Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine


Provera pokretne i nepokretne imovine je sve češće tražena usluga kod privatne detektivske agencije Seguridad. Za proveru statusa i vlasništva pokretne i nepokretne imovine sve se češće odlučuju partneri koji se nalaze pred početkom brakorazvodne parnice, ali i druga fizička i pravna lica koja žele da naplate svoja potraživanja od lica koja svoje obaveze izbegavaju. Sve aktivnosti provere vlasništva pokretne i nepokretne imovine od strane detektivske agencije Seguridad su potpuno legitimne i validne tako da prikupljene dokaze o vlasništvu možete koristiti i na sudu.


Pokretna i nepokretna imovina – klasifikacija i suština

Za razumevanje klijenata, privatna detektivska agencija Seguridad omogućava razumevanja suštine i razlike između pokretne i nepokretne imovine. Angažovanje privatne detektivske agencije za utvrđivanje vlasništva pokretne i nepokretne imovine podrazumeva razlikovanje ova dva pojma za klijente. Pod pojmom pokretne imovine smatra se celokupna imovina koja se može premeštati sa jednog na drugo mesto bez oštećenja (automobili, čamci, materijal, kućni ljubimci), dok se pod pojmom nepokretne imovine podrazumeva sva ona imovina koja se ne može premeštati sa jednog na drugo mesto (zgrade, stanovi, kuće, parcele, njive). Ovakvo razumevanje pokretne i nepokretne imovine za klijente je ključno kada zahtevaju proveru njihovog vlasništva od strane privatne detektivske agencije.


Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine za fizička i pravna lica

Privatna detektivska agencija Seguridad nudi usluge provere vlasništva pokretne i nepokretne imovine za potrebe fizičkih i pravnih lica pri čemu te usluge obuhvataju proveru vlasništva sredstava svojine, vozila, prihode od vanrednih poslova, bankovne račune kao i informacije o poslovnom vlasništvu pokretne i nepokretne imovine. Za potrebe fizičkih licam privatna detektviska agencija Seguridad najčešće obavlja usluge provere vlasništva pokretne i nepokretne imovine kod brakorazvodnih parnica, ostavinskih postupaka i ostalih sporova.


Kvalitet i niske cene privatnih detektivskih usluga

Angažovanje privatne detektivske usluge Seguridad u otkrivanju vlasništva pokretne i nepokretne imovine zasniva se na besplatnim konsultacijama sa klijentom i definisanju niskih cena detektivskih usluga koje će omogućiti zadovoljstvo naših klijenata. Dugogodišnje iskustvo u radu pruža mogućnost provere vlasništva pokretne i nepokretne imovine kako na teritoriji Srbije, tako i u inostranstvu.

Istražujemo – Pronalazimo – Dokazujumo - 100% Diskretno

 

Detektivska agencija Seguridad doo Beograd je Licencirana od strane MUP-a Republike Srbije i posluje po Zakonu o detektivskoj delatnosti

licencirana detektivska agencija


Želite da razgovarate sa privatnim detektivom?

kontakt detektiv beograd

Besplatne konsultacije


+381 11 34 77 323

+381 64 400 60 95


Detektivska agencija Seguridad uvek može pružiti rešenje za Vaš problem!

Diskretno i profesionalno!

Obratite nam se sa punim poverenjem


POLIGRAFSKO TESTIRANJE

Poligrafsko testiranje sumnje na preljubu, krađu, testiranje zaposlenih i kandidata za posao

Poligraf put do istine!

poligraf testiranje beograd


FORENZIKA MOBILNIH TELEFONA

VRAĆANJE OBRISANIH PODATAKA sa mobilnog telefona Android OS i iOS fotografija, snimaka, sms poruka, listing poziva, kontakata,  aplikacije Viber, WhatsApp, Messinger…

 

forenzika mobilnih telefona


PROTIVPRISLUŠNI PREGLED
STANA, KANCELARIJA I AUTOMOBILA

Otkrivanje skrivenih prislušnih uređaja, skrivenih bubica i mikrokamera u vašem stanu, kancelariji ili automobile.

Sumnjate da Vas prisluškuju?

protiv prislusni pregled prostorija


OTKRIVANJE I UKLANJANJE ŠPIJUNSKIH SOFTVERA
U MOBILNIM TELEFONIMA

Jedini u Srbiji posedujemo program za otkrivanje i uklanjanje špijunskih softvera ugrađenih u mobilne telephone.

Sumnjate da Vam se prisluškuje mobilni telefon?

otkrivanje spijunskih softvera