Kontakt 011 3477 323      Radno vreme 24/7

Prikupljanje podataka i provera informacija

Seguridad d.o.o. Beograd

Prikupljanje podataka i provera informacija su jedne od glavnih metoda detektivske istrage. Sastavni je deo svih delatnosti i usluga koje pruža detektivska agencija Seguridad. Budite uvek korak ispred drugih i saznajte sve što Vas zanima.

Podaci koji se prikupljaju mogu se odnositi na pravna i fizička lica, na objekte, događaje kao i druge predmete koji Vam mogu biti od značaja.

Seguridad prikupljanje podataka i provera informacija Beograd

Provera informacija Seguridad Beograd

Detektivska agencija Seguridad doo Beograd u potpunosti garantuje za tačnost i verodostojnost informacija koje pružamo našim klijentima. Ako želite da saznate nešto više o nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o poslovnoj prošlosti mogućeg poslovnog partnera ili potrebe za informacijom o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca, sa kim se druže, da li Vam emotivni partner ili supružnik zaista govori istinu, da li Vam se neke osobe lažno predstavljaju i sl. Na sva ova pitanja detektivska agencija Seguridad će Vam dati odgovor.

Detektivska agencija Seguridad Beograd za Vas može prikupiti podatke i proveriti informacije o:

  • Boravištima i prebivalištima lica,
  • Vlasnicima motornih vozila i plovila,
  • Polisama osiguranja,
  • Podacima iz državnih arhiva,
  • Vlasnicima nepokretnosti,
  • Penzijskom i invalidskom osiguranju,
  • Podacima iz sudskih spisa u slučajevima kada na to pravo ima korisnik usluga.

Detektivska agencija Seguridad je član opšteg udruženja privatnih detektiva Srbije. Ukoliko smatrate da su Vam potrebne naše usluge provere informacija i prikupljanja podataka i da Vam mi možemo pomoći, slobodno nas kontaktirajte. Detektivska agencija Seguridad Vam garantuje diskretnost kako Vas kao klijenta tako i lica koje istražujemo.

Detektivske usluge za fizička lica

01

Ukoliko sumnjate u vernost partnera za Vas diskretno otkrivamo da li postoji preljuba

02

Diskretan nadzor se primenjuje prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju

03

Pronalazimo i utvrđujemo adrese prebivališta i boravišta lica koji se kriju

04

Poligrafsko ispitivanje utvrđivanje istine kod porodičnih problema, sumnji na preljubu, krađa

05

Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, korišćenja narkotika? Možemo Vam pomoći

06

Promene ponašanja, promene društva, ako sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte

07

Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite

08

Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet

09

Prikupljanje podataka i provera informacija

O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca

10

Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Proveravamo istinitost podataka

11

Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica u slučaju da je došlo do finansijskih problema

12

Otkrivanje prisluškivanja, protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta

Seguridad Beograd

Želite da razgovarate sa privatnim detektivom?