Istraga uznemiravanja i anonimnih pretnji


Izloženost turbulentnom okruženju i porastu broja različitih kriminalnih aktivnosti na svim poljima neretko zahteva angažovanje privatnog detektiva u istraživanju problema uznemiravanja i anonimnih pretnji. Privatna detektivska agencija Seguridad nastoji da svojim klijentima pruži maksimalnu sigurnost i bezbednost svojih klijenata u otkrivanju lica koja se bave uznemiravanjem ili pretnjom.


Uznemiravanje i pretnje u svakodnevnom životu

Uznemiravanje i pretnje se u Krivičnom zakoniku ne definišu jasno, ali se blisko vezuju za krivična dela koja sa sobom nose određene krivično – pravne posledice. Pretnja se najčešće upućuje sa namerom ostvarivanja nekog cilja, što često podrazumeva primenu prinude da lice nešto učini ili ne učini. Pretnja podrazumeva mogućnost nanošenja nekog zla, zbog čega nije redak slučaj da se privatni detektiv angažuje sa ciljem otkrivanja anonimne ili neanonimne pretnje, kao i rešavanja takvih slučajeva, odnosno prikupljanja dokaza koje bi omogućile prestanak takvih aktivnosti. Kada je pretnja anonimna, slučaj za privatnog detekttiva postaje još izazovniji i njegovo angažovanje postaje potreba.
Sa druge strane, uznemiravanje, zajedno sa pretnjom, može uticati na narušavanje lične sigurnosti i bezbednosti. Postoje različite vrste uznemiravanja kao što su na primer, uznemiravanje telefonom, seksualno uznemiravanje, verbalno i fizičko uznemiravanje. Za naše klijente, privatna detektivska agencija Seguridad omogućila je besplatnu konsultaciju i prepoznavanje ovakvih vrsta aktivnosti i pružanja mogućnosti prikupljanja dokaza koja bi uticala na sprečavanje izloženosti ovakvim aktivnostima.


Privatni detektiv i prikupljanje dokaza o uznemiravanju i pretnjama

Lice koje angažuje privatnog detektiva treba da bude upoznato sa aktivnostima koje slede u procesu prikupljanja dokaza i njihovoj obradi. Važno je da osoba koja je izložena uznemiravanju i pretnjama sačuva dokaze o zlostavljanju, jer je svaka informacija za privatnog detetktiva od izuzetnog značaja. Pored toga, tako sačuvani dokazi mogu postati ključni dokaz koji će omogućiti pokretanje krivičnog postupka protiv lica koje uznemirava i preti trećem licu.

Potrebno je da se sačuvaju sve poruke, pismeni i materijalni dokazi, a privatni detektiv dalje može istražiti prisutnost drugih lica, postojanje nadzornih kamera, eventualnu blokadu poziva, blokiranje na društvenim mrežama ili druge činjenice koje bi mogle da potvrde postojanje uznemiravanja i pretnji.


Uznemiravanje i pretnje lako prelaze u nasilje

Osoba koja je izložena uznemiravanju i pretnjama mora biti svesna da takve aktivnosti neće prestati „same od sebe“ i da takve aktivnosti često znaju da prerastu u nasilje. Privatni detektiv treba da osigura bezbednost osobe koja privatnog detektiva angažuje kako bi se sprečilo ugrožavanje lične bezbednosti, uništenja imovine, narušavanja ugleda. Privatna detektivska agencija Seguridad pruža detektivske usluge otkrivanja uznemiravanja i anonimnih pretnji, uz poštovanje jedinstvenog cilja – bezbednosti i sigurnosti svojih klijenata.

Istraga Uznemiravanja i Anonimnih Pretnji

Istražujemo – Pronalazimo – Dokazujumo - 100% Diskretno

 

Detektivska agencija Seguridad doo Beograd je Licencirana od strane MUP-a Republike Srbije i posluje po Zakonu o detektivskoj delatnosti

licencirana detektivska agencija


Želite da razgovarate sa privatnim detektivom?

kontakt detektiv beograd

Besplatne konsultacije


+381 11 34 77 323

+381 64 400 60 95


Detektivska agencija Seguridad uvek može pružiti rešenje za Vaš problem!

Diskretno i profesionalno!

Obratite nam se sa punim poverenjem


POLIGRAFSKO TESTIRANJE

Poligrafsko testiranje sumnje na preljubu, krađu, testiranje zaposlenih i kandidata za posao

Poligraf put do istine!

poligraf testiranje beograd


FORENZIKA MOBILNIH TELEFONA

VRAĆANJE OBRISANIH PODATAKA sa mobilnog telefona Android OS i iOS fotografija, snimaka, sms poruka, listing poziva, kontakata,  aplikacije Viber, WhatsApp, Messinger…

 

forenzika mobilnih telefona


PROTIVPRISLUŠNI PREGLED
STANA, KANCELARIJA I AUTOMOBILA

Otkrivanje skrivenih prislušnih uređaja, skrivenih bubica i mikrokamera u vašem stanu, kancelariji ili automobile.

Sumnjate da Vas prisluškuju?

protiv prislusni pregled prostorija


OTKRIVANJE I UKLANJANJE ŠPIJUNSKIH SOFTVERA
U MOBILNIM TELEFONIMA

Jedini u Srbiji posedujemo program za otkrivanje i uklanjanje špijunskih softvera ugrađenih u mobilne telephone.

Sumnjate da Vam se prisluškuje mobilni telefon?

otkrivanje spijunskih softvera