Provera poslovnih partnera i saradnika


U nestabilnim tržišnim uslovima nemogućnost naplate potraživanja postaje nešto sa čim se barem jednom suočio svaki preduzetnik ili firma. Detektivska agencija Seguridad u asortimanu svojih usluga nudi i uslugu provere poslovnih partnera i saradnika. Angažovanje privatnog detektiva za potrebu provere poslovnih partnera i saradnika je sve češće kada se radi o velikim ugovorima i sumama, poslovima koji zahtevaju određenu papirologiju i poštovanje procesa kako bi se obezbedilo da se kompanija ispravno postavi, sa važećim procesima i da je legalna u aktivnosti. Ovo podrazumeva često i proveru imovine i finansijskog stanja, kao i eliminisanje mogućnosti ilegalnog poslovanja.


Rizik u poslovanju – znate li sa kim poslujete?

Računi oko 40.000 aktivnih privrednih subjekata u Srbiji su u blokadi, a već godinama u poslovnim krugovima ustalila se rečenica „Nije teško prodati, već je teško naplatiti“. Imate priliku da počnete saradnju sa novim poslovnim partnerom koji nudi sjajne uslove poslovanja. Toliko sjajne da prosto niste sigurni da li su realni. Verovatno Vam je ova situacija poznata: želite da ugrabite priliku, ali šta ako to ipak nije partner sa kojim bi trebalo raditi? Kako da saznate više o njima i kako da potvrdite ili otklonite svoje sumnje? Kako bi se dobili odgovori na ova pitanja, detektivska agencija Seguridad nastoji da diskretnim i profesionalnim pristupom pridobije sve potrebne informacije koje će biti ključne za donošenje budućih poslovnih odluka Vaše kompanije.


Provera poslovanja kompanije

Kako bi se izbegle neželjene situacije i umanjio rizik, neophodno je pratiti finansije svojih sadašnjih kupaca i dobavljača, kao i proveriti svakog novog poslovnog partnera. Prilikom ulaska u poslovnu saradnju važno je ispitati ranije poslovanje kompanije, ali i iskustva ranijih saradnika.


1. Da li se radi o urednom platiši?
2. Poseduje li Vaš poslovni partner dovoljne kapacitete da ispuni ugovorene obaveze?
3. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?
4. Da li postoji istorija problema sa zakonom?


Na ova pitanja morate imati konkretne odgovore pre nego što se upustite u ozbiljniju saradnju. Dovoljno je pratiti medije i postaje jasno u kakvim se problemima nađu kompanije koje nisu izvršile ispitivanje boniteta i poslovanja svojih poslovnih partnera: građevinske firme koje ne mogu dovršiti izgradnju objekata, firme čija se imovina nalazi pred izvršenjem, finansijski prevaranti. Ovo su samo neki od slučajeva s kojima se svakodnevno susrećemo. Detektivska agencija Seguridad je član opšteg udruženja privatnih detektiva Srbije.


Provera dokumentacije poslovnih partnera

Kada je neko preduzeće, bez obzira na veličinu, pripojeno ili stečeno transakcijama, od vitalnog je značaja da se sva prethodna i trenutna aktivnost temeljno ispitaju. Ovo pitanje je najčešće rešivo angažovanjem privatnog detektiva kako bi se prikupile sve potrebne informacije koje bi mogle da utiču na poslovanje. Nakon što se početne informacije obrade i pažnja usmeri na značajne činjenice, stvaraju se uslovi za donošenje poslovnih odluka. Privatna detektivska agencija Seguridad u saradnji sa advokatima pružaju usluge provere sve dokumentacije poslovnih partenera i eliminisanja eventualnih rizika i nepredviđenih situacija.

Istražujemo – Pronalazimo – Dokazujumo - 100% Diskretno

 

Detektivska agencija Seguridad doo Beograd je Licencirana od strane MUP-a Republike Srbije i posluje po Zakonu o detektivskoj delatnosti

licencirana detektivska agencija


Želite da razgovarate sa privatnim detektivom?

kontakt detektiv beograd

Besplatne konsultacije


+381 11 34 77 323

+381 64 400 60 95


Detektivska agencija Seguridad uvek može pružiti rešenje za Vaš problem!

Diskretno i profesionalno!

Obratite nam se sa punim poverenjem


POLIGRAFSKO TESTIRANJE

Poligrafsko testiranje sumnje na preljubu, krađu, testiranje zaposlenih i kandidata za posao

Poligraf put do istine!

poligraf testiranje beograd


FORENZIKA MOBILNIH TELEFONA

VRAĆANJE OBRISANIH PODATAKA sa mobilnog telefona Android OS i iOS fotografija, snimaka, sms poruka, listing poziva, kontakata,  aplikacije Viber, WhatsApp, Messinger…

 

forenzika mobilnih telefona


PROTIVPRISLUŠNI PREGLED
STANA, KANCELARIJA I AUTOMOBILA

Otkrivanje skrivenih prislušnih uređaja, skrivenih bubica i mikrokamera u vašem stanu, kancelariji ili automobile.

Sumnjate da Vas prisluškuju?

protiv prislusni pregled prostorija


OTKRIVANJE I UKLANJANJE ŠPIJUNSKIH SOFTVERA
U MOBILNIM TELEFONIMA

Jedini u Srbiji posedujemo program za otkrivanje i uklanjanje špijunskih softvera ugrađenih u mobilne telephone.

Sumnjate da Vam se prisluškuje mobilni telefon?

otkrivanje spijunskih softvera