Prikupljanje i obrada informacija

Prikupljanje i obrada informacija predstavlja najznačajniju oblast u kome privatni detektiv iskazuje svoje sposobnosti. Potreba za prikupljanjem i obradom informacija predstavlja prvi korak u započinjanju svakog istraživanja, zbog čega je upravo to osnovni zadatak koji se mora ispuniti da bi privatni detektiv rešio slučaj koji mu je dodeljen. Prikupljanje informacija uključuje više od sreće i intuicije, prikupljanje informacija zahteva potpuno angažovanje i korišćenje različitih izvora, dobro planiranje i analizu.


Kako privatni detektiv prikuplja i obrađuje informacije

Da bi rešio neki slučaj, privatni detektiv mora da prikupi osnovne informacije o predmetu istraživanja, a zatim te informacije dalje proveravati i dokazivati konkretnim činjenicama. Rad privatnog detektiva mora da bude zasnovan na komunikaciji sa klijentima što podrazumeva:

• Utvrđivanje zakonitosti i etičnosti prikupljanja traženih informacija;
• Definisanje plana i budžeta za prikupljanje i obradu informacija;
• Sprovođenje plana istrage, prikupljajući dokaze na takav način da se oni mogu predstaviti na sudu ukoliko to bude potrebno;
• Analizu dokaza i prikupljenih činjenica; i
• Prezentovanje klijentima.


Izvori za prikupljanje i obradu informacija privatnog detektiva

Svaki dobar privatni detektiv mora imati svoje pouzdane izvore informacija i koristiti različite izvore kako bi informacije koje se prikupe bile pouzdane i tačne. Nije redak slučaj da se za prikupljanje informacija koristi nadzor (praćenje, video nadzor, prisluškivanje), ali i ispitivanje pri čemu osoba sa kojom se razgovara nema zakonsku obavezu da razgovara sa privatnim detektivom. Pored ovakvih izvora informacija, privatna detektivska agencija Seguridad koristi i javne zapise (sekundarne izvore) informacija. Mnogi od njih su zapisi kojima privatni građani mogu pristupiti sami. Ipak, privatni detektiv zna koga treba da angažuje da bi konkretne informacije dobio (na primer, u poreskoj upravi, transakcije sa nekretninama, evidencija rođenih i umrlih, sudske evidencije i sl.).


Obrada i analiza informacija privatnog detektiva

Osim prikupljanja informacija, privatni detektiv mora da zna kako prikupljene podatke analizirati, obraditi ih i predstaviti svojim klijentima. Za potrebe unapređenja načina obrade prikupljenih informacija privatna detektivska agencija Seguridad paralelno sa istražnim tehnikama koje koriste za prikupljanje informacija, primenjuje i specifične alate za njihovu analizu. Pouzdanost i kvalitet usluge su ključna prednost privatne detektivske agencije Seguridad.

Istražujemo – Pronalazimo – Dokazujumo - 100% Diskretno

 

Detektivska agencija Seguridad doo Beograd je Licencirana od strane MUP-a Republike Srbije i posluje po Zakonu o detektivskoj delatnosti

licencirana detektivska agencija


Želite da razgovarate sa privatnim detektivom?

kontakt detektiv beograd

Besplatne konsultacije


+381 11 34 77 323

+381 64 400 60 95


Detektivska agencija Seguridad uvek može pružiti rešenje za Vaš problem!

Diskretno i profesionalno!

Obratite nam se sa punim poverenjem


POLIGRAFSKO TESTIRANJE

Poligrafsko testiranje sumnje na preljubu, krađu, testiranje zaposlenih i kandidata za posao

Poligraf put do istine!

poligraf testiranje beograd


FORENZIKA MOBILNIH TELEFONA

VRAĆANJE OBRISANIH PODATAKA sa mobilnog telefona Android OS i iOS fotografija, snimaka, sms poruka, listing poziva, kontakata,  aplikacije Viber, WhatsApp, Messinger…

 

forenzika mobilnih telefona


PROTIVPRISLUŠNI PREGLED
STANA, KANCELARIJA I AUTOMOBILA

Otkrivanje skrivenih prislušnih uređaja, skrivenih bubica i mikrokamera u vašem stanu, kancelariji ili automobile.

Sumnjate da Vas prisluškuju?

protiv prislusni pregled prostorija


OTKRIVANJE I UKLANJANJE ŠPIJUNSKIH SOFTVERA
U MOBILNIM TELEFONIMA

Jedini u Srbiji posedujemo program za otkrivanje i uklanjanje špijunskih softvera ugrađenih u mobilne telephone.

Sumnjate da Vam se prisluškuje mobilni telefon?

otkrivanje spijunskih softvera