top image


Želiš da budeš detektiv: obuka za privatnog detektiva


Želiš da budeš detektiv: obuka za privatnog detektiva

Doktori, astronauti, učitelji – privatni detektivi! Detektivska profesija je oduvek intrigirala maštovite umove i poticala radoznalost. Ako ste ikada sanjali o rešavanju misterija, istraživanju tragova i pronalaženju istine, možda je postati privatni detektiv prava stvar za Vas. U ovom članku, istražujemo šta znači biti privatni detektiv, kako i gde se vrši obuka i kako ostvariti svoje snove u ovoj uzbudljivoj i odgovornoj profesiji.


Biti privatni detektiv znači ulaziti u svet istraživanja i analize kako biste rešavali različite vrste slučajeva. To može uključivati pronalaženje nestalih osoba, istraživanje prevara, otkrivanje dokaza za krivične postupke i mnogo više. Detektivi koriste svoje veštine opservacije, analize, pretrage i nadzora kako bi došli do istine.


Detektivi su istraživači, analitičari i rešavači problema. Ova profesija omogućava da se aktivno doprinese društvu i pomogne drugima. Pre nego želja da postanete detektiv postane stvarnost potrebno je upisati i završiti obuku za privatnog detektiva.


Obuku za privatne detektive sprovodi MUP


U skladu sa Zakonom o detektivskoj delatnosti Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi obuku i stručni ispit lica za vršenje detektivskih poslova.


Obuke za detektive je oslobođeno lice koje ima pet godina radnog iskustva na poslovima ovlašćenog policijskog službenika, poslovima odbrane, bezbednosno-obaveštajnim, na sudijskoj i tužilačkoj funkciji, kao i na stručnim poslovima u sudu ili javnom tužilaštvu, kao i lice koje je imalo najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima detektivske delatnosti.


Pravo prijave na obuku za detektive imaju kandidati koji su:


•    državljani Republike Srbije,
•    imaju prijavljeno prebivalištena teritoriji Republike Srbije i
•    nivo obrazovanja propisan Zakonom o detektivskoj delatnosti (visoka stručna sprema).

Termin za održavanje obuke i mesto održavanja obuke MUP objavljuje na svojoj internet stranici Obuka detektiva MUP ili možete
MUP najmanje dva puta godišnje, u prvoj i u drugoj polovini godine, organizuje termine za stručnu obuku kandidata za detektivske poslove.

Prijavu za pohađanje obuke i osposobljavanja za vršenje detektivskih poslova kandidat podnosi MUP-u preko nadležne policijske uprave po mestu prebivališta. Uz prijavu za pohađanje obuke kandidat prilaže:


1) uverenje da je državljanin Srbije;
2) dokaz o uplati republičke administrativne takse za prijavu na obuku (oko 280 eura).Obuka kandidata za privatne detektive sprovodi se putem predavanja i vežbi po utvrđenom programu, a izvodi se teoretski, praktičnim radom i na drugi način prema planu i mestu koje utvrđuje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Obuka se vrši u Nastavnom centru MUP-a Makiš u Beogradu i traje dve nedelje.


Prisutnost kandidata na obuci mora biti 100% ukupnog fonda časova.

O završenoj obuci Ministarstvo unutrašnjih poslova kandidatu izdaje potvrdu o obučenosti za detektiva.

Nakon završene obuke kandidat Ministarstvu podnosi prijavu za polaganje stručnog ispita uz koju prilaže dokaz o uplati republičke administrativne takse za polaganje stručnog ispita za detektiva (oko 90 eura).


Nakon završene obuke kandidat polaže stručni ispit pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za detektiva.

Stručni ispit za detektiva se po pravilu sastoji iz usmene provere znanja kandidata koji izvlači po jedno ispitno pitanje iz tri oblasti.

O položenom stručnom ispitu Komisija MUPa-a kandidatu izdaje uverenje.


Program za obuku lica za vršenje detektivskih poslovaProgram teoretske obuke za detektive se sastoji od predavanja iz sledećih oblasti:

•    OSNOVI I POJAM DETEKTIVSKE DELATNOSTI
•    PRAVO PRIVATNE BEZBEDNOSTI
•    DETEKTIVSKA DELATNOST OSNOVI KRIVIČNOG PRAVA, KRIVIČNOG POSTUPKA, PREKRŠAJI I PREKRŠAJNI POSTUPAK
•    ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I TAJNOST PODATAKA
•    KRIMINALISTIKA
•    METODIKA PRIKUPLJANJA PODATAKA
•    POLICIJSKI POSLOVI
•    POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE
•    OSNOVI KANCELARIJSKOG POSLOVANJA I JAVNI BELEŽNICI
•    ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

Postati privatni detektiv je put ka razotkrivanju tajni i rješavanju misterija. Detektivska profesija ima neodoljivu privlačnost za sve one koji vole izazove, analitičko razmišljanje i istraživanje.


Obrazovanje, obuka i praktično iskustvo su ključni za uspeh u ovoj profesiji. Ako Vas privlači istraživanje, rješavanje problema i doprinos društvu, postati privatni detektiv može biti Vaš pravi poziv!

Želiš da budeš detektiv: obuka za privatnog detektiva - Blog Vesti

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
Iskusni detektivi agencije Seguridad Vam mogu pomoći. Pronalazimo i utvrđujemo adrese prebivališta i boravišta lica za koja ste po bilo kom osnovu zainteresovani da pronađete.
Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, riziku od ulaska u loše društvo, korišćenja nedozvoljenih supstanci, vrbovanja u sekte.
Promene ponašanja, promene društva i sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte, mi Vam možemo pomoći i otkriti da li je to istina. Informacija je moć Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite ili ustanovite istinitost sumnji, obratite nam se. Imamo visoku reputaciju za obavljanje posla.
Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet i pomoć u rešavanju istih.  Detektivska Agencija Seguridad Beograd diskretne i profesionalne usluge.
O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca i sa kim se druže, da li Vam partner ili supružnik zaista govori istinu.
Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Detektivska Agencija Seguridad proverava istinitost podataka, eventualna kriminalna prošlost, sklonosti, eventualni poroci.
Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili dodatnih priliva novca. Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine.
Detektivska Agencija Seguridad otkrivanje prisluškivanja, Protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta, pronalaženje i uklanjanje skrivenih kamera i prisluškivača.
Usluge za pravna lica, provere fizičkih lica, lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije, provera podataka, imovine i solventnosti firme.
Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe bolovanja zaposlenih  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Da li postoji istorija problema sa zakonom? Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Kako biste otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska Agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga.
Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila, podmetanje požara u poslovnim prostorijama, uništavanje sopstvene imovine usluge Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Usluge za pravna lica pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka, imovinsko pravni odnosi Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Detektivska Agencija Seguridad Beograd provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera prikupljanje i analiza podataka.
U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih vršimo proveru bolovanja i sve suprotno ugovornim obavezama.
Usluge za pravna lica, lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao.
Privatni detektivi pomažu tužiocima u pripremi slučajeva za sud, rade za privatne kompanije na prikupljanju podataka o zaposlenima ili prate rad onih koji se nalaze na osetljivim poslovnim pozicijama.
Prikupljanje i obrada informacija predstavlja najznačajniju oblast u kome privatni detektiv iskazuje svoje sposobnosti.
Izloženost turbulentnom okruženju i porastu broja različitih kriminalnih aktivnosti na svim poljima neretko zahteva angažovanje privatnog detektiva u istraživanju problema uznemiravanja i anonimnih pretnjie.
Sve češće pitanje sa kojim se susreću kupci nekretnina tiče se pitanja legalnosti vlasništva pre same kupovine.
Pronalaženje lica koja se kriju izazov je za privatne detektive jer su različiti motivi zbog kojih se lica kriju.
Detektivska Agencija Seguridad pruža svojim klijentima mogućnost pronalaženja lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu.
U vreme kada su informacije sve važniji resurs, a poslovanje i svakodnevni život se odvija online, zaštita podataka i sredstava za obradu podataka treba da obuhvati mere koje će pomoći otkrivanju zlonamernih elektronskih sredstava i nanošenja štete.
Istraživanje aktivnosti poslovanja drugih kompanija i poslovnih partnera predstavlja jedno od značajnijih pitanja kome se danas posvećuje pažnja.
Privatna detektivska agencija Seguridad pruža mogućnost otkrivanja prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni.
Privatna detektivska agencija Seguridad se može uključiti za potrebe nadzora i kontrole zaposlenih od strane pravnih lica kada postoji osnovana sumnja da zaposleni, članovi upravnog odbora ili poslovni partneri postupaju protivno Ugovoru o radu i Pravilniku kojim se bliže definišu uslovi poslovanja.
Provera pokretne i nepokretne imovine je sve češće tražena usluga kod detektivske agencije Seguridad.
Postoji velika zabrinutost roditelja koja zahteva angažovanje privatne detektivske agencije u kontroli ponašanja dece kako bi se te sumnje otklonile - Detektivska Agencija Seguridad.
Ako Vam je potrebna adresa neke osobe koju dugo niste videli, ili jednostavno tražite adresu osobe koja se krije od Vas, nekoga ko vam duguje novac, starog prijatelja, rođaka ili nestalu osobu, Detektivska Agencija Seguridad pomaže.