top image


Nije samo preljuba Zašto ljudi angažuju detektive


Nije samo preljuba: Zašto ljudi angažuju detektive

Nije samo preljuba: Zašto ljudi angažuju detektive


Angažovanje privatnih detektiva za različite potrebe – provera vernosti partnera, pronalaženje nestalih lica, provera sumnjivog ponašanja dece, korporativne provere – uticalo je na promenu načina na koji detektivske agencije posluju. Pronalaženje odgovora na teška pitanja i rešavanje komplikovanih veza i odnosa, omogućilo je rastuću popularnost detektivskih agencija.


Ko su privatni detektivi?


Privatni detektivi mogu biti osobe koje sede pored vas u gradskom prevozu, šetaju iza vas, voze auto iza vas. Potpuno neupadljivi i ležerni, privatni detektivi poseduju znanja i veštine koja kombinovana sa tehnološkim znanjem obezbeđuju uspeh u rešavanju brojnih istraga. Detektivska agencija Seguridad na jednom slučaju može angažovati više detektiva, koji će se smenjivati u prikupljanju informacija i nadzoru, tako da se obezbedi maksimalna diskrecija i sigurnost u izvršenju posla.


Tehnologija transformiše način istraživanja


Kako se društvo razvija, a samim tim i tehnologije, usluge privatnih detektiva postaju sve traženije. Danas nije neobično da fizička i pravna lica angažuju privatnu detektivsku agenciju kako bi otkrile istinu bez obzira da li se tiču ličnih ili korporativnih problema. Primena savremenih tehnoloških rešenja omogućila je transformaciju načina na koji se prikupljaju i obrađuju informacije.
Sa pojavom interneta privatni detektivi su se povezali sa brojnim bazama podataka i resursima koji im omogućavaju da identifikuju, lociraju i formiraju profile lica koje se istražuju. Uređaji za praćenje i snimanje predstavljaju alate koji daju stratešku prednost u prikupljanju dokaza i otkrivanju istine.


Šta se promenilo u radu privatnih detektiva u protekloj deceniji?


Zahvaljujući razvoju novih tehnologija, privatni detektivi sve češće zasnivaju svoj rad na njihovoj primeni. Korišćenjem tehnologija, privatni detektivi mogu razvijati i pratiti obrasce života pojedinaca, praćenje informacija koje dele putem interneta, što sve predstavlja javne podatke a koji mogu poslužiti u prikupljanju informacija. Na osnovu javnih podataka, privatni detektiv poznaje ponašanje i pronalaženje odstupanja što daje mogućnost otkrivanja istine.


Sve češće, pod uticajem tehnologija dolazi do promena u ponašanju dece koja postaju i žrtve tzv. sajber nasilja. Zabrinuti roditelji, angažujući privatnog detektiva, mogu se suočiti sa ovakvim aktivnostima i sprečiti neželjena dejstva, a prikupljanje, arhiviranje i indeksiranje takvih podataka može poslužiti kao osnova za pokretanje postupka pred nadležnim institucijama.


Zašto angažovati privatnog detektiva?


Privatni detektiv i privatna detektivska agencija se mogu angažovati iz različitih razloga. Iako je dominantno istraživanje i provera vernosti partnera, istraživanje bračnih preljuba i pronalaženje nestalih lica, sve su češći zahtevi za angažovanje privatnih detektiva usmereni na poslove koji zahtevaju visok nivo stručnosti i kompetentnosti. U dinamičnim uslovima, roditelji sve češće angažuju privatne detektive kako bi otkrili sumnjivo ponašanje svoje dece ili pratili njihovo kretanje. Nije redak slučaj, međutim, da i kompanije sve češće angažuju privatne detektivske agencije kako bi otkrile prevare i malverzacije svojih zaposlenih i za to se koristi poligrafsko ispitivanje. Pored navedenih razloga, poligrafsko testiranje i ispitivanje postaje sve traženije i učestalije u dokazivanju istine, posebno kada se radi o krađi, nestanku novca ili dragocenosti i potrebe očuvanja privatnosti takvih dela.

Izvor: Nova.rs - Nije samo preljuba: Zašto ljudi angažuju privatne detektive

Nije samo preljuba Zašto ljudi angažuju detektive - Blog Vesti

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, riziku od ulaska u loše društvo, korišćenja nedozvoljenih supstanci, vrbovanja u sekte.
Promene ponašanja, promene društva i sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte, mi Vam možemo pomoći i otkriti da li je to istina. Informacija je moć Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite ili ustanovite istinitost sumnji, obratite nam se. Imamo visoku reputaciju za obavljanje posla.
Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet i pomoć u rešavanju istih.  Detektivska Agencija Seguridad Beograd diskretne i profesionalne usluge.
O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca i sa kim se druže, da li Vam partner ili supružnik zaista govori istinu.
Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Detektivska Agencija Seguridad proverava istinitost podataka, eventualna kriminalna prošlost, sklonosti, eventualni poroci.
Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili dodatnih priliva novca. Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine.
Detektivska Agencija Seguridad otkrivanje prisluškivanja, Protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta, pronalaženje i uklanjanje skrivenih kamera i prisluškivača.
Usluge za pravna lica, provere fizičkih lica, lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije, provera podataka, imovine i solventnosti firme.
Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe bolovanja zaposlenih  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Da li postoji istorija problema sa zakonom? Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Kako biste otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska Agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga.
Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila, podmetanje požara u poslovnim prostorijama, uništavanje sopstvene imovine usluge Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Usluge za pravna lica pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka, imovinsko pravni odnosi Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Detektivska Agencija Seguridad Beograd provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera prikupljanje i analiza podataka.
U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih vršimo proveru bolovanja i sve suprotno ugovornim obavezama.
Usluge za pravna lica, lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao.
Izloženost turbulentnom okruženju i porastu broja različitih kriminalnih aktivnosti na svim poljima neretko zahteva angažovanje privatnog detektiva u istraživanju problema uznemiravanja i anonimnih pretnjie.
Sve češće pitanje sa kojim se susreću kupci nekretnina tiče se pitanja legalnosti vlasništva pre same kupovine.
Pronalaženje lica koja se kriju izazov je za privatne detektive jer su različiti motivi zbog kojih se lica kriju.
Detektivska Agencija Seguridad pruža svojim klijentima mogućnost pronalaženja lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu.
U vreme kada su informacije sve važniji resurs, a poslovanje i svakodnevni život se odvija online, zaštita podataka i sredstava za obradu podataka treba da obuhvati mere koje će pomoći otkrivanju zlonamernih elektronskih sredstava i nanošenja štete.
Istraživanje aktivnosti poslovanja drugih kompanija i poslovnih partnera predstavlja jedno od značajnijih pitanja kome se danas posvećuje pažnja.
Privatna detektivska agencija Seguridad pruža mogućnost otkrivanja prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni.
Privatna detektivska agencija Seguridad se može uključiti za potrebe nadzora i kontrole zaposlenih od strane pravnih lica kada postoji osnovana sumnja da zaposleni, članovi upravnog odbora ili poslovni partneri postupaju protivno Ugovoru o radu i Pravilniku kojim se bliže definišu uslovi poslovanja.
Provera pokretne i nepokretne imovine je sve češće tražena usluga kod detektivske agencije Seguridad.