Kontakt 011 3477 323      Radno vreme 24/7

Diskretan nadzor lica

Seguridad d.o.o. Beograd

Veliki deo našeg poslovanja odnosi se upravo na diskretan nadzor lica. Iskustvo i tehnologija kojom se koristimo omogućila nam je da pružimo odlične rezultate u ovom segmentu detektivskih usluga.

Diskretan nadzor lica se primenjuje prema svim subjektima u skladu sa procenom agencije, a uz saglasnost klijenta. Vrši se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, licima koja su Vam prouzrokovala štetu i sl., kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je, ili može biti, predmet istrage. Nadzor je jedini način da se 100% uverite u verodostojnost određenih sumnji koje imate i dobijete dokaze o kretanju te osobe, mestu stanovanja, načinu života i sl.

Postoji nekoliko elemenata koje je potrebno ispuniti kako bi diskretan nadzor lica bio uspešan. Ono što je najvažnije je korišćenje iskusnih i osposobljenih operativaca, detektiva s potrebnim veštinama u savladavanju različitih problema, koji mogu nastati tokom obavljanja navedene delatnosti.

Detektivska agencija Seguridad doo Beograd

Detektivska agencija Seguridad doo Beograd ima na raspolaganju kvalifikovano osoblje s dugogodišnjim iskustvom u diskretnom nadzoru i prismotri. Naš je zadatak da budemo nevidljivi i prikupimo što više dokaza i informacija koje po završetku nadzora prezentujemo klijentu u obliku detaljnog izveštaja.

Detektivska agencija Seguridad za Vas pruža usluge nadzora lica i vozila u realnom vremenu i to je jedan od najpouzdanijih načina da dobijete informacije o osobi koja je predmet nadzora.

Ukoliko smatrate da Vam možemo pomoći prikupljanjem informacija do kojih možemo doći diskretnim nadzorom osobe stojimo Vam na raspolaganju.

Detektivske usluge za fizička lica

01

Ukoliko sumnjate u vernost partnera za Vas diskretno otkrivamo da li postoji preljuba

02

Diskretan nadzor lica

Diskretan nadzor se primenjuje prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju

03

Pronalazimo i utvrđujemo adrese prebivališta i boravišta lica koji se kriju

04

Poligrafsko ispitivanje utvrđivanje istine kod porodičnih problema, sumnji na preljubu, krađa


05

Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, korišćenja narkotika? Možemo Vam pomoći

06

Promene ponašanja, promene društva, ako sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte

07

Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite

08

Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet


09

O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca

10

Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Proveravamo istinitost podataka

11

Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica u slučaju da je došlo do finansijskih problema

12

Otkrivanje prisluškivanja, protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta