top image


Šta je due diligence detektivska istraga?


Šta je due diligence detektivska istraga?

Due diligence detektivska istraga je fraza koja se razlikuje po značenju među različitim poslovnim organizacijama i industrijama.


Due diligence pomaže u smanjenju nepoznanica i povećava transparentnost poslovnih odluka. Pruža uvid u stvarno stanje stvari i pomaže u identifikaciji potencijalnih problema koji bi mogli uticati na performanse poslovanja ili ulaganja. Ova detaljna, duninska analiza pomaže da se rizik minimizuje i povećava šanse za donošenje ispravne odluke.


Iz perspektive rizičnog kapitaliste ili menadžera ulaganja u privatni kapital, radi se o proceni poslovnog modela, sprovođenju istraživanja tržišta i razgovoru sa tržištem.


Za računovođu, to može biti analiza knjiga i evidencije.


Iz perspektive privatnog detektiva, due diligence detektivska istraga se koristi za procenu karaktera, integriteta i reputacije potencijalnog(ih) poslovnog(ih) partnera ili ključnog(ih) igrača(a) u poslovnom poduhvatu pre nego što klijent uđe u značajan finansijski odnos.


Šta je due diligence istraga?


Istraga due diligence se vrši kako bi se procenile kvalifikacije i evidencija ljudi koji su uključeni u posao, kako bi se identifikovale potencijalne nedoslednosti, pogrešna predstavljanja, propusti ili kontroverze u njihovoj prošlosti.


Kada se vrši dubinska istraga?


Ove istrage se obično vrše pre transakcija kao što su spajanje ili akvizicija, formiranje poslovnog partnerstva ili strateškog partnerstva ili značajne investicije ili finansijski aranžman.


Ko zahteva dubinsku istragu?


Due diligence istrage se obično vrše u ime malih i srednjih preduzeća, velikih korporacija, investicionih banaka, privatnih kompanija ili drugih investitora. U mnogim slučajevima, istragu pokreće pravni tim uključen u posao kako bi se zaštitio integritet informacija.


Šta je uključeno u due diligence istragu?


Informacije koje su obično obuhvaćene due diligence detektivskom istragom uključuju sledeće:
•    Lična i profesionalna istorija, koja uključuje radnu istoriju, članstvo u odborima i neprofitnim organizacijama,
•    Istraživanje inetrneta i medija o pojedincima i preduzećima sa kojima su bili povezani,
•    Detalji građanskih parnica i istorije krivičnih predmeta, uključujući sudsko istraživanje,
•    Regulatorna evidencija, profesionalne licence,
•    Finansijska istorija, koja uključuje ličnu imovinu, presude, založna prava, bankrotstva i slučajeve poreskog suda u Srbiji
•    Kreditna istorija (uz saglasnost)


Pored navedenog, due diligence detektivska istraga može uključivati informacije o referencama, izvorima ili relevantnim stranama.


Koje informacije se pronalaze u due diligence istrazi?


Neki od najčešćih problema koji se otkrivaju u due diligence istrazi uključuju sledeće:
•    Pogrešno predstavljanje istorije zaposlenja ili falsifikovane informacije,
•    Finansijske poteškoće, uključujući stečajeve, poreska zaloga i zaplene,
•    Optužbe kao što su uznemiravanje ili prevara,
•    Regulatorna pitanja,
•    Prošli kriminalni problemi,
•    Istorija parnica,
•    Neotkrivene korporativne veze ili trag propalih kompanija.


Zašto voditi dubinsku istragu lica ili kompanija?


U današnjem poslovnom svetu, informacije su moć. Na kraju, svrha sprovođenja due diligence, dubinske istrage je prikupljanje što više obaveštajnih podataka i informacija koje će vam pomoći da donesete što bolju poslovnu odluku.


Detektivska agencija Seguridad nudi uslugu due diligence, dubinske istrage lica i komapnija svim zainteresovanim domaćim i stranim licima i kompanijama. Dubinska istraga lica ili kompanija može biti od suštinske važnosti u različitim kontekstima kako bi se došlo do sveobuhvatnih i pouzdanih informacija o osobama ili organizacijama.

Šta je due diligence detektivska istraga? - Blog Vesti

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, riziku od ulaska u loše društvo, korišćenja nedozvoljenih supstanci, vrbovanja u sekte.
Promene ponašanja, promene društva i sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte, mi Vam možemo pomoći i otkriti da li je to istina. Informacija je moć Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite ili ustanovite istinitost sumnji, obratite nam se. Imamo visoku reputaciju za obavljanje posla.
Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet i pomoć u rešavanju istih.  Detektivska Agencija Seguridad Beograd diskretne i profesionalne usluge.
O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca i sa kim se druže, da li Vam partner ili supružnik zaista govori istinu.
Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Detektivska Agencija Seguridad proverava istinitost podataka, eventualna kriminalna prošlost, sklonosti, eventualni poroci.
Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili dodatnih priliva novca. Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine.
Detektivska Agencija Seguridad otkrivanje prisluškivanja, Protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta, pronalaženje i uklanjanje skrivenih kamera i prisluškivača.
Usluge za pravna lica, provere fizičkih lica, lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije, provera podataka, imovine i solventnosti firme.
Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe bolovanja zaposlenih  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Da li postoji istorija problema sa zakonom? Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Kako biste otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska Agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga.
Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila, podmetanje požara u poslovnim prostorijama, uništavanje sopstvene imovine usluge Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Usluge za pravna lica pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka, imovinsko pravni odnosi Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Detektivska Agencija Seguridad Beograd provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera prikupljanje i analiza podataka.
U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih vršimo proveru bolovanja i sve suprotno ugovornim obavezama.
Usluge za pravna lica, lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao.
Izloženost turbulentnom okruženju i porastu broja različitih kriminalnih aktivnosti na svim poljima neretko zahteva angažovanje privatnog detektiva u istraživanju problema uznemiravanja i anonimnih pretnjie.
Sve češće pitanje sa kojim se susreću kupci nekretnina tiče se pitanja legalnosti vlasništva pre same kupovine.
Pronalaženje lica koja se kriju izazov je za privatne detektive jer su različiti motivi zbog kojih se lica kriju.
Detektivska Agencija Seguridad pruža svojim klijentima mogućnost pronalaženja lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu.
U vreme kada su informacije sve važniji resurs, a poslovanje i svakodnevni život se odvija online, zaštita podataka i sredstava za obradu podataka treba da obuhvati mere koje će pomoći otkrivanju zlonamernih elektronskih sredstava i nanošenja štete.
Istraživanje aktivnosti poslovanja drugih kompanija i poslovnih partnera predstavlja jedno od značajnijih pitanja kome se danas posvećuje pažnja.
Privatna detektivska agencija Seguridad pruža mogućnost otkrivanja prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni.
Privatna detektivska agencija Seguridad se može uključiti za potrebe nadzora i kontrole zaposlenih od strane pravnih lica kada postoji osnovana sumnja da zaposleni, članovi upravnog odbora ili poslovni partneri postupaju protivno Ugovoru o radu i Pravilniku kojim se bliže definišu uslovi poslovanja.
Provera pokretne i nepokretne imovine je sve češće tražena usluga kod detektivske agencije Seguridad.