top image


Kako postupati sa pritužbama na uznemiravanje na poslu


Kako postupati sa pritužbama na uznemiravanje na poslu

Danas je više nego ikad neophodno znati kako da se vlasnici, direktori ili menadžeri nose sa žalbama na uznemiravanje na poslu. Razvijanje i primena jake žalbene procedure pomoći će vašoj kompaniji ili organizaciji da pravilno odgovori na zahteve za uznemiravanje i izbegne dalje probleme. Za preduzeća i organizacije pažljivo tretiranje svake optužbe za uznemiravanje je ključno.


Prema izveštaju nekih statistika, globalno, 37 % radnika je bilo svedok ili iskusilo neku vrstu neprikladnog seksualizovanog ili diskriminatornog ponašanja u radnom okruženju u prethodnoj godini. 25 % ispitanih žena reklo je da su lično bile meta seksualizovanog ponašanja na svom radnom mestu.


Drugi izveštaj je pokazao da je 34 % ispitanika napustilo posao zbog nerešenih problema uznemiravanja.


Uznemiravanje na radnom mestu utiče ne samo na žrtvu, uznemiravanje takođe može uticati na kulturu i moral na radnom mestu i izazvati nedostatak poverenja u direktora ili liderski tim, a da ne pominjemo moguće sudske sporove koji mogu biti rezultat nereagovanja po žalbi na uznemiravanje.


Primanje i postojanje žalbi o uznemiravanju može biti uznemirujuće. Međutim, kao poslodavac, na vama je da istražite svaku žalbu. Zbog toga je važno da primenite jak protokol za suočavanje sa uznemiravanjem i da svoju politiku borbe protiv uznemiravanja podignete na najviši nivo.


Kako postupati sa pritužbama na uznemiravanje na radnom mestu


Za početak, olakšajte zaposlenima da podnose žalbe. Ponudite više načina na koje mogu prijaviti uznemiravanje.


Doslednost je ključna kada je u pitanju rešavanje tužbi za uznemiravanje. Zato morate da kreirate i primenite proceduru žalbe prilagođenu veličini, kulturi i raspoloživim resursima vaše organizacije.


Procedura žalbe, pritužbe na uznemiravanje na vašem radnom mestu treba da uključuje:
•    Ozbiljno shvatanje svake žalbe,
•    Odmah postupanje po svakoj pritužbi,
•    Razvijanje odgovarajućih načina za rešavanje pritužbi,
•    Stvaranje procedure za obezbeđivanje zdravog radnog okruženja za podnosioce žalbe,
•    Saopštavanje odluka i radnji koje je preduzeće ili organizacija preduzela nakon žalbe obema stranama.


Imajući na snazi istražni postupak za rešavanje pritužbi na uznemiravanje, takođe stvarate dokaze koji pokazuju da je vaša organizacija završila kvalitetnu istragu u slučaju da se žalba na kraju vodi u sudski spor.


Šta raditi po prijemu pritužbe za uzmeiravanje


Kada prvi put primite optužbu, budite otvoreni i pažljivo saslušajte obe strane. Nemojte unapred prosuđivati situaciju i ne praviti pretpostavke. Podnosioci žalbe možda oklevaju da uopšte podnesu pritužbu za uznemiravanje, i to često iz opravdanih razloga.


Istraživanje o stanju uznemiravanja na radnom mestu iz 2021. pokazalo je da, dok je 53 odsto ispitanika reklo da je njihova pritužba odmah rešena na radnom mestu, 12 odsto je izjavilo da ništa nije preduzeto, a skoro 15 odsto je reklo da je povelo sudski spor protiv kolege koji je vršio uzemiravanje i protiv firme.


Svaku žalbu na uznemiravanje shvatite ozbiljno. Odnosite se prema podnosiocu žalbe sa poštovanjem i saosećanjem. Nemojte odbaciti njihovu žalbu ili je umanjiti. Pokazivanje da ste otvoreni za žalbe podstičete zaposlene da se jave kada dožive uznemiravanje na poslu.


Uverite se da ćete očuvati poverljivost koliko god je to moguće. Mnoge žrtve uznemiravanja se plaše osvete svog uznemiravača, pa se pozabavite ovim strahom dok se bavite optužbama.


Procedure istrage uznemiravanja na poslu – angažovanje detektivske agencije


Kada znate kako da postupate sa pritužbama na uznemiravanje na radnom mestu, možete započeti postupak istrage uznemiravanja. Kada istražujete tužbu, zapamtite da treba da:
•    Čuvate detaljnu dokumentaciju o svakom koraku procesa,
•    Potražite mogućnosti da potvrdite ili osporite tvrdnju,
•    Održavajte poverljivost svih strana koliko god je to moguće,
•    Ostanite neutralni.


Istragu treba da vodi neutralna strana koja nije zainteresovana za ishod, koja ima iskustva i kometencije u slučajevima uzneiravanja na radnom mestu. Angažovanje licencirane detektivske agencije u proces istrage o uznemiravanju je najbolji potez.


Detektivska agencija, odnosno privatni dtektiv će obaviti razgovor sa obe strane i sa osobom koja je podnela tužbu kao i sa uznemirivačem. Nakon razgovora o detaljima pritužbe obema stranama će se ponuditi poligrafsko ispitivanje na okolnosti pritužbe a koje će sprovesti licencirani poligrafski ispitivač. Poligrafsko testiranje zaposlenih je na dobrovoljnoj osnovi i potpisuju Izjavu o dobrovoljnom poligrafskom ispitivanju pre početka poligraf testa.


Rezultati poligrafskog ispitivanja na temu uznemiravanja bit ce dostavljeni direktoru ili menadžeru u obliku pisanog Izvestaja. Nakon obavljenog poligrafskog testiranja, odnosno dobijenih rezultata na direktoru je dalje da odluči kako da postupi.


Ukoliko imate u preduzeću ili organizaciji pritužbu za uznemiravanje detektivska agencija Seguridad vam može pomoći da rešite problem i saznate da li je zaista postojalo uznemiravanje ili ne.

Kako postupati sa pritužbama na uznemiravanje na poslu - Blog Vesti

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, riziku od ulaska u loše društvo, korišćenja nedozvoljenih supstanci, vrbovanja u sekte.
Promene ponašanja, promene društva i sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte, mi Vam možemo pomoći i otkriti da li je to istina. Informacija je moć Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite ili ustanovite istinitost sumnji, obratite nam se. Imamo visoku reputaciju za obavljanje posla.
Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet i pomoć u rešavanju istih.  Detektivska Agencija Seguridad Beograd diskretne i profesionalne usluge.
O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca i sa kim se druže, da li Vam partner ili supružnik zaista govori istinu.
Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Detektivska Agencija Seguridad proverava istinitost podataka, eventualna kriminalna prošlost, sklonosti, eventualni poroci.
Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili dodatnih priliva novca. Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine.
Detektivska Agencija Seguridad otkrivanje prisluškivanja, Protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta, pronalaženje i uklanjanje skrivenih kamera i prisluškivača.
Usluge za pravna lica, provere fizičkih lica, lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije, provera podataka, imovine i solventnosti firme.
Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe bolovanja zaposlenih  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Da li postoji istorija problema sa zakonom? Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Kako biste otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska Agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga.
Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila, podmetanje požara u poslovnim prostorijama, uništavanje sopstvene imovine usluge Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Usluge za pravna lica pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka, imovinsko pravni odnosi Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Detektivska Agencija Seguridad Beograd provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera prikupljanje i analiza podataka.
U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih vršimo proveru bolovanja i sve suprotno ugovornim obavezama.
Usluge za pravna lica, lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao.
Izloženost turbulentnom okruženju i porastu broja različitih kriminalnih aktivnosti na svim poljima neretko zahteva angažovanje privatnog detektiva u istraživanju problema uznemiravanja i anonimnih pretnjie.
Sve češće pitanje sa kojim se susreću kupci nekretnina tiče se pitanja legalnosti vlasništva pre same kupovine.
Pronalaženje lica koja se kriju izazov je za privatne detektive jer su različiti motivi zbog kojih se lica kriju.
Detektivska Agencija Seguridad pruža svojim klijentima mogućnost pronalaženja lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu.
U vreme kada su informacije sve važniji resurs, a poslovanje i svakodnevni život se odvija online, zaštita podataka i sredstava za obradu podataka treba da obuhvati mere koje će pomoći otkrivanju zlonamernih elektronskih sredstava i nanošenja štete.
Istraživanje aktivnosti poslovanja drugih kompanija i poslovnih partnera predstavlja jedno od značajnijih pitanja kome se danas posvećuje pažnja.
Privatna detektivska agencija Seguridad pruža mogućnost otkrivanja prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni.
Privatna detektivska agencija Seguridad se može uključiti za potrebe nadzora i kontrole zaposlenih od strane pravnih lica kada postoji osnovana sumnja da zaposleni, članovi upravnog odbora ili poslovni partneri postupaju protivno Ugovoru o radu i Pravilniku kojim se bliže definišu uslovi poslovanja.
Provera pokretne i nepokretne imovine je sve češće tražena usluga kod detektivske agencije Seguridad.