Blog Detektivska agencija Privatni detektiv Seguridad Beograd Ustanicka

Etički kodeks privatnih detektiva: Temelj integriteta i profesionalizma


U svetu privatne detektivske profesije, etičko ponašanje ima ključan značaj. Privatni detektivi igraju važnu ulogu u otkrivanju istine i prikupljanju informacija za različite klijente. Pridržavanje etičkog kodeksa osigurava da njihovi poslovi budu zakoniti, odgovorni i pošteni.

U ovom članku, istražujemo važnost etičkog kodeksa privatnih detektiva i kako on usmerava privatne detektive i detektivske agencije da održe najviše standarde u svom radu.

Etički kodeks privatnih detektiva definiše moralne principe i standarde koji usmeravaju ponašanje privatnih detektiva. On osigurava da njihovi poslovi i usluge budu u skladu sa zakonom, etičkim normama i profesionalnom praksom.

Osnovni principi etike detektiva obično uključuju iskrenost, integritet, profesionalizam, poverljivost i poštovanje zakona.U Srbije je etički kodeks privatnih detektiva i detektivskih agencija donelo Udruženje privatnih detektiva 2017. godine.

Donošenje Kodeksa detektivske etike u Republici Srbiji je u nameri da se stvore pretpostavke, da nakon usvajanja Zakona o detektivskoj delatnosti, krene intenzivniji, i na pravnim osnovama zasnovan napredak i razvoj detektivske delatnosti, koje joj pripada u novom bezbednosnom okviru u Republici Srbiji.


Kodeks ponašanja pripadnika detektivske profesije, sadrži osnovne standarde profesionalizma i kvaliteta usluga, koje treba da pružaju sva pravna lica i preduzetnici za detektivsku delatnost i zaposleni detektivi.


Kodeks detektivske etike u Srbiji, utvrđuje etičke standarde i pravila ponašanja po kojima će se, u svom profesionalnom delovanju, ponašati svi detektivi u Republici Srbiji, pri čemu će se pridržavati načela slobode i profesionalonog rada i čuvanja ugleda detektivske profesije.


Pravila i standardi Kodeksa, odnose se pre svega na privatne detektive, ali i na ostale zaposlene u detektivskim agencijama. Privatni detektivi obavljaju poslove nezavisno, bez spoljašnjih uticaja, pritisaka, nagovora i bez uticaja političkih stranaka.

Zaposleni u detektivskim agencijama u obavljanju svojih poslova dužni su pridržavati se odredaba Kodeksa detektiva. U skladu Kodeksom, zaposleni u detektivskim agencijama primenjuju etičke standarde i pravila ponašanja u međusobnim odnosima sa drugim detektivima, u odnosu prema radnim zadacima, prema poslovnim partnerima i prema korisnicima usluga.

Blog detektivske agencije Seguridad istrage


Blog agencije Seguridad Ustanicka

Detektivska agencija Seguridad

Vaš pouzdan partner u otkrivanju istine.

Bez obzira sa kojom sumnjom ili problemom se suočavate, pronašli ste detektivsku agenciju koja vam može pomoći.

Licencirana detektivska agencija

Mi smo licencirana detektivska agencija za pružanje detektivskih usluga od strane MUP-a Republike Srbije.

Tim naše detektivske agencije

Licencirani privatni detektivi, bivši pripadnici bezbednosnih službi Srbije, IT stručnjaci, forenzičari, poligrafski ispitivači.

100% Diskretno i profesionalno

Garantujemo klijentu individualni pristup svakom slučaju, pouzdanost izvršene usluge i diskretnost u radu.

Etički standardi i pravila ponašanja detektiva


U vršenju poslova privatni detektivi su dužni poštovati integritet i dostojanstvo korisnika usluga, ali i ostalih građana, i omogućiti im ostvarivanje njihovih prava bez bilo kakve diskriminacije.


Detektiv je dužan savesno ispunjavati dužnosti koje proizilaze iz detektivskog poziva i čuvati ugled i dostojanstvo pri obavljanju poziva i u privatnom životu. Detektivi su dužni da podstiču profesionalnu saradnju i da poslove u detektivskim agencijama vrše odgovorno, savesno, i profesionalno ispunjavaju obaveze prema korisnicima usluga, ali i drugim detektivima.


U svom delovanju, privatni detektivi u Srbiji se moraju pridržavati načela zakonitosti, objektivnosti, nepristrasnosti, korektnosti, ekonomičnosti, humanosti i da čuvaju ljudsko dostojanstvo.


Neetičko ponašanje privatnih detektiva


Neetičkim ponašanjem detektiva, naročito se smatra sledeće:

  • obavljanje poslova bez licence, ovlašćenja ili ugovora;
  • neprofesionalno ili nestručno obavljanje detektivskih poslova;
  • nanošenje štete korisniku usluge ili trećim licima;
  • odavanje podataka ili neovlašćeno davanje podataka trećim licima;


Odnos prema poslovnim partnerima i korisicima usluga


U odnosu prema poslovnim partnerima, a naročito prema korisnicima usluga, detektivi su dužni da: postupaju profesionalno, nepristrasno i pristojno, blagovremeno, jasno i tačno da pružaju informacije u skladu sa zakonskim i drugim aktima; savetuju, podučavaju i pružaju stručnu pomoć i mišljenja.

Postupak u slučaju nepoštovanja etičkog kodeksa detektiva


Prijavu na ponašanje koje nije u skladu sa Kodeksom detektiva mogu podneti korisnici usluga, zaposleni u detektivskoj agenciji i treća lica pisanim putem u roku od 60 dana od dana kada je to ponašanje uočeno.


Prijava koja se odnosi na ponašanje detektiva i drugih zaposlenih u agenciji, uključujući i rukovodioca agencije, podnosi se Opštem udruženju detektiva Srbije.

Etički kodeks za privatne detektive i detektivske agencije služi kao kompas koji vodi stručnjake kroz složenosti njihovog posla. Održavanje etičkih standarda osigurava da se istrage obavljaju sa integritetom, odgovornošću i poštovanjem prema svim uključenim stranama.


Pridržavanje etičkog kodeksa unapređuje reputaciju detektiva i agencija, odnose sa klijentima i ukupni profesionalizam u detektivskoj profesiji. Detektivska agencija Seguridad doo Beograd u svom radu postupa u skladu sa usvojenim etičkim kodeksom detektiva u Srbiji.

PRIVATNI DETEKTIV BEOGRAD

Licencirana detektivska agencija

Preduzeće za detektivske usluge i korporativnu bezbednost Seguridad d.o.o. Beograd osnovano je 2015. godine sa ciljem pružanja istražnih usluga pravnim i fizičkim licima na najvišem profesionalnom nivou.

MUP Srbije
UDS black
ISO 2024 black
Company Wall sert black

Besplatne konsultacije!

Usluge na teritoriji cele Srbije

Dostupni smo za kontakt 24/7

O nama

Detektivska agencija Seguridad d.o.o. Beograd je prva srpska detektivska agencija koja je ispunila najviše ISO standarde za obavljanje detektivske delatnosti u Republici Srbiji. Privatni detektivi licencirani od MUP-a Srbije.


DMCA Protected

©2024 Seguridad Beograd. Sva prava zadržana.

Scroll to Top