top image


Privatni detektiv Beograd cena: Cene i usluge


Privatni detektiv Beograd cena: Cene i usluge

Kada se suočavate sa pitanjima koja zahtevaju istraživanje, kao što su prevara, pronalaženje osoba ili pronalaženje određenih informacija, privatni detektivi mogu biti vaši ključni saveznici. U ovom članku, istražićemo usluge privatnih detektiva, odnosno detektivskih agencija u Beogradu i cenovnik koji vam pomaže da razumete troškove ovih usluga. Bez obzira na vašu potrebu, cenovnik privatnih detektiva u Beogradu će vam pružiti jasnu sliku troškova i opcija koje su vam na raspolaganju.


Detektivske agencije u Beogradu pružaju različite istražne usluge, a cene se mogu značajno razlikovati u zavisnosti od mnogo faktora.


Cene usluga privatnih detektiva u Beogradu


Razlika u cenama privatnih detektiva i detektivskih agencija u Beogradu može biti značajna, ali je važno da odaberete detektiva ili agenciju koja najbolje odgovara vašim potrebama i budžetu.

U nastavku ćemo navesti neke od detektivskih usluga i okvirne cene istih u Beogradu, za detalje oko cena privatnih detektiva postite web stranice i detaljno se informišite.

1. Bračni problemi
Privatni detektivi se često angažuju kod sumnji u vernost, odnosno neverstvo partnera. U tabeli ispod možete videti cene za ovu uslugu:

 Provera vernosti partnera - preljuba  od 20 do 35 eura po satu
 Provera budućeg bračnog partnera  od 20 do 35 eura po satu
 Digitalno neverstvo u vezi ili braku  od 200 do 400 eura
 Poligrafsko testiranje  od 100 do 150 eura

 2. Pronalaženje osoba
Ako tražite nestalu osobu, osobu koja se krije, ili za koju ne znate gde se nalazi sledeće su cene za pronalaženje osoba:

 Pronalaženje lica koja se kriju  od 200 do 400 eura
 Pronalaženje adrese i kontakt podataka lica  od 200 do 400 eura
 Pronalaženje dužnika  od 200 do 400 eura
 Pronalaženje vlasnika i naslednika imovine  od 200 do 400 eura
Pronalaženje lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu  od 200 do 400 eura

 3. Porodični problemi - deca
Ključna usluga privatnih detektiva je istraživanje i pomoć u rešavanju porodičnih problema. U tabeli ispod možete videti cene za ovu uslugu:

 Nadzor dece i mladih  od 20 do 35 eura po satu
 Provera kretanja i ponašanja deteta  od 20 do 35 eura po satu
 Otkrivanje narkomanije dece i mladih  od 200 do 400 eura
 Otkrivanje članstva u sektama  od 200 do 400 eura

 4. Poslovne usluge
Ako su vam potrebne detektivske usluge za vašu komapniju, za proveru zaposlenih ili poslovnih partnera ili konkurencije, cene su u proseku sledeće:

 Provera bolovanja zaposlenih  od 200 do 400 eura
 Nadzor i konrola zaposlenih  od 20 do 35 eura po satu
 Provera poslovnih partnera i saradnika  od 200 do 400 eura
 Korporativne istrage  od 300 do 500 eura

 5. Poligrafsko testiranje
Ukoliko su vam potrebne usluge poligrafskog testiranja u Beogradu, detektivske agencije nude sledeće cene za proveru lica na detektoru laži:


 Poligrafsko testiranje sumnje na preljubu  od 100 do 150 eura
 Poligrafsko testiranje dece na kockanje, upotrebu droge  od 100 do 150 eura
 Poligrafsko testiranje kod sumnji na krađu  od 100 do 150 eura
 Poligrafsko testiranje zaposlenih  od 100 do 150 eura

 6. Digitalna forenzika
Ako vam je potrebna forenzika mobilnog telefona ili računara, vraćanje obrisanih podataka slika, poruka, aplikacija..., cene su sledeće:

 Forenzika mobilnih telefona  od 150 do 300 eura
 Forenzika računara  od 150 do 300 eura
 Zaštita od zlonamernih elektronskih sredstava  od 100 do 200 eura

 


Kako da odabrate pravog privatnog detektiva u Beogradu


1. Procenite Iskustvo
Iskustvo je ključno prilikom izbora privatnog detektiva. Tražite detektivsku agenciju sa dokazanim iskustvom u oblasti koja je relevantna za vaš slučaj i proverite od kada pruzaju detektivske usluge.


2. Proverite Licencu
Proverite da li imaju Licencu MUP-a za obavljanje detektivske delatnosti, jer je to garancija da rade u skladu sa Zakonom.


3. Uporedite cene i usluge
Nemojte se oslanjati samo na cenu. Uporedite cene sa raspoloživim uslugama kako biste dobili najbolji odnos cena-kvalitet.


Zaključak


Cene detektivskih usluga u Beogradu koje nude detektivske agencije i privatni detektivi razlikuju se od agencije do agencije. Gore navedeni okvirni cenovnik usluga privatnih detektiva u Beogradu, odnosnio detektivskih usluga koje nude može vam pomoći da bolje razumete troškove i opcije koje su vam na raspolaganju kada vam je potrebna profesionalna detektivska usluga. Ne zaboravite da pažljivo birate detektivsku agenciju i procenjujete njihovo iskustvo kako biste osigurali uspešno rešenje vašeg slučaja.

Privatni detektiv Beograd cena: Cene i usluge - Blog Vesti

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, riziku od ulaska u loše društvo, korišćenja nedozvoljenih supstanci, vrbovanja u sekte.
Promene ponašanja, promene društva i sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte, mi Vam možemo pomoći i otkriti da li je to istina. Informacija je moć Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite ili ustanovite istinitost sumnji, obratite nam se. Imamo visoku reputaciju za obavljanje posla.
Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet i pomoć u rešavanju istih.  Detektivska Agencija Seguridad Beograd diskretne i profesionalne usluge.
O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca i sa kim se druže, da li Vam partner ili supružnik zaista govori istinu.
Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Detektivska Agencija Seguridad proverava istinitost podataka, eventualna kriminalna prošlost, sklonosti, eventualni poroci.
Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili dodatnih priliva novca. Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine.
Detektivska Agencija Seguridad otkrivanje prisluškivanja, Protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta, pronalaženje i uklanjanje skrivenih kamera i prisluškivača.
Usluge za pravna lica, provere fizičkih lica, lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije, provera podataka, imovine i solventnosti firme.
Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe bolovanja zaposlenih  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Da li postoji istorija problema sa zakonom? Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Kako biste otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska Agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga.
Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila, podmetanje požara u poslovnim prostorijama, uništavanje sopstvene imovine usluge Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Usluge za pravna lica pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka, imovinsko pravni odnosi Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Detektivska Agencija Seguridad Beograd provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera prikupljanje i analiza podataka.
U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih vršimo proveru bolovanja i sve suprotno ugovornim obavezama.
Usluge za pravna lica, lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao.
Izloženost turbulentnom okruženju i porastu broja različitih kriminalnih aktivnosti na svim poljima neretko zahteva angažovanje privatnog detektiva u istraživanju problema uznemiravanja i anonimnih pretnjie.
Sve češće pitanje sa kojim se susreću kupci nekretnina tiče se pitanja legalnosti vlasništva pre same kupovine.
Pronalaženje lica koja se kriju izazov je za privatne detektive jer su različiti motivi zbog kojih se lica kriju.
Detektivska Agencija Seguridad pruža svojim klijentima mogućnost pronalaženja lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu.
U vreme kada su informacije sve važniji resurs, a poslovanje i svakodnevni život se odvija online, zaštita podataka i sredstava za obradu podataka treba da obuhvati mere koje će pomoći otkrivanju zlonamernih elektronskih sredstava i nanošenja štete.
Istraživanje aktivnosti poslovanja drugih kompanija i poslovnih partnera predstavlja jedno od značajnijih pitanja kome se danas posvećuje pažnja.
Privatna detektivska agencija Seguridad pruža mogućnost otkrivanja prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni.
Privatna detektivska agencija Seguridad se može uključiti za potrebe nadzora i kontrole zaposlenih od strane pravnih lica kada postoji osnovana sumnja da zaposleni, članovi upravnog odbora ili poslovni partneri postupaju protivno Ugovoru o radu i Pravilniku kojim se bliže definišu uslovi poslovanja.
Provera pokretne i nepokretne imovine je sve češće tražena usluga kod detektivske agencije Seguridad.