top image


Da li su žene sklonije varanju od muškaraca?


Privatni detektiv otktiva

Varanje je tema koja se dugo povezivala sa muškarcima, a popularna kultura često prikazuje muškarca koji vara kao glavnog krivca za neverstvo. Međutim, nedavne studije su pokazale da ovaj stereotip možda nije sasvim tačan. U stvari, neke studije sugerišu da žene mogu biti jednako neverne kao i muškarci. Ovo postavlja pitanje: Da li su žene zaista sklonije varanju od muškaraca?

U ovom blog postu ćemo istražiti mitove i stvarnost oko varanja - preljube, gledano iz našeg iskustva kao nekoga ko je angažovan na istraživanju sumnji u neverstvo kao privatni detektiv posebno fokusirajući se na mit da su žene sklonije varanju više od muškaraca. Razlog pisanja na ovu temu je skoro neizbežno pitanje koje i klijenti neki ali i novinari upućuju našoj detektivskoj agenciji Seguridad, a vezano za angažovanje u istragama preljube – Ko više vara, muškarci ili žene?

Pitanje o tome da li su žene sklonije varanju od muškaraca zahteva složen odgovor. Varanje u vezi ili braku može se događati među obema polovima, i muškarcima i ženama, i ne može se generalizovati da su žene sklonije varanju više od muškaraca. Sklonost ka varanju zavisi od mnogo faktora, uključujući individualne vrednosti, karakteristike ličnosti, životne okolnosti i situacione faktore.


Zašto postoji mit da su žene sklonije varanju?


Mit da su žene sklonije varanju od muškaraca ima duboke korene u društvenim normama i kulturnim verovanjima. Ovo verovanje može proizaći iz tradicionalnih rodnih uloga, gde se od žena očekuje da budu lojalne i nežne, dok se od muškaraca očekuje da budu samouvereni i dominantni. Ovi stereotipi mogu dovesti do percepcije da je veća verovatnoća da će žene varati jer je to protivno očekivanjima koja se na njih postavljaju.

Još jedan faktor koji doprinosi ovom mitu je prikazivanje neverstva u popularnoj kulturi. Filmovi, televizijske emisije i knjige često prikazuju muškarce kao glavne aktere varanja, pojačavajući ideju da su žene vernije u vezama. Ovo održava mit i stvara iskrivljen pogled na stvarnost.

Pored toga, postoji dvostruki standard kada je u pitanju neverstvo. Muškarci koji varaju se ponekad doživljavaju kao „mangupi“ ili „frajeri“, dok su žene koje varaju često stigmatizovane kao nemoralne. Ovakva društvena presuda može dovesti do zablude da su žene sklonije varanju jer se njihovi postupci više ispituju i osuđuju.

Važno je osporiti ove stereotipe i ispitati realnost ponašanja prevara. Iako muškarci mogu češće varati prema nekim studijama, ključno je razumeti da se neverstvo može pojaviti kod bilo kog pola. Umesto da se fokusiramo na rodne razlike, vrednije je istražiti osnovne razloge zbog kojih pojedinci svih polova mogu da se upuste u prevaru, odnosno preljubu.

 

Izvor Teksta i Autorsko pravo slike sajt: vesti.rs

Da li su žene sklonije varanju od muškaraca? - Blog Vesti

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, riziku od ulaska u loše društvo, korišćenja nedozvoljenih supstanci, vrbovanja u sekte.
Promene ponašanja, promene društva i sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte, mi Vam možemo pomoći i otkriti da li je to istina. Informacija je moć Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite ili ustanovite istinitost sumnji, obratite nam se. Imamo visoku reputaciju za obavljanje posla.
Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet i pomoć u rešavanju istih.  Detektivska Agencija Seguridad Beograd diskretne i profesionalne usluge.
O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca i sa kim se druže, da li Vam partner ili supružnik zaista govori istinu.
Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Detektivska Agencija Seguridad proverava istinitost podataka, eventualna kriminalna prošlost, sklonosti, eventualni poroci.
Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili dodatnih priliva novca. Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine.
Detektivska Agencija Seguridad otkrivanje prisluškivanja, Protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta, pronalaženje i uklanjanje skrivenih kamera i prisluškivača.
Usluge za pravna lica, provere fizičkih lica, lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije, provera podataka, imovine i solventnosti firme.
Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe bolovanja zaposlenih  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Da li postoji istorija problema sa zakonom? Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Kako biste otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska Agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga.
Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila, podmetanje požara u poslovnim prostorijama, uništavanje sopstvene imovine usluge Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Usluge za pravna lica pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka, imovinsko pravni odnosi Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Detektivska Agencija Seguridad Beograd provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera prikupljanje i analiza podataka.
U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih vršimo proveru bolovanja i sve suprotno ugovornim obavezama.
Usluge za pravna lica, lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao.
Izloženost turbulentnom okruženju i porastu broja različitih kriminalnih aktivnosti na svim poljima neretko zahteva angažovanje privatnog detektiva u istraživanju problema uznemiravanja i anonimnih pretnjie.
Sve češće pitanje sa kojim se susreću kupci nekretnina tiče se pitanja legalnosti vlasništva pre same kupovine.
Pronalaženje lica koja se kriju izazov je za privatne detektive jer su različiti motivi zbog kojih se lica kriju.
Detektivska Agencija Seguridad pruža svojim klijentima mogućnost pronalaženja lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu.
U vreme kada su informacije sve važniji resurs, a poslovanje i svakodnevni život se odvija online, zaštita podataka i sredstava za obradu podataka treba da obuhvati mere koje će pomoći otkrivanju zlonamernih elektronskih sredstava i nanošenja štete.
Istraživanje aktivnosti poslovanja drugih kompanija i poslovnih partnera predstavlja jedno od značajnijih pitanja kome se danas posvećuje pažnja.
Privatna detektivska agencija Seguridad pruža mogućnost otkrivanja prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni.
Privatna detektivska agencija Seguridad se može uključiti za potrebe nadzora i kontrole zaposlenih od strane pravnih lica kada postoji osnovana sumnja da zaposleni, članovi upravnog odbora ili poslovni partneri postupaju protivno Ugovoru o radu i Pravilniku kojim se bliže definišu uslovi poslovanja.
Provera pokretne i nepokretne imovine je sve češće tražena usluga kod detektivske agencije Seguridad.