top image


Kako unajmiti privatnog detektiva


Kako unajmiti privatnog detektiva

Unajmljivanje privatnog detektiva može pomoći kada su vam potrebne veštine i iskustvo stručnjaka. Privatni detektivi su tu da pruže niz usluga nadzora i zaštite kada ne možete sami da se nosite sa situacijom ili pitanjem i potrebna vam je dodatna stručnost.


Iza odluke o unajmljivanju privatnog detektiva može biti mnogo razloga, kako ličnih tako i poslovnih. Dakle, kada biste trebali razmotriti preduzimanje koraka za sprovođenje odgovarajuće istrage?


Ako mislite da vaš partner ima aferu


Ako sumnjate da vas partner vara, možda je vreme da unajmite privatnog detektiva. Iako nikada nije laka odluka da unajmite privatnog detektiva da istraži moguću vezu ili aferu, korisno je da prikupite dokaze potrebne za dokazivanje neverstva, a pošto istrage veza i afera moraju biti diskretne i detaljne, to je često najbolje je prepustiti stručnjacima jer to može uključivati rešenja za nadzor, kao i tehnički i mobilni nadzor.


Postupci razvoda često mogu biti stresni i sporni, pa su kao takve ponekad potrebne privatne istrage kako bi se utvrdila istina o imovini, zahtevima za zajedničko stanovanje i finansijskim informacijama. U ovim slučajevima, privatni detektiv će često morati da kombinuje veštine nadzora i pametnu upotrebu digitalne tehnologije.


Takodje, kod sumnje u neverstvo detektivske agencije nude i uslugu poligrafskog testiranja. Poligraf može dati odgovore na pitanja da li je bilo afere, da li se dopisuje i sl. sumnje.


Sprovođenje provere prošlosti


Ako ste preduzeće koje želi da zaposli novog radnika ili menadžera ili želite da potvrdite da je neko ono za koga kažu da jeste, provere prošlosti su koristan alat. Istorija i provera prošlosti često su ključni izvori informacija za privatne detektive. Oni mogu pristupiti javnim i poslovnim zapisima, kao i privatnim i državnim bazama podataka za koje imaju dozvolu.


Ako želite da zaposlite nekog novog, onda bi bilo preporučljivo da izvršite temeljnu proveru vašeg potencijalnog zaposlenog pre nego što mu ponudite Ugovor. Ovo pomaže u zaštiti vašeg poslovanja i brenda od finansijskog i reputacionog rizika i osigurava da vaš novi zaposleni ne samo da odgovara vašoj poslovnoj etici i vrednostima, već je u skladu sa svim neophodnim akreditacijama i propisima u vašoj branši.


Ako želite da proverite istoriju i informacije neke osobe pre nego što stupite u vezu ili brak, provere prošlosti mogu pomoći. Oni mogu zaštititi osobu od pojedinaca sa krivičnim delom nasilja u porodici, finansijskih problema i zaštititi vas od prevare. Ako sumnjate da neko do koga vam je stalo nije u potpunosti iskren, možda je vreme da kontaktirate privatnog detektiva.


Ako treba da uđete u trag nekoj osobi


Trebalo bi da razmislite o angažovanju privatnog detektiva ako treba da pronađete ili uđete u trag pojedincu, a niste imali uspeha. Ovu vrstu istrage sprovode privatni detektivi sa iskustvom u uslugama lociranja i na pronalaženju osobe koja se krije ili ne znate gde se nalazi. Kada sprovode ovu vrstu istrage, detektivi su potpuno svesni potrebe da budu diskretni u svom nadzoru i da koriste digitalne alate koje imaju na raspolaganju, kao što je pristup bazi podataka, kako bi pomogli u sužavanju svoje pretrage i identifikovanju gde se osoba nalazi.


Saveti pre nego unajmite privatnog detektiva  


Unajmiti privatnog detektiva može biti korisno u raznim situacijama, kao što su istrage prevara, pronalaženje osoba ili istraga bračnih sporova. Evo nekoliko saveta i na šta da obratite pažnju kada unajmljujete privatnog detektiva:


Definisanje ciljeva: Pre nego što kontaktirate privatnog detektiva, jasno definišite svoje ciljeve i šta želite da postignete istragom. Ovo će vam pomoći da bolje komunicirate sa detektivom o vašim potrebama.


Istražite detektivske agencije: Pregledajte različite detektivske agencije u vašoj oblasti. Možete koristiti internet ili konsultovati prijatelje i kolege za preporuke.


Provera licence i dozvole: Uverite se da je privatni detektiv licenciran i da ima sve potrebne dozvole za rad. Ovo je važno za zakonitost i profesionalnost istraživanja.


Razgovaranje o ceni: Kontaktirajte nekoliko agencija i zatražite informacije o njihovim cenama i uslovima. Pazite da detektivsku agenciju ne izaberete samo po ceni, već i po njenoj reputaciji i iskustvu.


Pitanje o iskustvu: Razgovarajte sa detektivom o njihovom iskustvu u sličnim istragama. Iskusan detektiv može biti ključ uspešno obavljenog slučaja.


Diskusija o planu istrage: Pitajte detektiva kako planira da sprovede istragu i koje će resurse koristiti. To će vam pomoći da bolje razumete proces.


Potpisivanje ugovora: Kada odaberete detektiva ili detektivsku agenciju, potpišite ugovor sa detaljima o uslugama, cenama i uslovima. Ovo je važno za obe strane kako bi se osigurala transparentnost i zakonitost.


Saradnja i informacije: Ključna je saradnja sa detektivom. Napravite otvoren dijalog i pružite sve relevantne informacije koje mogu pomoći u istraživanju.


Rezultati i izveštaji: Očekujte redovne izveštaje o napretku istraživanja. Kada se istraga završi, detektiv treba da dostavi detaljan izveštaj o slučaju.


Diskretnost i poverljivost: Uverite se da je privatni detektiv diskretan i svestan poverljivih informacija i da će ih čuvati.


Ako želite da unajmite privatnog detektiva, uvek treba da se uverite da je osoba ili detektivska agencija koju angažujete ugledna i obučena u oblasti istrage koja vam je potrebna. Ako tražite određenu vrstu privatnog detektiva, želite da budete sigurni da oni imaju znanje, veštine i iskustvo potrebno da posao obavljaju efikasno i diskretno.


Kada angažujete privatnog detektiva, bez obzira na to zašto, želite da budete sigurni da oni mogu ponuditi brz odgovor kada je to potrebno. Poznavanje lokalnog područja je takođe ključno za usluge koje pružaju. I jedno i drugo se može postići pronalaženjem privatnog detektiva koji se nalazi u vašoj blizini.


Faktor poverenja je neprocenjiv kada je u pitanju izbor privatnog detektiva, posebno u ličnim stvarima i ako postoje pravna pitanja i dokazi. Budući da se dokazi mogu koristiti samo ako su pribavljeni zakonito, od vitalnog je značaja da verujete privatnom detektivu ili privatnoj detektivskoj firmi koja vam može doneti rezultate na zakonit i etički način.


Zapamtite da je važno odabrati i unajmiti pouzdanog i iskusnog privatnog detektiva kako biste postigli željene rezultate u vašoj istrazi.

Kako unajmiti privatnog detektiva - Blog Vesti

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, riziku od ulaska u loše društvo, korišćenja nedozvoljenih supstanci, vrbovanja u sekte.
Promene ponašanja, promene društva i sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte, mi Vam možemo pomoći i otkriti da li je to istina. Informacija je moć Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite ili ustanovite istinitost sumnji, obratite nam se. Imamo visoku reputaciju za obavljanje posla.
Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet i pomoć u rešavanju istih.  Detektivska Agencija Seguridad Beograd diskretne i profesionalne usluge.
O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca i sa kim se druže, da li Vam partner ili supružnik zaista govori istinu.
Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Detektivska Agencija Seguridad proverava istinitost podataka, eventualna kriminalna prošlost, sklonosti, eventualni poroci.
Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili dodatnih priliva novca. Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine.
Detektivska Agencija Seguridad otkrivanje prisluškivanja, Protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta, pronalaženje i uklanjanje skrivenih kamera i prisluškivača.
Usluge za pravna lica, provere fizičkih lica, lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije, provera podataka, imovine i solventnosti firme.
Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe bolovanja zaposlenih  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Da li postoji istorija problema sa zakonom? Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Kako biste otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska Agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga.
Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila, podmetanje požara u poslovnim prostorijama, uništavanje sopstvene imovine usluge Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Usluge za pravna lica pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka, imovinsko pravni odnosi Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Detektivska Agencija Seguridad Beograd provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera prikupljanje i analiza podataka.
U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih vršimo proveru bolovanja i sve suprotno ugovornim obavezama.
Usluge za pravna lica, lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao.
Izloženost turbulentnom okruženju i porastu broja različitih kriminalnih aktivnosti na svim poljima neretko zahteva angažovanje privatnog detektiva u istraživanju problema uznemiravanja i anonimnih pretnjie.
Sve češće pitanje sa kojim se susreću kupci nekretnina tiče se pitanja legalnosti vlasništva pre same kupovine.
Pronalaženje lica koja se kriju izazov je za privatne detektive jer su različiti motivi zbog kojih se lica kriju.
Detektivska Agencija Seguridad pruža svojim klijentima mogućnost pronalaženja lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu.
U vreme kada su informacije sve važniji resurs, a poslovanje i svakodnevni život se odvija online, zaštita podataka i sredstava za obradu podataka treba da obuhvati mere koje će pomoći otkrivanju zlonamernih elektronskih sredstava i nanošenja štete.
Istraživanje aktivnosti poslovanja drugih kompanija i poslovnih partnera predstavlja jedno od značajnijih pitanja kome se danas posvećuje pažnja.
Privatna detektivska agencija Seguridad pruža mogućnost otkrivanja prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni.
Privatna detektivska agencija Seguridad se može uključiti za potrebe nadzora i kontrole zaposlenih od strane pravnih lica kada postoji osnovana sumnja da zaposleni, članovi upravnog odbora ili poslovni partneri postupaju protivno Ugovoru o radu i Pravilniku kojim se bliže definišu uslovi poslovanja.
Provera pokretne i nepokretne imovine je sve češće tražena usluga kod detektivske agencije Seguridad.