top image


Vrbovanje mladih u sekte - jedan od gorućih problema


Vrbovanje mladih u sekte - jedan od gorućih problema

Vrbovanje mladih u sekte jedan od gorućih problema


Deca i mladi ljudi su najpodložniji manipulacijama, jer nemaju dovoljno spoznaja o svetu koji ih okružuje. Naivni su, iako na oko mogu delovati samouvereno i prilično racionalno. Sugestibilnost, koja je naročito izražena u periodu adolescencije, vaše dete može učiniti pogodnom žrtvom brojnih pripadnika kriminalnog miljea. Jedan od najopasnijih su sekte.

Sama reč sekta izaziva blagu jezu, ukazujući na nešto zloslutno i bizarno. Iako je pojam sekti odbojan svakoj objektivnoj osobi, morate razumeti da su njihove žrtve ljudi u osetljivim fazama života. Sekte su u stanju da godinama vrebaju i pokušavaju da pridobiju člana kojeg žele da vrbuju, posebno ako procene da poseduje imovinu ili poznanstva koja bi za sektu bila vredna. Služe se manipulativnim tehnikama koje su do tančina psihološki usavršene, stoga i ne čudi da mladi ljudi ne mogu da im se odupru.


Upoznaćemo vas sa sektama koje deluju na teritoriji Srbije, načinima na koje vrbuju nove članove i postupcima koje treba da preduzmete ako primetite bilo kakve znake za uzbunu!


Kako prepoznati da je osoba u sekti?


Postoje znakovi koji bi mogli da ukazuju da je vaše dete u sekti, ali problem je što ih je često moguće pomešati sa bolestima zavisnosti:
- Vaše dete može postati zabrinuto, uplašeno, nervozno ili anksiozno. Promena u ponašanju će biti očigledna.
- Dete može izgubiti životnu radost i sva prethodna interesovanja, što se posledično može odraziti na uspeh u školi, na studijama itd.
- Opsednutost novim prijateljima ili jednom istaknutom figurom među njima.
- Izostanak kritičkog mišljenja kada se govori o licu koje idealizuje.
- Odlasci od kuće bez objašnjenja o kretanju, u nekim slučajevima naročito noću.
- Čudni predmeti i knjige koji imaju versku simboliku.
- Traženje sve većih suma novca, bez objašnjenja za šta su potrebne. Krađe dragocenosti iz kuće. Krađe i delinkventno ponašanje pod uticajem sekte.    Kako sekte vrbuju nove članove?Prilikom vrbovanja novih članova sekte koriste sledeće manipulativne taktike:
1. Biraju pravu žrtvu. Ljudi koji su najpodložniji vrbovanju su pod stresom, emocionalno ranjivi, imaju slabe ili nikakve porodične odnose ili žive u nepovoljnim socio-ekonomskim uslovima. Novi studenti su odličan primer dobre mete, jer još uvek formiraju svoj identitet i nedavno su odvojeni od svojih porodica.
2. Faza obožavanja. Nakon što identifikuju metu pod stresom, emocionalno ranjivu, sekte preplavljuju tu osobu naklonošću, laskanjem i potvrđivanjem. Čine sve što mogu da se žrtva oseća posebno i potrebno. Pokušavaju da postanu najbolji prijatelji žrtve i lažiraju interesovanja kako bi stvorili lažni utisak da imaju mnogo toga zajedničkog. Ranjiva osoba, opijena ljubavlju, pada u njihove kandže.
3. Izolacija. Nakon što je žrtva pridobijena, sledi izolacija od realnog sveta. Žrtve nisu samo fizički izolovani od prijatelja i članova porodice, već im se često uskraćuju i informacija. Novine, knjige, TV i pristup Internetu su cenzurisani. Jedina stvarnost koju žrtva sada ima je sekta.
4. Kontrola. Kontrola se sprovodi nizom manipulativnih tehnika, zastrašivanja, pretnji, ucena, davanja opojnih supstanci.


Koliko ima sekti u Srbiji i koje su najopasnije?


Na teritoriji Srbije deluje veliki broj sekti koje imaju na desetine hiljada sledbenika. Istražujući zahteve zabrinutih roditelja, detektivska agencija Seguridad je došla do poražavajućih otkrića. Iako ljudi mahom veruju da su sekte u Srbiji religijske zajednice, koje praktikuju obrede nalik zvaničnoj crkvi, istina je daleko strašnija.


U Srbiji deluje veliki broj satanističkih sekti. Sve su ozloglašene, ali neke od njih su izuzetno opasne, jer sledbenike navode na kriminalna dela, ubistva i samoubistva. To su čuvena Crna ruža, Satanini vitezovi, Satanina crkva, Ordo Templi Orientis (O.T.O.).


Satanističke sekte upražnjavaju rituale koji podrazumevaju žrtvovanje životinja, ispijanje krvi, orgije, prizivanje sotone i slične bizarnosti. Nije retkost da sekta od članova zahteva težak fizički rad ili prostituisanje, u cilju finansijske dobiti. Trendove diktira vođa kulta koji od članova može zatražiti bilo šta, a slepa poslušnost i udovoljavanje njegovim zahtevima su imperativ.
Pre desetak godina zabeležen je slučaj, u Beogradu, gde je od mladog sledbenika sekte, kojeg je vrbovao dalji član familije, bilo traženo da ubije roditelje, kako bi sekta prisvojila materijalnu dobit. Dete je počinilo samoubistvo, kako bi zaštitilo porodicu. Šta učiniti ako sumnjate da je vaše dete u sekti?


Ako sumnjate da je vaše dete uvučeno u sektu, stvar je i više nego ozbiljna i zahteva momentalno reagovanje.
Prvi korak koji treba da napravite je utvrđivanje da li je vaše dete ugroženo i kojoj sekti pripada.


Nadzor mladog lica može izvršiti privatni detektiv, profesionalac koji će to učiniti neopaženo i iskusno. Privatni detektiv može istražiti sve detalje vezane za rad sekte i pomoći vam oko rešavanja problema. Kada budete imali sve neophodne informacije, moći ćete da preduzmete sve neophodne korake da spasite svoje dete.
Ralje sekti su opasnije nego što mislite i retko se odriču svojih članova, čak i kada ih razotkrijete. Privatni detektivi mogu nadzirati dete i njegove kontakte, kako biste bili sigurni da će biti zaštićeno, u slučaju da sekta ponovo pokuša da ga vrati pod svoje okrilje.


Dalji koraci, o kojima će vas detektiv posavetovati, uključuju prijavu sekte i njenih starešina nadležnim organima, ali i veliku pažnju posvećenu detetu. Izvršite laboratorijske analize krvi kako biste utvrdili da li je dete bilo izloženo opojnim supstancama. Organizujte detoksikaciju i psihološku podršku. Ukoliko ste uplašeni za bezbednost sopstvene porodice detektivska agencija vam može osigurati adekvatnu zaštitu. Ne oklevajte, jer vas svaki dan oklevanja može stajati previše.

 

Izvor: Prva.rs - Vrbovanje mladih u sekte - jedan od gorućih problema u Srbiji

Vrbovanje mladih u sekte - jedan od gorućih problema - Blog Vesti

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, riziku od ulaska u loše društvo, korišćenja nedozvoljenih supstanci, vrbovanja u sekte.
Promene ponašanja, promene društva i sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte, mi Vam možemo pomoći i otkriti da li je to istina. Informacija je moć Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite ili ustanovite istinitost sumnji, obratite nam se. Imamo visoku reputaciju za obavljanje posla.
Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet i pomoć u rešavanju istih.  Detektivska Agencija Seguridad Beograd diskretne i profesionalne usluge.
O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca i sa kim se druže, da li Vam partner ili supružnik zaista govori istinu.
Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Detektivska Agencija Seguridad proverava istinitost podataka, eventualna kriminalna prošlost, sklonosti, eventualni poroci.
Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili dodatnih priliva novca. Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine.
Detektivska Agencija Seguridad otkrivanje prisluškivanja, Protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta, pronalaženje i uklanjanje skrivenih kamera i prisluškivača.
Usluge za pravna lica, provere fizičkih lica, lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije, provera podataka, imovine i solventnosti firme.
Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe bolovanja zaposlenih  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Da li postoji istorija problema sa zakonom? Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Kako biste otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska Agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga.
Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila, podmetanje požara u poslovnim prostorijama, uništavanje sopstvene imovine usluge Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Usluge za pravna lica pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka, imovinsko pravni odnosi Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Detektivska Agencija Seguridad Beograd provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera prikupljanje i analiza podataka.
U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih vršimo proveru bolovanja i sve suprotno ugovornim obavezama.
Usluge za pravna lica, lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao.
Izloženost turbulentnom okruženju i porastu broja različitih kriminalnih aktivnosti na svim poljima neretko zahteva angažovanje privatnog detektiva u istraživanju problema uznemiravanja i anonimnih pretnjie.
Sve češće pitanje sa kojim se susreću kupci nekretnina tiče se pitanja legalnosti vlasništva pre same kupovine.
Pronalaženje lica koja se kriju izazov je za privatne detektive jer su različiti motivi zbog kojih se lica kriju.
Detektivska Agencija Seguridad pruža svojim klijentima mogućnost pronalaženja lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu.
U vreme kada su informacije sve važniji resurs, a poslovanje i svakodnevni život se odvija online, zaštita podataka i sredstava za obradu podataka treba da obuhvati mere koje će pomoći otkrivanju zlonamernih elektronskih sredstava i nanošenja štete.
Istraživanje aktivnosti poslovanja drugih kompanija i poslovnih partnera predstavlja jedno od značajnijih pitanja kome se danas posvećuje pažnja.
Privatna detektivska agencija Seguridad pruža mogućnost otkrivanja prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni.
Privatna detektivska agencija Seguridad se može uključiti za potrebe nadzora i kontrole zaposlenih od strane pravnih lica kada postoji osnovana sumnja da zaposleni, članovi upravnog odbora ili poslovni partneri postupaju protivno Ugovoru o radu i Pravilniku kojim se bliže definišu uslovi poslovanja.
Provera pokretne i nepokretne imovine je sve češće tražena usluga kod detektivske agencije Seguridad.