišćenja nedozvoljenih supstanci, vrbovanja u sekte.
Promene ponašanja, promene društva i sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte, mi Vam možemo pomoći i otkriti da li je to istina. Informacija je moć Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite ili ustanovite istinitost sumnji, obratite nam se. Imamo visoku reputaciju za obavljanje posla.
Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet i pomoć u rešavanju istih.  Detektivska Agencija Seguridad Beograd diskretne i profesionalne usluge.
O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca i sa kim se druže, da li Vam partner ili supružnik zaista govori istinu.
Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Detektivska Agencija Seguridad proverava istinitost podataka, eventualna kriminalna prošlost, sklonosti, eventualni poroci.
Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili dodatnih priliva novca. Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine.
Detektivska Agencija Seguridad otkrivanje prisluškivanja, Protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta, pronalaženje i uklanjanje skrivenih kamera i prisluškivača.
Usluge za pravna lica, provere fizičkih lica, lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije, provera podataka, imovine i solventnosti firme.
Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe bolovanja zaposlenih  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Da li postoji istorija problema sa zakonom? Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Kako biste otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska Agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga.
Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila, podmetanje požara u poslovnim prostorijama, uništavanje sopstvene imovine usluge Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Usluge za pravna lica pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka, imovinsko pravni odnosi Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Detektivska Agencija Seguridad Beograd provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera prikupljanje i analiza podataka.
U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih vršimo proveru bolovanja i sve suprotno ugovornim obavezama.
Usluge za pravna lica, lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao.
Izloženost turbulentnom okruženju i porastu broja različitih kriminalnih aktivnosti na svim poljima neretko zahteva angažovanje privatnog detektiva u istraživanju problema uznemiravanja i anonimnih pretnjie.
Sve češće pitanje sa kojim se susreću kupci nekretnina tiče se pitanja legalnosti vlasništva pre same kupovine.
Pronalaženje lica koja se kriju izazov je za privatne detektive jer su različiti motivi zbog kojih se lica kriju.
Detektivska Agencija Seguridad pruža svojim klijentima mogućnost pronalaženja lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu.
U vreme kada su informacije sve važniji resurs, a poslovanje i svakodnevni život se odvija online, zaštita podataka i sredstava za obradu podataka treba da obuhvati mere koje će pomoći otkrivanju zlonamernih elektronskih sredstava i nanošenja štete.
Istraživanje aktivnosti poslovanja drugih kompanija i poslovnih partnera predstavlja jedno od značajnijih pitanja kome se danas posvećuje pažnja.
Privatna detektivska agencija Seguridad pruža mogućnost otkrivanja prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni.
Privatna detektivska agencija Seguridad se može uključiti za potrebe nadzora i kontrole zaposlenih od strane pravnih lica kada postoji osnovana sumnja da zaposleni, članovi upravnog odbora ili poslovni partneri postupaju protivno Ugovoru o radu i Pravilniku kojim se bliže definišu uslovi poslovanja.
Provera pokretne i nepokretne imovine je sve češće tražena usluga kod detektivske agencije Seguridad.