top image

 

Istrage kod nedavanja alimentacije


Istrage kod nedavanja alimentacije (izdržavanja deteta) vršimo na zahtev roditelja kada drugi roditelj ne ispuni svoju obavezu da plati alimentaciju, a pravosudni sistem ili advokat nije uspeo da ih locira onda naša detektivska agencija, privatni detektivi mogu pomoći u tom slučaju.


Istrage kod nedavanja alimentacije - Termin alimentacija za dete podrazumeva pokrivanje troškova života deteta: hrane, odeće, školovanja, lečenja itd. (odnosno izdržavanje deteta). Ako oba roditelja učestvuju u izdržavanju deteta, troškovi izdržavanja će se deliti na način koji je utvrđen sporazumom o razvodu braka ili kako je sud to odredio presudom po tužbi za razvod braka.


Istrage kod nedavanja alimentacije - Visina alimentacije koju će plaćati jedan roditelj biće određena na osnovu njegovih primanja, a utiče i na rashode deteta. Dodatni troškovi roditelja - davaoca alimentacije će se uzeti u obzir, kao što su izdržavanje drugog lica, troškovi lečenja itd. Visina izdržavanja, alimentacije se utvrđuje u rasponu od 15-50% prihoda roditelja koji izdržava , tako da se sa ovim iznosom detetu obezbeđuje isti kvalitet života koji uživa i roditelj koji obezbeđuje izdržavanje deteta.


Detektivska agencija Vam može pomoći kod nedavanja alimentacije


Naša detektivska agencija, licencirani privatni detektivi osim u Beogradu rade istrage širom Srbije na prikupljanju informacija o roditelju koji je prestao ili nije plaćao uopšte alimentaciju. Možemo otkriti adresu stanovanja, mesto rada i detalje o njihovoj imovini isl.


Znamo koliko je teško održavati osnovne potrebe dece, posebno kada ne dobijate alimentaciju za dete ili decu na koju imate pravo. U mogućnosti smo da istražimo i otkrijemo informacije koje su validne da naš pravni sistem reaguje na dobijanje izdržavanja za decu koju vaša deca zaslužuju.


Detektivska agencija Vam može pomoći istragom i dolaskom do sledećih informacija:


•    Lociranje gde živi roditelj koji je ne plaća alimentaciju
•    Istraga skrivenih prihoda
•    Otkrivanje gde radi i koji posao i ako nije prijavljen
•    Istraživanje imovine kao što su stan, zemljište, vozilo itd.

Trudimo se da naše naknade budu umerene, minimalne za ovu vrstu detektivske usluge jer razumemo da većina roditelja koji dolaze kod nas nemaju mnogo novca.

Istrage kod nedavanja alimentacije


Nedavanje izdržavanja, alimentacije kao krivično delo propisano je u odredbama člana 195. Krivičnog zakonika Republike Srbije. U navedenim odredbama KZ, ovo krivično delo definisano je na sledeći način:


1.  Ko ne daje izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava, a ta dužnost je utvrđena izvršnom sudskom odlukom ili izvršnim poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom, u iznosu i na način kako je to odlukom odnosno poravnanjem utvrđeno,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.
2.  Neće se kazniti učinilac dela iz stava 1. ovog člana, ako iz opravdanih razloga nije davao izdržavanje.
3.  Ako su usled dela iz stava 1. ovog člana nastupile teške posledice za izdržavano lice,
učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.
4.  Ako izrekne uslovnu osudu, sud može odrediti obavezu učiniocu da izmiri dospele obaveze i da uredno daje izdržavanje.

Detektivska agencija Seguridad vrši istrage kod neplaćanja alimentacije, bez obzira koji razlog je naveden od strane roditelja koji je dužan da plaća alimentaciju, i to kada:


•    prestane da plaća alimentaciju,
•    uopšte ne plaća alimentaciju,
•    pokuša da umanji iznos alimentacije,
•    traži ukidanje alimentacije zbog sopstvenih teških životnih uslova.

 

Bivši supružnik ili partner izbegava da plaća alimentaciju – istrage


Ukoliko Vaš bivši supružnik ili partner izbegava da plaća alimentaciju a vi sumnjate da je u mogućnosti, da ima prihode i da radi negde na crno ili na neki drugi način zarađuje novac ili ne možete da ga locirate kako biste ga tužili, kontaktirajte nas kako bi Vam pomogli da ostvarite prava za izdržavanje deteta ili dece.


Pozovite nas ili najavite dolazak u našu detektivsku agenciju, da saznate kako Vam možemo pomoći da pronađete dokaze koji su Vam potrebni. Tim detektivske agencije Seguridad Beograd je sastavljen od bivših iskusnih pripadnika BIA, MUP-a Srbije, eksperata za IT i forenziku, poligrafskih ispitivača i stručnih saradnika koji imaju višedecenijsko iskustvo u istragama lociranja i pronalaženju informacija o licima koja izbegavaju plaćanja alimentacije.

 


Besplatne i diskretne konsultacije
064 400 6095

 

Pronalaženje adrese i kontakt podataka

Ako Vam je potrebna adresa neke osobe ili želite da stupite u kontakt sa osobom koju dugo niste videli, ili jednostavno tražite adresu osobe koja se krije od Vas, nekoga ko vam duguje novac, starog prijatelja ili rođaka...

Prikupljanje podataka i provera informacija

Potrebni su vam relevantni podaci o nekoj osobi? Prikupljanje podataka i provera informacija, možemo prikupiti ili proveriti informacije o nekoj osobi diskretno.

Provera imovine i finansijskog stanja lica

Prilikom aktivnosti provere imovine i finansijskog stanja lica fokus stavljamo na proveru vlasništva imovine (pokretnu i nepokretnu imovinu, vozila, lične stvari) osobe koja se istražuje, ali i njegovog finansijskog stanja.

Istražujemo – Pronalazimo – Dokazujumo - 100% Diskretno

 

 

 

licencirana detektivska agencija

Detektivske usluge

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
provera vernosti partnera detektiv

 

Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
diskretan nadzor lica detektiv

 

Vraćanje obrisanih podataka sa mobilnog telefona Android OS i iOS fotografija. Vraćanje snimaka, sms poruka, listing poziva, kontakata,  aplikacije Viber, WhatsApp, Messingera
forenzika mobilnih telefona

 

Jedini u Srbiji posedujemo program za otkrivanje i uklanjanje špijunskih softvera ugrađenih u mobilne telephone. Sumnjate da Vam se prisluškuje mobilni telefon?
otkrivanje spijunskih softvera

 

Otkrivanje skrivenih prislušnih uređaja, skrivenih bubica i mikrokamera u vašem stanu, kancelariji ili automobile. Sumnjate da Vas prisluškuju?
protiv prislusni pregled prostorija

 

Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
poligraf testiranje beograd