Kontakt 011 3477 323      Radno vreme 24/7

Provera poslovnih partnera i saradnika

Seguridad d.o.o. Beograd

Detektivska agencija Seguridad sposobna je da se suoči sa svim izazovima kada je u pitanju sigurnosna provera poslovnih partnera i saradnika. Opasnost za poslovanje je još izraženija kada su u pitanju poslovni partneri i saradnici. U nestabilnim tržišnim uslovima nemogućnost naplate potraživanja postaje nešto sa čim se barem jednom suočio svaki preduzetnik ili firma.

Pre ili kasnije mora se postaviti pitanje: „Da li znate s kim poslujete?“

Detektivska agencija Seguridad provera poslovnih partnera

Kako proveriti poslovne partnere i smanjiti poslovni rizik?

Računi oko 40.000 aktivnih privrednih subjekata u Srbiji su u blokadi, a već godinama u poslovnim krugovima ustalila se rečenica „Nije teško prodati, već teško je naplatiti“.

Imate priliku da počnete saradnju sa novim poslovnim partnerom koji nudi sjajne uslove poslovanja. Toliko sjajne da prosto niste sigurni da li su realni. Verovatno Vam je ova situacija poznata: želite da ugrabite priliku, ali šta ako to ipak nije partner sa kojim bi trebalo raditi?

Kako da saznate više o njima i kako da potvrdite ili otklonite svoje sumnje?

Seguridad Beograd – Provera poslovanja kompanije

Kako bi se izbegle neželjene situacije i umanjio rizik, neophodno je pratiti finansije svojih sadašnjih kupaca i dobavljača, kao i proveriti svakog novog poslovnog partnera. Prilikom ulaska u poslovnu saradnju važno je ispitati ranije poslovanje kompanije, ali i iskustva ranijih saradnika.

– Da li se radi o urednom platiši?

– Poseduje li Vaš poslovni partner dovoljne kapacitete da ispuni ugovorene obaveze?

– U kakvom se finansijskom stanju nalazi?

– Da li postoji istorija problema sa zakonom?

Na ova pitanja morate imati konkretne odgovore pre nego što se upustite u ozbiljniju saradnju. Dovoljno je pratiti medije i postaje jasno u kakvim se problemima nađu kompanije koje nisu izvršile ispitivanje boniteta i poslovanja svojih poslovnih partnera: građevinske firme koje ne mogu dovršiti izgradnju objekata, firme čija se imovina nalazi pred izvršenjem, finansijski prevaranti. Ovo su samo neki od slučajeva s kojima se svakodnevno susrećemo. Detektivska agencija Seguridad je član opšteg udruženja privatnih detektiva Srbije.

Obratite nam se s punim poverenjem i pomoći ćemo Vam da zaštitite svoju imovinu i poslovanje.

Detektivske usluge za pravna lica

01

Provere fizičkih i pravnih lica, provere lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije

02

Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe

03

Provera poslovnih partnera i saradnika

Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?

04

Detektivska agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga

05

Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila

06

Pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka

07

Provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera

08

U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih

09

Lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao

Seguridad Beograd

Želite da razgovarate sa privatnim detektivom?