Diskretno i profesionalno! 24/7 Licencirani i iskusni privatni detektivi.

Prikupljanje podataka i provera informacija

Seguridad d.o.o. Beograd

Prikupljanje podataka i provera informacija su jedne od glavnih metoda detektivske istrage. Sastavni je deo svih delatnosti i usluga koje pruža detektivska agencija Seguridad. Budite uvek korak ispred drugih i saznajte sve što Vas zanima.

Podaci koji se prikupljaju mogu se odnositi na pravna i fizička lica, na objekte, događaje kao i druge predmete koji Vam mogu biti od značaja.

Provera informacija Seguridad Beograd

Detektivska agencija Seguridad doo Beograd u potpunosti garantuje za tačnost i verodostojnost informacija koje pružamo našim klijentima.

Ako želite da saznate nešto više o nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o poslovnoj prošlosti mogućeg poslovnog partnera ili potrebe za informacijom o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca, sa kim se druže, da li Vam emotivni partner ili supružnik zaista govori istinu, da li Vam se neke osobe lažno predstavljaju i sl. Na sva ova pitanja detektivska agencija Seguridad će Vam dati odgovor.

Seguridad prikupljanje podataka i provera informacija bg

Detektivska agencija Seguridad Beograd za Vas može prikupiti podatke i proveriti informacije o:

  • Boravištima i prebivalištima lica,
  • Vlasnicima motornih vozila i plovila,
  • Polisama osiguranja,
  • Podacima iz državnih arhiva,
  • Vlasnicima nepokretnosti,
  • Penzijskom i invalidskom osiguranju,
  • Podacima iz sudskih spisa u slučajevima kada na to pravo ima korisnik usluga.

Detektivska agencija Seguridad je član opšteg udruženja privatnih detektiva Srbije. Ukoliko smatrate da su Vam potrebne naše usluge provere informacija i prikupljanja podataka i da Vam mi možemo pomoći, slobodno nas kontaktirajte. Detektivska agencija Seguridad Vam garantuje diskretnost kako Vas kao klijenta tako i lica koje istražujemo.

Želite da razgovarate sa privatnim detektivom? Besplatne konsultacije

Detektivska agencija Seguridad je licencirana od strane MUP-a Srbije