top image


Šta su detektivske agencije i kada ih treba angažovati? 


Šta su detektivske agencije i kada ih treba angažovati? 

Šta su detektivske agencije i kada ih angažovati?


Kada je reč o pronalaženju kritičnih informacija koje su iz bilo kog razloga značajne za vašu sadašnjost ili budućnost, angažovanje detektivske agencije je jedna od najboljih opcija koje su vam dostupne

Privatni detektivi su specijalizovani za mnoge oblasti istrage – od traženja nestalih ljudi, praćenja aktivnosti vašeg partnera i prevare, do nadzora i krivičnih istraga.
Koncept detektivskih agencija u svetu je odavno poznat. Privatni detektiv je osoba koju pojedinci, grupe ili nevladine organizacije mogu angažovati da obavlja istražne i pravne usluge.
Privatni detektivi neretko sarađuju i sa državnim organima i predstavljaju dragocenu pomoć u kriznim situacijama. Na našem podneblju usluge privatnih detektiva još uvek nisu dovoljno poznate. Ljudi ih vezuju za poznate hitkome i ne sagledavaju objektivno kolika pomoć mogu biti u svakodnevici.


Šta su detektivske agencije?


Detektivske agencije su organizacije u kojima rade privatni detektivi - istražitelji. Usluge koje pruža detektivska agencija Seguridad iz Beograda odlikuje diskretnost, odgovornost, objektivnost i lojalnost prema naručiocu posla. Pri odabiru detektivske agencije, birajte pouzdane saradnike - agencije koje su licencirane za rad od strane MUP-a Republike Srbije.


Iskusni privatni detektivi će u većini slučajeva moći da procene koliko im vremena treba da vam dostave tražene podatke i predvideće potencijalne ishode vašeg slučaja.
Kada angažujete privatnog detektiva, vi angažujete obučenog profesionalca, koji poseduje veštine i talente da stečena znanja primeni u raznim oblastima prakse. Privatni detektivi istražuju raznovrsne životne i profesionalne sfere - medicinske, finansijske, lične odnose, pa čak i pravne oblasti. Kako bi bili u mogućnosti da klijentima dostave verodostojne informacije, stalno moraju unapređivati svoje sposobnosti.


U nastavku vam donosimo najčešće razloge usled kojih možete angažovati privatne detektive i imati korist od njegovih usluga:


Traženje nestalih lica


U poslednje vreme u medijima se često pojavljuju informacije o nestalim osobama. Kada govorimo o nestalim licima, ne moraju nužno uvek biti otmice u pitanju. Ljudi nekad nestaju i usled bolesti, kao što je na primer demencija, a i kako bi izbegli odgovornost, bilo pravnu ili finansijsku. Iz lične ili poslovne perspektive, kada neko nestane i ne može biti pronađen, to može izazvati poteškoće i/ili mnogo emocionalnog bola.


Bez obzira na mogući uzrok nestanka, starost i pol osobe, za pronalazak nestalog lica su ključna prva dva dana, odnosno prvih 48h. Naravno, o nestanku ćete obavestiti državne organe, ali i detektivska agencija može biti dragocena pomoć prilikom istrage. Iskusni detektivi su često bivši pripadnici policije ili su edukovani iz oblasti kriminalistike. Kao takvi imaju sopstvene kanale komunikacije i načine iznalaženja rešenja čak i u naizgled nemogućim situacijama.


Pored pomoći u slučajevima potrage za nestalim licima, privatni detektiv vam može pomoći i u potrazi za izgubljenim stvarima. Bilo da ste izgubili dragocenosti u krađi, imovinu u inostranstvu, imate problema sa dužnicima ili zakupcima imovine, angažovanje detektiva može doprineti rešavanju vašeg problema na regionalnom i međunarodnom nivou.


Nadzor lica


Postoji mnogo razloga zbog kojih biste mogli nekoga da pratite, ali prvi je često i najočigledniji. Neretko pripadnici oba pola žele da se domognu čvrstih dokaza da ih partner vara. Ovo se obično dešava nakon što su sumnje bile podignute neko vreme i pojedinac samo želi da zna da li se nešto dešava ili ne. Angažovanje privatnog detektiva zbog sumnje na prevaru često je korak koji prethodi brakorazvodnim parnicama. Kada naručilac usluga sazna istinu može u skladu sa dobijenim informacijama dalje da planira svoju budućnost.


Nadzor nije ograničen isključivo na potencijalne preljubnike. Može se odnositi i na poslovne partnere, saradnike, bilo koje lice za koje sumnjate da vam ne pruža istinite i verodostojne podatke, dok vaša materijalna ili nematerijalna budućnost od njih zavisi.


Provera problematičnog ponašanja mladih lica


Svakodnevica je puna izazova, naročito za adolescente i mlade, koji lako mogu da krenu pogrešnim putem. Ako primetite promene u ponašanju vašeg deteta i brinete da je okruženo "lošim društvom", dobra je ideja da proverite na vreme šta se dešava.


Mladi ljudi su sugestibilni i podložni štetnim uticajima. Usled ličnih kriza i želje da se uklope u okolinu mogu se uključiti u sektu, postati maloletni delinkventi ili zavisnici od štetnih supstanci - droga ili alkohola. Prevencija je najbolji lek, a čak i ako prevencija zakaže, suočavanje sa problemom dok je u ranim fazama može doprineti njegovom lakšem okončanju.
Ne oklevajte kada su život i sudbina vašeg deteta u pitanju. Budite pravovremeno obavešteni u svakom trenutku!


Pomoć u slučajevima prevare


Bilo da ste vlasnik preduzeća ili fizičko lice, postoji veoma velika verovatnoća da ćete u nekom trenutku biti pogođeni nekom vrstom lažne aktivnosti. Prevara je veoma često krivično delo, koje se može manifestovati na mnoštvo različitih načina. Neki od najčešćih slučajeva prevare su krađa identiteta, falsifikovanje važnih dokumenata i/ili potpisa, prevare sa platinum karticama, prevare prilikom kupovine nekretnina, kršenja autorskih prava, itd.


Privatni detektiv može da vam pomogne u istrazi prevare. Jednom kada u sopstvenim rukama budete imali dokaze o počinjenim nedelima, lakše ćete ostvariti naknadu štete i dobiti pravdu na sudu ili pred drugim državnim organima.


Naravno, postoji mnogo više razloga zašto biste možda želeli da unajmite privatnog detektiva - ovo su samo neki od najčešćih. Detektivi vam mogu pomoći ukoliko vam neko preti ili vas ucenjuje. Pronalaze prislušne uređaje u vašim poslovnim ili stambenim objektima, proveravaju vaše zaposlene, pružaju pravnu pomoć, vrše istrage za osiguravajuće kuće itd.

 

Izvor: Telegraf.rs - Šta su detektivske agencije i kada ih treba angažovati?

Šta su detektivske agencije i kada ih treba angažovati?  - Blog Vesti

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, riziku od ulaska u loše društvo, korišćenja nedozvoljenih supstanci, vrbovanja u sekte.
Promene ponašanja, promene društva i sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte, mi Vam možemo pomoći i otkriti da li je to istina. Informacija je moć Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite ili ustanovite istinitost sumnji, obratite nam se. Imamo visoku reputaciju za obavljanje posla.
Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet i pomoć u rešavanju istih.  Detektivska Agencija Seguridad Beograd diskretne i profesionalne usluge.
O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca i sa kim se druže, da li Vam partner ili supružnik zaista govori istinu.
Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Detektivska Agencija Seguridad proverava istinitost podataka, eventualna kriminalna prošlost, sklonosti, eventualni poroci.
Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili dodatnih priliva novca. Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine.
Detektivska Agencija Seguridad otkrivanje prisluškivanja, Protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta, pronalaženje i uklanjanje skrivenih kamera i prisluškivača.
Usluge za pravna lica, provere fizičkih lica, lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije, provera podataka, imovine i solventnosti firme.
Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe bolovanja zaposlenih  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Da li postoji istorija problema sa zakonom? Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Kako biste otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska Agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga.
Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila, podmetanje požara u poslovnim prostorijama, uništavanje sopstvene imovine usluge Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Usluge za pravna lica pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka, imovinsko pravni odnosi Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Detektivska Agencija Seguridad Beograd provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera prikupljanje i analiza podataka.
U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih vršimo proveru bolovanja i sve suprotno ugovornim obavezama.
Usluge za pravna lica, lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao.
Izloženost turbulentnom okruženju i porastu broja različitih kriminalnih aktivnosti na svim poljima neretko zahteva angažovanje privatnog detektiva u istraživanju problema uznemiravanja i anonimnih pretnjie.
Sve češće pitanje sa kojim se susreću kupci nekretnina tiče se pitanja legalnosti vlasništva pre same kupovine.
Pronalaženje lica koja se kriju izazov je za privatne detektive jer su različiti motivi zbog kojih se lica kriju.
Detektivska Agencija Seguridad pruža svojim klijentima mogućnost pronalaženja lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu.
U vreme kada su informacije sve važniji resurs, a poslovanje i svakodnevni život se odvija online, zaštita podataka i sredstava za obradu podataka treba da obuhvati mere koje će pomoći otkrivanju zlonamernih elektronskih sredstava i nanošenja štete.
Istraživanje aktivnosti poslovanja drugih kompanija i poslovnih partnera predstavlja jedno od značajnijih pitanja kome se danas posvećuje pažnja.
Privatna detektivska agencija Seguridad pruža mogućnost otkrivanja prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni.
Privatna detektivska agencija Seguridad se može uključiti za potrebe nadzora i kontrole zaposlenih od strane pravnih lica kada postoji osnovana sumnja da zaposleni, članovi upravnog odbora ili poslovni partneri postupaju protivno Ugovoru o radu i Pravilniku kojim se bliže definišu uslovi poslovanja.
Provera pokretne i nepokretne imovine je sve češće tražena usluga kod detektivske agencije Seguridad.