Diskretno i profesionalno! 24/7 Licencirani i iskusni privatni detektivi.

Utvrđivanje povreda iz radnih odnosa

Seguridad d.o.o. Beograd

Utvrđivanje povreda iz radnih odnosa je jedna od mnogih usluga koje pruža Detektivska agencija Seguridad Beograd. Za svoj rad zaposleni u državnom organu ili privatnom sektoru odgovaraju materijalno i disciplinski ukoliko dođe do povreda iz radnih odnosa.

Krivična, odnosno prekršajna odgovornost ne isključuje disciplinsko kažnjavanje za isto delo, koje je bilo predmet krivičnog odnosno prekršajnog postupka, bez obzira na to da li je zaposleni, odnosno postavljeno lice oslobođeno krivične, odnosno prekršajne odgovornosti.

Utvrdjivanje povreda iz radnih odnosa Seguridad

Zaposleni u državnom organu ili privatnom sektoru, odnosno postavljeno lice, odgovoran je za štetu koju je na radu ili u vezi s radom, namerno ili iz grube nepažnje, prouzrokovao državnom organu, pravnom licu ili građaninu.

Zaposleni u državnim organima ili privatnom sektoru i postavljena lica disciplinski su odgovorni za povredu radnih obaveza i dužnosti. Povrede radnih obaveza i dužnosti zaposlenih i postavljenih lica mogu biti lakše i teže.

Lakše povrede radnih obaveza Seguridad

· neblagovremen dolazak na posao i odlazak s posla pre isteka radnog vremena ili neopravdano odsustvovanje s posla za vreme kad je obavezna prisutnost,

· nesavesno čuvanje službenih spisa ili podataka,

· neopravdan izostanak s posla jedan radni dan,

· neobaveštavanje o propustima u vezi sa zaštitom na radu.

Teže povrede radnih obaveza i dužnosti Seguridad

· neizvršavanje ili nesavesno, neblagovremeno ili nemarno vršenje radnih i drugih obaveza;

· zloupotreba službenog položaja ili prekoračenje ovlašćenja;

· nezakonito raspolaganje materijalnim sredstvima;

· radnje koje ometaju građane, pravna lica i druge stranke u ostvarivanju njihovih prava i interesa u postupku kod državnih organa;

· neopravdan izostanak s posla najmanje dva uzastopna radna dana;

· zloupotreba prava odsustvovanja u slučaju bolesti;

· odbijanje stručnog usavršavanja na koje se zaposleni upućuje;

· dolazak na rad u pijanom stanju ili uživanje alkohola ili drugih opojnih sredstava koji smanjuju radnu sposobnost u toku radnog vremena;

· odbijanje propisanog zdravstvenog pregleda;

· ponavljanje lakših povreda radnih obaveza;

Ukoliko imate opravdanje sumnje na povredu radnih odnosa, obaveza i dužnosti nekog od Vaših zaposlenih, a nemate dokaze, obratite nam se sa punim poverenjem i mi ćemo diskretno i u najkraćem roku potvrditi ili opovrgnuti Vaše sumnje.

Detektivska agencija Seguridad je član opšteg udruženja privatnih detektiva Srbije.

Kontaktirajte nas Licencirana Detektivska agencija Seguridad Beograd

5000+

POLIGRAFSKIH TESTIRANJA

4000+

USPEŠNO ZAVRŠENIH SLUČAJEVA

24/7

RADNO VREME