top image


Provera bolovanja - lažno bolovanje


Provera bolovanja - lažno bolovanje

Lažno bolovanje je problem koji može imati ozbiljne posledice i za poslodavce i za zaposlene. U ovom blog postu ćemo reći nešto više o tome kako da identifikujemo i postupamo sa lažnim bolovanjem, njegovim implikacijama i važnosti provere bolovanja ukoliko postoji sumnja. Takođe ćemo dati smernice o tome kako poslodavci mogu da spreče lažno bolovanje i umanje njihov uticaj.


Zašto je lažno bolovanje problem na radnom mestu


Lažno bolovanje predstavlja značajan problem na radnom mestu za poslodavce. To podriva poverenje i produktivnost i može dovesti do finansijskih gubitaka za organizaciju. Kada zaposleni lažno prijave bolovanje, to ne utiče samo na njihov radni učinak, već i remeti ukupan tok posla i dodatno opterećuje druge članove tima.


Poslodavci treba da proveravaju bolovanja zaposlenih i da budu oprezni u otkrivanju lažnog bolovanja jer to može da ima talasajući efekat na celokupnu radnu snagu. To dovodi do povećanog opterećenja za druge zaposlene koji moraju da pokriju svoje odsutne kolege, što može izazvati ogorčenost i niži moral. Ovo, zauzvrat, može dovesti do smanjenja produktivnosti i na kraju uticati na krajnji rezultat poslovanja.


Štaviše, lažno bolovanje može dovesti do dodatnih troškova za poslodavce. Kada zaposleni uzmu bolovanje bez opravdanih razloga, i dalje dobijaju platu za vreme odsustva, što povećava finansijski teret organizacije.


Da bi se održalo zdravo radno okruženje i obezbedila pravičnost, za poslodavce je ključno da se pozabave lažnim bolovanjem i sprovode mere za sprečavanje njegovog nastanka.


Uobičajeni razlozi zbog kojih zaposleni uzimaju lažno bolovanje


Iako je neophodno pristupiti svakom slučaju provere bolovanja pojedinačno i uzeti u obzir okolnosti, postoje neki uobičajeni razlozi zbog kojih zaposleni mogu da pribegnu uzimanju lažnog bolovanja.


Jedan od razloga može biti strah od odmazde ili kazne za uzimanje legitimnog slobodnog vremena. Neki zaposleni mogu smatrati da bi traženje bolovanja iz ličnih ili nemedicinskih razloga moglo da bude neodobrano ili da dovede do negativnih posledica. U nastojanju da izbegnu ove potencijalne posledice, oni mogu lažno tvrditi da su bolesni.


Još jedan čest razlog za lažno bolovanje je želja za dodatnim odmorom. Bilo da se radi o produženju godišnjeg odmora ili jednostavnom uživanju u dodatnom slobodnom vremenu, neki zaposleni mogu izmisliti bolest kako bi opravdali svoje odsustvo s posla.


Pored toga, opterećenje i stres mogu igrati ulogu u lažnom bolovanju. Kada se zaposleni osećaju preopterećeno ili izgoreli, možda će biti primorani da uzmu slobodan dan da bi se oporavili. Međutim, umesto da otvoreno saopštavaju svoju potrebu za danom mentalnog zdravlja ili ličnim danom, oni mogu izabrati da koriste bolovanje kao izgovor.


Razumevanjem ovih uobičajenih razloga iza lažnog bolovanja, poslodavci mogu razviti strategije za rešavanje ovih zabrinutosti i stvoriti radno okruženje u kojem se zaposleni osećaju prijatno uzimajući legitimno slobodno vreme.


Posledice lažnog bolovanja i za zaposlene i za poslodavce


Lažno bolovanje može imati značajne posledice i za zaposlene i za poslodavce. Za zaposlene posledice mogu biti od disciplinskih mera do prestanka radnog odnosa. Uzimanje lažnog bolovanja ne samo da podriva poverenje i kredibilitet, već dovodi i njihovu profesionalnu reputaciju u opasnost. Poslodavci se oslanjaju na svoje zaposlene da budu iskreni u vezi sa svojim odsustvima, a kada zaposleni zloupotrebe politiku bolovanja, to može dovesti do zategnutih odnosa i potencijalnog gubitka budućih prilika za posao.


Za poslodavce posledice lažnog bolovanja mogu biti podjednako štetne. To remeti produktivnost i radni tok, što dovodi do povećanog obima posla za druge zaposlene koji moraju da pokriju odsutne kolege. Ovo može izazvati ogorčenost, niži moral i na kraju uticati na ukupni učinak organizacije. Pored toga, lažno bolovanje može dovesti do finansijskih gubitaka, jer poslodavci i dalje moraju da plate zaposlenima za njihovo slobodno vreme, čak i ako to nije legitimno.


Da bi sprečili ove posledice, poslodavci moraju aktivno proveravati zaposlene na bolovanju i proveravati legitimnost zahteva za bolovanje. Uspostavljanjem jasnih politika i procedura, primenom sistema za dokumentaciju, sprovođenjem intervjua za povratak na posao i korišćenjem alata i tehnologija, poslodavci mogu efikasno da se pozabave lažnim bolovanjem i održavaju fer i produktivno radno okruženje.


Ukoliko sumnjate da neko od vaših zaposlenih koristi lažno bolovanje detektivska agencija Seguridad može proveriti vaše sumnje vezano za bolovanje, diskretno i profesionalno.

Provera bolovanja - lažno bolovanje - Blog Vesti

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, riziku od ulaska u loše društvo, korišćenja nedozvoljenih supstanci, vrbovanja u sekte.
Promene ponašanja, promene društva i sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte, mi Vam možemo pomoći i otkriti da li je to istina. Informacija je moć Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite ili ustanovite istinitost sumnji, obratite nam se. Imamo visoku reputaciju za obavljanje posla.
Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet i pomoć u rešavanju istih.  Detektivska Agencija Seguridad Beograd diskretne i profesionalne usluge.
O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca i sa kim se druže, da li Vam partner ili supružnik zaista govori istinu.
Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Detektivska Agencija Seguridad proverava istinitost podataka, eventualna kriminalna prošlost, sklonosti, eventualni poroci.
Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili dodatnih priliva novca. Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine.
Detektivska Agencija Seguridad otkrivanje prisluškivanja, Protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta, pronalaženje i uklanjanje skrivenih kamera i prisluškivača.
Usluge za pravna lica, provere fizičkih lica, lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije, provera podataka, imovine i solventnosti firme.
Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe bolovanja zaposlenih  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Da li postoji istorija problema sa zakonom? Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Kako biste otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska Agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga.
Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila, podmetanje požara u poslovnim prostorijama, uništavanje sopstvene imovine usluge Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Usluge za pravna lica pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka, imovinsko pravni odnosi Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Detektivska Agencija Seguridad Beograd provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera prikupljanje i analiza podataka.
U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih vršimo proveru bolovanja i sve suprotno ugovornim obavezama.
Usluge za pravna lica, lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao.
Izloženost turbulentnom okruženju i porastu broja različitih kriminalnih aktivnosti na svim poljima neretko zahteva angažovanje privatnog detektiva u istraživanju problema uznemiravanja i anonimnih pretnjie.
Sve češće pitanje sa kojim se susreću kupci nekretnina tiče se pitanja legalnosti vlasništva pre same kupovine.
Pronalaženje lica koja se kriju izazov je za privatne detektive jer su različiti motivi zbog kojih se lica kriju.
Detektivska Agencija Seguridad pruža svojim klijentima mogućnost pronalaženja lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu.
U vreme kada su informacije sve važniji resurs, a poslovanje i svakodnevni život se odvija online, zaštita podataka i sredstava za obradu podataka treba da obuhvati mere koje će pomoći otkrivanju zlonamernih elektronskih sredstava i nanošenja štete.
Istraživanje aktivnosti poslovanja drugih kompanija i poslovnih partnera predstavlja jedno od značajnijih pitanja kome se danas posvećuje pažnja.
Privatna detektivska agencija Seguridad pruža mogućnost otkrivanja prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni.
Privatna detektivska agencija Seguridad se može uključiti za potrebe nadzora i kontrole zaposlenih od strane pravnih lica kada postoji osnovana sumnja da zaposleni, članovi upravnog odbora ili poslovni partneri postupaju protivno Ugovoru o radu i Pravilniku kojim se bliže definišu uslovi poslovanja.
Provera pokretne i nepokretne imovine je sve češće tražena usluga kod detektivske agencije Seguridad.