top image


Šta kada Vam zatrebaju detektivske usluge


Kako naći pravog detetkiva

Detektivske usluge su ponekad tabu tema, pa se njima često ne pribegava zbog straha od osude ili stida. Međutim, kada su upotrebljene u prave svrhe uz poštovanje detektivske etike, ove usluge mogu da nam reše mnoge probleme.

Ovoj vrsti usluga i pomoći, pribegava se najčešće kada je potrebno da rešimo probleme iz oblasti međuljudskih odnosa, rešimo problem nestalog lica ili izvršimo neku proveru.

Konkretno, najčešći razlozi za obraćanje detektivskoj agenciji su: sumnja na preljubu, problema sa decom koja se mogu odati u narkomaniji, prostituciji ili sekti. U poslednje vreme ima dosta posla oko ugrožavanja i krađe intelektualne svojine. Zatim, usluge mobilne forenzike su postale vrlo tražene, s obzirom na sve veći značaj mobilnih telefona kako za naš privatni tako i za poslovni život. Takođe, ukoliko sumnjate da vas neko neovlašćeno snima, prati možete to da proverite. Ukoliko i vi imate sličan problem, saznajte u tekstu kako da pronađete dobru detektivsku agenciju i kako vam mogu pomoći.


Ko se može obratiti agenciji i koje probleme ona može da reši?


Detektivska agencija se nalazi na usluzi svim fizičkim i pravnim licima. Važno je da naglasimo da kada se odlučite da se obarite detektivskoj agenciji učinite to isključivo kod one koja je licencirana od strane MUP-a, i posluje u skladu sa Zakonom o detektivskoj delatnosti. Ovo je garancija da će posao da bude obavljen na profesionalan način uz poštovanje pravila detektivske struke.

Spisak problema koja, kroz pružanje usluga, agencija rešava je zaista dugačaka. Mi ćemo zato pobrojati one najznačajnije i najtraženije detektivske usluge, i to su:

-provera vernosti partnera, kao i provera budućeg bračnog partnera; -potraga za nestalim licima ili licima koja se kriju; -diskretan nadzor; -nadzor dece (radi provere društva u kom se nalaze, otkrivanja loših navika, ili članstva u sekti); -pomoć kada vam prete ili vas ucenjuju; -poslovne istrage, kao i provera poslovnih saradnika; -forenzika mobilnih telefona; -pravna pomoć u sudskim procesima.

Pored ovih, detektivske agencije nude i mnoge druge usluge slične ili srodne navedenim, a vrše i jednostavno savetovanje u vezi sa navedenim temama. Ono što je važno da znate je da je vaša privatnost prilikom odlaska u agenciju, i eventulanog angažovanja zagarantovana.


Šta je poligrafsko testiranje i kada se koristi?Poligraf, ili detektor laži, kako se kolokvijalno naziva se pokazao kao vrlo efikasno i pouzdano sredstvo prilikom rešavanja nesporazuma, kao i provere iskaza. Poligraf radi tako što prilikom postavljanja pitanja i odgovora na isto prati promene disanja, pulsa, krvnog pritiska i električni otpor kože, pa kako je nemoguće kontrolisati istovremeno sve ove parametre, tako je polograf i nemoguće prevariti.

Poligrafsko testiranje se tako pokazalo kao odličan metod za proveru prilikom sumnje na preljubu, krađu, provere dece u vezi sa kockanjem, zelenašenjem, ili generlano radi provere istinitosti nekog iskaza. Poligraf se koristi i u poslovne svrhe, kada poslodovac želi da proveri da li je došlo do curenje nekih važnih poslovnih informacija ili kada želi da proveri određene izjave svojih zaposlenih.

Što se samog zakona tiče, naš Zakonik o krivičnom postupku ne uzima kao dokazno sredstvo iskaz dobijen uz upotrebu poligrafa. Međutim zbog visoke pouzdanosti, poligraf se naširoko koristi u prediistražnom postupku i ima snagu indicije, odnosno činjenice koja sa visokim stepenom sigurnosti ukazuje na određene stvari.

 


Ko je privatni detektiv i koje poslove obavlja?Privatni detektiv je operativno lice koje obavlja konkretne zadatke. Uglavnom je reč o licima koja su ranije bila zaposlena u MUP-u, bezbednosnim agencijama, ali i licima stručnim za kompjutersku i telefonsku forenziku. I da bi neko mogao da obavlja posao privatnog detektiva mora da bude licenciran od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kada je reč o osobinama koje se zahtevaju, potreban je poseban sklop mentalnih, psihičkih ali i fizičkih sposobnosti, da bi se neko bavio ovim poslom, te je zapravo mali broj ljudi koji se bavi ovim poslom. Pored toga, potreban je čitav spektar praktičnih znanja iz oblasti kriminalistike, pa delom i krivičnog prava. Iako postoje oni koji obavljaju samostalno posao, zbog potrebe za operativnom podrškom, privatni detektivi najčešće rade u okviru agencije. Reč je svakako o vrlo specifičnoj profesiji.

Vidimo dakle, da je veo misterije koji vlada oko detektivskih agencija i privatnih detektiva zapravo neopravdan. Nekad se pomišlja i da je angažovanje privatne agencije protivzakonito, međutim, vidimo upravo suprotno - da je sve što se radi u okviru privatne agencije i njenih usluga regulisano zakonom.

Na kraju, ako se pitate da li će detektivska agencija moći da reši vaš problem, reći ćemo da praksa pokazuje da nema razloga da se brinete. U najvećem broju slučajeva detektivske agencije uspešno rešvaju probleme, i daju odgovore na vaše dileme. Naš je savet samo da pre angažovanja agencije proverite da li je reč o sertifikovanoj agenciji, s obzirom na to da se najčešće radi o vrlo poverljivim i osetljivim problemima, a pritom da bismo uspešno rešili problem ponekad je potrebno da podelimo informacije iz našeg života. Kada ste pronašli agenciju koja je sertifikovana možete računati da je vašim problemima došao kraj.

 

Izvor: Kurir: Šta kada Vam zatrebaju detektivske usluge - kako naći pravu pomoć

Šta kada Vam zatrebaju detektivske usluge - Blog Vesti

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, riziku od ulaska u loše društvo, korišćenja nedozvoljenih supstanci, vrbovanja u sekte.
Promene ponašanja, promene društva i sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte, mi Vam možemo pomoći i otkriti da li je to istina. Informacija je moć Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite ili ustanovite istinitost sumnji, obratite nam se. Imamo visoku reputaciju za obavljanje posla.
Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet i pomoć u rešavanju istih.  Detektivska Agencija Seguridad Beograd diskretne i profesionalne usluge.
O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca i sa kim se druže, da li Vam partner ili supružnik zaista govori istinu.
Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Detektivska Agencija Seguridad proverava istinitost podataka, eventualna kriminalna prošlost, sklonosti, eventualni poroci.
Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili dodatnih priliva novca. Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine.
Detektivska Agencija Seguridad otkrivanje prisluškivanja, Protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta, pronalaženje i uklanjanje skrivenih kamera i prisluškivača.
Usluge za pravna lica, provere fizičkih lica, lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije, provera podataka, imovine i solventnosti firme.
Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe bolovanja zaposlenih  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Da li postoji istorija problema sa zakonom? Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Kako biste otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska Agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga.
Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila, podmetanje požara u poslovnim prostorijama, uništavanje sopstvene imovine usluge Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Usluge za pravna lica pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka, imovinsko pravni odnosi Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Detektivska Agencija Seguridad Beograd provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera prikupljanje i analiza podataka.
U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih vršimo proveru bolovanja i sve suprotno ugovornim obavezama.
Usluge za pravna lica, lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao.
Izloženost turbulentnom okruženju i porastu broja različitih kriminalnih aktivnosti na svim poljima neretko zahteva angažovanje privatnog detektiva u istraživanju problema uznemiravanja i anonimnih pretnjie.
Sve češće pitanje sa kojim se susreću kupci nekretnina tiče se pitanja legalnosti vlasništva pre same kupovine.
Pronalaženje lica koja se kriju izazov je za privatne detektive jer su različiti motivi zbog kojih se lica kriju.
Detektivska Agencija Seguridad pruža svojim klijentima mogućnost pronalaženja lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu.
U vreme kada su informacije sve važniji resurs, a poslovanje i svakodnevni život se odvija online, zaštita podataka i sredstava za obradu podataka treba da obuhvati mere koje će pomoći otkrivanju zlonamernih elektronskih sredstava i nanošenja štete.
Istraživanje aktivnosti poslovanja drugih kompanija i poslovnih partnera predstavlja jedno od značajnijih pitanja kome se danas posvećuje pažnja.
Privatna detektivska agencija Seguridad pruža mogućnost otkrivanja prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni.
Privatna detektivska agencija Seguridad se može uključiti za potrebe nadzora i kontrole zaposlenih od strane pravnih lica kada postoji osnovana sumnja da zaposleni, članovi upravnog odbora ili poslovni partneri postupaju protivno Ugovoru o radu i Pravilniku kojim se bliže definišu uslovi poslovanja.
Provera pokretne i nepokretne imovine je sve češće tražena usluga kod detektivske agencije Seguridad.