Diskretno i profesionalno! 24/7 Licencirani i iskusni privatni detektivi.

Diskretan nadzor lica

Seguridad d.o.o. Beograd

Veliki deo našeg poslovanja odnosi se upravo na diskretan nadzor lica. Iskustvo i tehnologija kojom se koristimo omogućila nam je da pružimo odlične rezultate u ovom segmentu detektivskih usluga.

Diskretan nadzor lica se primenjuje prema svim subjektima u skladu sa procenom agencije, a uz saglasnost klijenta. Vrši se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, licima koja su Vam prouzrokovala štetu i sl., kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je, ili može biti, predmet istrage. Nadzor je jedini način da se 100% uverite u verodostojnost određenih sumnji koje imate i dobijete dokaze o kretanju te osobe, mestu stanovanja, načinu života i sl.

Postoji nekoliko elemenata koje je potrebno ispuniti kako bi diskretan nadzor lica bio uspešan. Ono što je najvažnije je korišćenje iskusnih i osposobljenih operativaca, detektiva s potrebnim veštinama u savladavanju različitih problema, koji mogu nastati tokom obavljanja navedene delatnosti.

Diskretan nadzor lica privatni detektiv Seguridad Beograd

Detektivska agencija Seguridad doo Beograd

Detektivska agencija Seguridad doo Beograd ima na raspolaganju kvalifikovano osoblje s dugogodišnjim iskustvom u diskretnom nadzoru i prismotri. Naš je zadatak da budemo nevidljivi i prikupimo što više dokaza i informacija koje po završetku nadzora prezentujemo klijentu u obliku detaljnog izveštaja.

Detektivska agencija Seguridad za Vas pruža usluge nadzora lica i vozila u realnom vremenu i to je jedan od najpouzdanijih načina da dobijete informacije o osobi koja je predmet nadzora.

Ukoliko smatrate da Vam možemo pomoći prikupljanjem informacija do kojih možemo doći diskretnim nadzorom osobe stojimo Vam na raspolaganju.