top image


Kako pronaći i angažovati privatnog detektiva?


Kako pronaći i angažovati privatnog detektiva?

Pronalaženje i angažovanje privatnog detektiva može biti korisno kada se suočavate sa situacijama koje zahtevaju profesionalnu istragu.


Bez obzira da li je u pitanju provera prošlosti, pronalaženje nestale osobe ili otkrivanje prevara, nadzor lica na terenu, pravi detektiv može biti ključni saveznik u otkrivanju istine. U ovom vodiču, istražićemo korake koje treba preduzeti kako biste efikasno pronašli privatnog detektiva koji će zadovoljiti vaše potrebe.


Kao i većina detektivskih agencija, i mi često angažujemo druge detektivske agencije i samostalne privatne detektive u regionu i širom sveta da bi dobili informacije, tako da smo u jedinstvenoj poziciji da odgovorimo na pitanja koja se odnose na to kako pronaći privatnog detektiva.


U nastavku je korak po korak proces kroz koji prolazimo da bismo pronašli detektivsku agenciju ili samostalnog privatnog detektiva.


1 - Potražite privatnog detektiva – preporuka ili internet


Dobijte preporuku


Prvi i verovatno najvažniji korak je da se raspitate - pitajte prijatelje, kolege, advokate ili druge osobe kojima verujete a znate da su pre angažovali privatnog detektiva za preporuku i savete.


Zašto je ovaj korak važan?


Velike su šanse da nemate detektivsku agenciju na brzom biranju. Pronalaženje prijatelja ili kolege od poverenja koji je nekada ranije koristio detektivske usluge ne samo da će vam dati početnu tačku, već bi ta osoba trebalo da bude u stanju da vam da iskrenu procenu obavljenog posla i da bude u stanju da preporuči tu detektivsku agenciju.


Pretražite internet


Pored navedenog, uvek možete pretraživati internet, posebno ako je u pitanju stvar za koju vam je potrebna specijalnost. Kao i neki advokati koji su specijalizovani za određene vrste predmeta i stvari, tako rade i privatnidetektivi. Dakle, ako vam je potrebna sveobuhvatna istraga prošlosti, due diligence istraga, nadzor lica, istraga imovine, forenzička istraga ili bilo koja druga vrsta specijalnosti, Google bi mogao biti dobro mesto za početak.


2 – Proverite ko su


Pre nego što uopšte prođem kroz proces pozivanja potencijalnog privatnog detektiva ili detektivske agencije, obično preduzimam nekoliko stvari.


Proverite njihovo prisustvo na Internetu


U najmanju ruku, volim da vidim da detektivska agencija ima web stranicu profesionalnog izgleda. Iako ovo možda nije važno svima, za mene ovo pokazuje da agencija ne živi u prošlom vremenu, da je transparentna i da je legitimna. Volim da proverim koje detektivske usluge su navedene na web-sajtu, kontakt informacije, lokaciju, i naravno najvažnije da li imaju licencu za pružanje istražnih usluga istaknutu na web stranici.


Takođe volim da provedem neke opšte pretrage na Internetu o toj detektivskoj agenciji da vidim da li ima pritužbi na njihov rad (negativne Google recenzije nisu toliko merodavne za mene, jer konkurencija često ostavlja negativne ocene i komentare, gledam sveobuhvatnu sliku i ocenu), da li imaju bilo kakvu preporuku ili da li su pisali za bilo koje web portale i časopise, kao i koliko su kao detektivska agencija zastuljeni na internetu.


KORAK 3 – Pozovite ih


Kada suzim listu na nekoliko detektivskih agencija na osnovu gore navedenih kriterijuma, nazvaću ih ili im e-mailom zamolim za razgovor o angažovanju i usluzi koja me interesuje. Tokom razgovora pružiću im detalje slučaja, pitaću ih kako bi pristupili slučaju koji je u pitanju, kakva su prethodna iskustva imali sa ovakvim stvarima i naravno koliko bi oni naplatili uslugu koja me interesuje.


Iako ne tražim ništa posebno, želim da se osećam prijatno u razgovoru sa osobom sa druge strane, da saznam ko će i kako voditi istragu, da budem siguran da će istragu voditi etički i zakonito, i da pokušam da dobijem opšti osećaj kako oni funkcionišu.


KORAK 4 – Potvrdite da su legitimni i licencirani


U ovom poslednjem koraku, postoji nekoliko stvari u koje želim da se uverim. Proveravam da li imaju licencu za pružanje detektivskih usluga u državi u kojoj posluju, odnosno trazim liocencu da mi posalju na uvid, ukoliko je nema na web stranici. Ukoliko nema validnu, važeću licencu izdatu od relevantnog državnog organa i nisu član nijednog Udruženja detektiva ne saradjujem sa njima.


Ovo su neki koraci koje ja kao privatni detektiv preduzimam kada želim da angažujem drugog privatnog detektiva ili detektivsku agenciju u okruženju ili Evropi na nekom slučaju.


Nadam se da sam Vam pomogao sa ovim informacijama - Kako pronaći pravog privatnog detektiva ili detektivsku agenciju ukoliko su vam potrebne istražne usluge za rešavanje neke vaše nedoumice, sumnje ili problema.

Kako pronaći i angažovati privatnog detektiva? - Blog Vesti

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, riziku od ulaska u loše društvo, korišćenja nedozvoljenih supstanci, vrbovanja u sekte.
Promene ponašanja, promene društva i sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte, mi Vam možemo pomoći i otkriti da li je to istina. Informacija je moć Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite ili ustanovite istinitost sumnji, obratite nam se. Imamo visoku reputaciju za obavljanje posla.
Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet i pomoć u rešavanju istih.  Detektivska Agencija Seguridad Beograd diskretne i profesionalne usluge.
O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca i sa kim se druže, da li Vam partner ili supružnik zaista govori istinu.
Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Detektivska Agencija Seguridad proverava istinitost podataka, eventualna kriminalna prošlost, sklonosti, eventualni poroci.
Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili dodatnih priliva novca. Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine.
Detektivska Agencija Seguridad otkrivanje prisluškivanja, Protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta, pronalaženje i uklanjanje skrivenih kamera i prisluškivača.
Usluge za pravna lica, provere fizičkih lica, lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije, provera podataka, imovine i solventnosti firme.
Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe bolovanja zaposlenih  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Da li postoji istorija problema sa zakonom? Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Kako biste otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska Agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga.
Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila, podmetanje požara u poslovnim prostorijama, uništavanje sopstvene imovine usluge Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Usluge za pravna lica pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka, imovinsko pravni odnosi Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Detektivska Agencija Seguridad Beograd provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera prikupljanje i analiza podataka.
U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih vršimo proveru bolovanja i sve suprotno ugovornim obavezama.
Usluge za pravna lica, lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao.
Izloženost turbulentnom okruženju i porastu broja različitih kriminalnih aktivnosti na svim poljima neretko zahteva angažovanje privatnog detektiva u istraživanju problema uznemiravanja i anonimnih pretnjie.
Sve češće pitanje sa kojim se susreću kupci nekretnina tiče se pitanja legalnosti vlasništva pre same kupovine.
Pronalaženje lica koja se kriju izazov je za privatne detektive jer su različiti motivi zbog kojih se lica kriju.
Detektivska Agencija Seguridad pruža svojim klijentima mogućnost pronalaženja lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu.
U vreme kada su informacije sve važniji resurs, a poslovanje i svakodnevni život se odvija online, zaštita podataka i sredstava za obradu podataka treba da obuhvati mere koje će pomoći otkrivanju zlonamernih elektronskih sredstava i nanošenja štete.
Istraživanje aktivnosti poslovanja drugih kompanija i poslovnih partnera predstavlja jedno od značajnijih pitanja kome se danas posvećuje pažnja.
Privatna detektivska agencija Seguridad pruža mogućnost otkrivanja prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni.
Privatna detektivska agencija Seguridad se može uključiti za potrebe nadzora i kontrole zaposlenih od strane pravnih lica kada postoji osnovana sumnja da zaposleni, članovi upravnog odbora ili poslovni partneri postupaju protivno Ugovoru o radu i Pravilniku kojim se bliže definišu uslovi poslovanja.
Provera pokretne i nepokretne imovine je sve češće tražena usluga kod detektivske agencije Seguridad.