Diskretno i profesionalno! 24/7 Licencirani i iskusni privatni detektivi.

Pomoć kod pretnji i ucena

Seguridad d.o.o. Beograd

Seguridad Pomoc kod pretnji i ucena

Detektivska agencija Seguridad doo Beograd Vam pruža savete i pomoć kod pretnji, iznuda ili ucena kojima ste izloženi Vi ili neko od Vaših bližnjih.

Pretnje

Pretnja i ucena izaziva veliko uznemirenje, jer su pretnje upućene uglavnom najbližim članovima porodice. Da bi što više zaplašili, pominju imena dece ili ostalih članova porodice i navode detalje. Ranijih godina su preteće poruke žrtvama upućivane najčešće pismeno, a sada preko telefona, SMS poruka, društvenih mreža i emaila. Predstavljaju se kao pripadnici opasnih kriminalnih grupa i upozoravaju da se ne obaveštava policija.

Ucene

Kada je u pitanju pomoć kod pretnji i ucena Detektivska agencija Seguridad pristupa sa maksimalnom koncentracijom i inteligencijom. Ucenu vrši onaj ko u nameri da sebi ili nekom drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist zapreti da će protiv njega ili njemu bliskog lica otkriti nešto što bi njihovoj časti ili ugledu škodilo i time ga prinudi da nešto učini ili ne učini na štetu svoje ili tuđe imovine. Najčešće je reč o podacima iz privatnog života. Ucena se najčešće vrši posrednim putem, za razliku od iznude. Može se vršiti anonimnim pismima ili e-mailom sa ucenjivačkom sadržinom, porukama, telefonom uz prikrivanje broja i tonaliteta glasa (posebno ako se ucenjivač i ucenjeni poznaju) i pretnja objavljivanjem izmišljenog kompromitujućeg materijala.

Iznude – Seguridad Beograd

Detektivska agencija Seguridad Vam može pomoći u slučajevima iznude. U teoriji se krivično delo iznude najjednostavnije definiše kao krivično delo kojim se pribavlja novac ili druga imovina i to putem prinude koja se pojavljuje kao način, odnosno sredstvo izvršenja. Ponekad se iznuda eufemistički naziva „reket“, s tim što naše krivično zakonodavstvo izraz „reket“ nigde izričito ne navodi. U praksi su moguće tri situacije ucene i iznude: · Prinuda pojedinca ili grupe nad licem koje poseduje neku imovinsku vrednost (klasična iznuda),· Iznuda koja proizilazi iz neraščišćenih imovinskih odnosa,· Prisilno nuđenje „zaštite“ od strane pojedinca ili grupe (tzv. reket). Ukoliko ste Vi žrtva anonimnih ili javnih pretnji, ucena ili iznuda i smatrate da Vam možemo pomoći obratite nam se s punim poverenjem, a mi Vam garantujemo diskretnost.

Obratite nam se sa punim poverenjem!

Garantujemo Vam potpunu diskretnost, profesionalnost,

brzu i kvalitetnu uslugu