Savetovanje o ličnoj i imovinskoj sigurnosti


Privatna detketivska agencija Seguridad nastoji da svojim aktivnostima i u skladu sa zakonskim ovlašćenjima obezbedi zaštitu lične i imovinske sigurnosti svojih klijenata. Prema Zakonu o detektivskoj delatnosti (Sl. Glasnik RS, br. 104/2013 i 87/2018), delatnost i angažovanje privatnog detektiva se sve više širi i obuhvata odgovorno delovanje privatnog detektiva u održavanju javne bezbednosti, sigurnosti građana i očuvanju mira.


Uloga privatnog detektiva u savetovanju o ličnoj i imovinskoj sigurnosti

Privatni detektivi pomažu tužiocima u pripremi slučajeva za sud, rade za privatne kompanije na prikupljanju podataka o zaposlenima ili prate rad onih koji se nalaze na osetljivim poslovnim pozicijama. Razlog angažovanja privatnog detektiva ogleda se u potrebi da se bez puno angažovanja vlasnika preduzeća dođe do potrebnih informacija koje će uštedeti vreme i novac. Pored toga, angažovanje privatnog detektiva može pomoći u ranom otkrivanju aktivnosti i malverzacija koje mogu ugroziti ličnu sigurnost lica koje privatnog detektiva angažuje.


Lična zaštita ili zaštita imovine

Prirodno, usluge koje pružaju pojedinci ili preduzeća iz oblasti zaštite mogu delovati primamljivo kako sa ponudom tako i sa uslugom. Međutim, klijentu koji traži najbolju moguću sigurnost za sebe, za druge osobe ili za svoju kompaniju mora biti jasno da je prilikom angažovanja pojedinaca ili kompanija koje će obezbediti očuvanje lične zaštite i zaštite imovine potrebno analizirati više različitih faktora. U tu svrhu, privatna detektivska agencija pruža mogućnost savetovanja o odabiru adekvatnog lica koji će biti angažovan u pravcu zaštite lične i imovinske sigurnosti.


Besplatne konsultacije o ličnoj i imovinskoj sigurnosti

Sve veća izloženost kriminalnim radnjama i rastuća spremnost pojedinaca da se kriminal pretoči u različite oblike nasilja, doveli su do razumljive želje mnogih ljudi da sebi obezbede veću sigurnost za sebe ili svoju kompaniju kvalifikovanim pripadnicima obezbeđenja. Za naše stalne i potencijalne buduće klijente, privatna detektivska agencija Seguridad nudi usluge besplatne konsultacije o ličnoj i imovinskoj sigurnosti fizičkih i pravnih lica. Privatna detektivska agencija Seguridad nudi usluge besplatnog savetovanja, konsultacije i preporuka o mogućnostima lične i imovinske zaštite, kao i mogućnost angažovanja privatnog detektiva u otkrivanju potrebnih informacija koje bi život i imovinu klijenta sačuvali.

Istražujemo – Pronalazimo – Dokazujumo - 100% Diskretno

 

Detektivska agencija Seguridad doo Beograd je Licencirana od strane MUP-a Republike Srbije i posluje po Zakonu o detektivskoj delatnosti

licencirana detektivska agencija


Želite da razgovarate sa privatnim detektivom?

kontakt detektiv beograd

Besplatne konsultacije


+381 11 34 77 323

+381 64 400 60 95


Detektivska agencija Seguridad uvek može pružiti rešenje za Vaš problem!

Diskretno i profesionalno!

Obratite nam se sa punim poverenjem


POLIGRAFSKO TESTIRANJE

Poligrafsko testiranje sumnje na preljubu, krađu, testiranje zaposlenih i kandidata za posao

Poligraf put do istine!

poligraf testiranje beograd


FORENZIKA MOBILNIH TELEFONA

VRAĆANJE OBRISANIH PODATAKA sa mobilnog telefona Android OS i iOS fotografija, snimaka, sms poruka, listing poziva, kontakata,  aplikacije Viber, WhatsApp, Messinger…

 

forenzika mobilnih telefona


PROTIVPRISLUŠNI PREGLED
STANA, KANCELARIJA I AUTOMOBILA

Otkrivanje skrivenih prislušnih uređaja, skrivenih bubica i mikrokamera u vašem stanu, kancelariji ili automobile.

Sumnjate da Vas prisluškuju?

protiv prislusni pregled prostorija


OTKRIVANJE I UKLANJANJE ŠPIJUNSKIH SOFTVERA
U MOBILNIM TELEFONIMA

Jedini u Srbiji posedujemo program za otkrivanje i uklanjanje špijunskih softvera ugrađenih u mobilne telephone.

Sumnjate da Vam se prisluškuje mobilni telefon?

otkrivanje spijunskih softvera