Diskretno i profesionalno! 24/7 Licencirani i iskusni privatni detektivi.

Bezbednosni konsalting

Seguridad d.o.o. Beograd

Preduzeće za detektivske usluge i korporativnu bezbednost Seguridad doo Beograd nudi usluge bezbednosnog konsaltinga za pravna lica. Dosadašnja iskustva nam pokazuju da odluka koju danas donosite može učvrstiti sigurnost i poziciju Vašeg poslovanja u vremenu koje dolazi.

Bezbednosni konsalting security bg

Organizovanjem naprednih bezbednosnih koncepata i sprovođenjem adekvatnih poslovnih mera iz oblasti korporativne bezbednosti smanjuju se potencijalni rizici i sprovode uspešni sistemi zaštite u kompaniji.

Sve je veći broj primera iz poslovnog sveta koji ukazuju na činjenicu da nije pitanje da li će se dogoditi štetan događaj, nego kada će do njega doći i koje će biti posledice po kompaniju.

Kako biste otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska agencija Seguridad d.o.o. Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga koje uključuju:

• Primenu posebnih mera tehničke zaštite: protivprislušni pregledi objekata, vozila, mobilna forenzika, računarska forenzika

• Zaštitu od nelegalnog prikupljanja podataka (industrijske špijunaže)

• Background check / Dubinska analiza: prikupljanje i analiza poslovnih podataka o konkurenciji, provera potencijalnih poslovnih partnera, provere odgovornih osoba, vlasnika, vlasničke strukture, provere poslovanja, dokumentacije, aktivnosti i poslovne uspešnosti

• Analizu mogućih pretnji i ranjivosti kompanije

• Zaštitu intelektualnog vlasništva

• Implementaciju bezbednosnih rešenja

• Sigurnost i obuku menadžmenta i zaposlenih

Bezbednosni konsalting i korporativna bezbednost

Seguridad d.o.o. Beograd je specijalizovana kompanija koja se bavi strategijskim pitanjima bezbednosti i postojanjem ugroženosti poslovnih subjekata i potrebi uspostavljanja odgovarajućih bezbednosnih mehanizama u privrednim društvima.

Usled složenosti savremenog poslovanja pristup kompanije Seguridad d.o.o. Beograd korporativnoj bezbednosti se razlikuje od ostalih, jer osim standardnih analiziramo i ostale rizike i pretnje koje mogu direktno da utiču na ekonomsku održivost preduzeća. Samo sveobuhvatnim pristupom rizicima koji mogu da utiču na materijalnu i nematerijalnu aktivu kompanije u određenoj privrednoj grani, možemo Vaše poslovanje zaista učiniti sigurnim.

Osnovni zadatak naše kompanije je zaštita imovine, lica i poslovanja kompanija kako bi se sa aspekta bezbednosti pomoglo ostvarivanju ciljeva kompanije, organizacije ili ustanove.

Naš osnovni cilj je prevencija u kompanijama, a pojmom prevencije najčešće podrazumevamo niz bezbednosnih mera i radnji koje se preduzimaju kako bi se predvideli, predupredili i sprečili gubici po kompaniju. Bezbednosni konsalting - više o svim uslugama pročitajte na našoj posebnoj web stranici.

Bezbednost Vaše kompanije je naš imperativ

Obratite nam se sa punim poverenjem!

Garantujemo Vam potpunu diskretnost, profesionalnost,

brzu i kvalitetnu uslugu