Kontakt 011 3477 323      Radno vreme 24/7

Pomoć kod pretnji i ucena

Seguridad d.o.o. Beograd

Detektivska agencija Seguridad doo Beograd Vam pruža savete i pomoć kod pretnji, iznuda ili ucena kojima ste izloženi Vi ili neko od Vaših bližnjih.

Pretnje

Pretnja i ucena izaziva veliko uznemirenje, jer su pretnje upućene uglavnom najbližim članovima porodice. Da bi što više zaplašili, pominju imena dece ili ostalih članova porodice i navode detalje. Ranijih godina su preteće poruke žrtvama upućivane najčešće pismeno, a sada preko telefona, SMS poruka, društvenih mreža i e-maila. Predstavljaju se kao pripadnici opasnih kriminalnih grupa i upozoravaju da se ne obaveštava policija.

Pomoc kod pretnji i ucena Seguridad doo Beograd detektivi

Ucene

Kada je u pitanju pomoć kod pretnji i ucena Detektivska agencija Seguridad pristupa sa maksimalnom koncentracijom i inteligencijom. Ucenu vrši onaj ko u nameri da sebi ili nekom drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist zapreti da će protiv njega ili njemu bliskog lica otkriti nešto što bi njihovoj časti ili ugledu škodilo i time ga prinudi da nešto učini ili ne učini na štetu svoje ili tuđe imovine. Najčešće je reč o podacima iz privatnog života. Ucena se najčešće vrši posrednim putem, za razliku od iznude. Može se vršiti anonimnim pismima ili e-mailom sa ucenjivačkom sadržinom, porukama, telefonom uz prikrivanje broja i tonaliteta glasa (posebno ako se ucenjivač i ucenjeni poznaju) i pretnja objavljivanjem izmišljenog kompromitujućeg materijala.

Iznude – Seguridad Beograd

Detektivska agencija Seguridad Vam može pomoći u slučajevima iznude. U teoriji se krivično delo iznude najjednostavnije definiše kao krivično delo kojim se pribavlja novac ili druga imovina i to putem prinude koja se pojavljuje kao način, odnosno sredstvo izvršenja. Ponekad se iznuda eufemistički naziva „reket“, s tim što naše krivično zakonodavstvo izraz „reket“ nigde izričito ne navodi.

U praksi su moguće tri situacije ucene i iznude:

· Prinuda pojedinca ili grupe nad licem koje poseduje neku imovinsku vrednost (klasična iznuda),

· Iznuda koja proizilazi iz neraščišćenih imovinskih odnosa,

· Prisilno nuđenje „zaštite“ od strane pojedinca ili grupe (tzv. reket).

Ukoliko ste Vi žrtva anonimnih ili javnih pretnji, ucena ili iznuda i smatrate da Vam možemo pomoći obratite nam se s punim poverenjem, a mi Vam garantujemo diskretnost.

Detektivske usluge za fizička lica

01

Ukoliko sumnjate u vernost partnera za Vas diskretno otkrivamo da li postoji preljuba

02

Diskretan nadzor se primenjuje prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju

03

Pronalazimo i utvrđujemo adrese prebivališta i boravišta lica koji se kriju

04

Poligrafsko ispitivanje utvrđivanje istine kod porodičnih problema, sumnji na preljubu, krađa

05

Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, korišćenja narkotika? Možemo Vam pomoći

06

Promene ponašanja, promene društva, ako sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte

07

Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite

08

Pomoć kod pretnji i ucena

Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet

09

O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca

10

Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Proveravamo istinitost podataka

11

Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica u slučaju da je došlo do finansijskih problema

12

Otkrivanje prisluškivanja, protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta

Seguridad doo Beograd agencija detektiv logo

Dostupni smo 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji

Obratite nam se sa punim poverenjem !

Preduzeće za detektivske usluge i korporativnu bezbednost Seguridad d.o.o. Beograd osnovano je 2015. godine sa ciljem pružanja istražnih usluga pravnim i fizičkim licima na najvišem profesionalnom nivou. Mi smo licencirana firma za pružanje detektivskih usluga od strane MUP-a Republike Srbije.