top image


Kada kako unajmiti detektivsku agenciju


Kada i kako unajmiti detektivsku agenciju

Kada i kako unajmiti detektivsku agenciju


Najčešći razlozi za angažovanje privatnih detektiva jesu pronalaženje nestalih osoba, sumnja na preljubu partnera i nadzor dece i omladine i njihovog sumnjivog ponašanja.

Privatni detektivi i privatne detektivske agencije doživljavaju sve veću popularnost u Srbiji. Njihova uloga je sve značajnija, jer svojim uslugama, privatni detektivi pomažu kako pojedincima, tako i pravnim licima i nadležnim institucijama u sprovođenju zakona. Privatni detektivi su najčešće pripadnici insititucija poput policije, vojske ili bezbednosnih agencija, a koji uz pomoć svog znanja i iskustva omogućavaju analitično posmatranje i kritičko razmišljanje kako bi brzo i uspešno rešili slučaj koji se istražuje. Privatna detektivska agencija Seguridad garantuje sigurnost i pouzdanost podataka ne samo onoga ko privatnog detektiva angažuje, već i potpunu bezbednost podataka samog slučaja koji se istražuje.


Šta rade privatni detektivi?


Često se postavlja pitanje šta istražuju privatni detektivi, jer i dalje, mnogi nemaju jasnu sliku o tome. Privatni detektiv može da se bavi istraživanjem pojedinaca ili kompanija, istraživanjem njihove prošlosti i aktivnosti, a sve u cilju dobijanja informacija koje mogu poslužiti za otkrivanje istine. Posebno u slučajevima traženje nestalih osoba, privatni detektivi mogu koristiti javne evidencije, vršiti nadzor i praćenje. Ovo je takođe posebno važno za potrebe otkrivanja preljube i neverstva.


Kada se unajmljuje privatni detektiv?


Brojni problemi sa kojima se suočavamo svakodnevno često zahtevaju proveru informacija koje nije moguće izvršiti samostalno. Zato, sve češće se privatni detektivi angažuju za:
- Otkrivanje prevare i preljube partnera;
- Potrage za nestalim ili licima koja se kriju;
- Istrage pretnji i ucena;
- Nadzor lica i dece;
- Proveru zaposlenih;
- Poligrafsko testiranje.

Svaki od navedenih (i mnogih drugih) zahteva, zahtevaju potpunu posvećenost istraživanju, prikupljanju informacija a zatim i korišćenju tih podataka sa ciljem otkrivanja istine.


Poligrafsko testiranje


Poligraf ili detektor laži kako se još naziva kod nas je instrument pomoću koga se sve više ljudi danas odlučuje da dodje do istine. Poligrafsko testiranje u privatnim detektivskim agencijama je na dobrovioljnoj osnovi, odnosno osoba koja se poligrafski testira potpisuje saglasnost o dobrovoljnom prihvatanju testiranja. Poligraf se najčešće koristi kada se želi otkloniti ili potvrditi sumnja u vernost u braku ili vezi, kod porodičnih problema, kod sumnji u krađu i sl. Sve je više zastupljeno poligrafsko testiranje kandidata za posao na odgovornoj i osetljivoj poziciji u nekoj firmi, kao i testiranje zaposlenih.


Kako unajmiti privatnog detektiva – saveti


Bez obzira koji je razlog zbog koga želite angažovati privatnog detektiva, važno je da odaberete onu detektivsku agenciju koja svojim iskustvom obezbeđuje i uspeh u rešavanju konkretnog slučaja. Angažujte detektivsku agenciju koja ima licencu za obavljanje detektivskih poslova, a često je preporuka jedan od izvora na koji se možete osloniti. Reputacija detektivske agencije je ono što može pomoći u donošenju odluke o izboru, dok cena detektivske usluge zavisi od težine samog slučaja i zahteva klijenata.

Izvor: rs.n1info.com - Kada i kako unajmiti detektivsku agenciju

Kada kako unajmiti detektivsku agenciju - Blog Vesti

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, riziku od ulaska u loše društvo, korišćenja nedozvoljenih supstanci, vrbovanja u sekte.
Promene ponašanja, promene društva i sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte, mi Vam možemo pomoći i otkriti da li je to istina. Informacija je moć Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite ili ustanovite istinitost sumnji, obratite nam se. Imamo visoku reputaciju za obavljanje posla.
Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet i pomoć u rešavanju istih.  Detektivska Agencija Seguridad Beograd diskretne i profesionalne usluge.
O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca i sa kim se druže, da li Vam partner ili supružnik zaista govori istinu.
Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Detektivska Agencija Seguridad proverava istinitost podataka, eventualna kriminalna prošlost, sklonosti, eventualni poroci.
Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili dodatnih priliva novca. Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine.
Detektivska Agencija Seguridad otkrivanje prisluškivanja, Protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta, pronalaženje i uklanjanje skrivenih kamera i prisluškivača.
Usluge za pravna lica, provere fizičkih lica, lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije, provera podataka, imovine i solventnosti firme.
Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe bolovanja zaposlenih  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Da li postoji istorija problema sa zakonom? Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Kako biste otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska Agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga.
Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila, podmetanje požara u poslovnim prostorijama, uništavanje sopstvene imovine usluge Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Usluge za pravna lica pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka, imovinsko pravni odnosi Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Detektivska Agencija Seguridad Beograd provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera prikupljanje i analiza podataka.
U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih vršimo proveru bolovanja i sve suprotno ugovornim obavezama.
Usluge za pravna lica, lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao.
Izloženost turbulentnom okruženju i porastu broja različitih kriminalnih aktivnosti na svim poljima neretko zahteva angažovanje privatnog detektiva u istraživanju problema uznemiravanja i anonimnih pretnjie.
Sve češće pitanje sa kojim se susreću kupci nekretnina tiče se pitanja legalnosti vlasništva pre same kupovine.
Pronalaženje lica koja se kriju izazov je za privatne detektive jer su različiti motivi zbog kojih se lica kriju.
Detektivska Agencija Seguridad pruža svojim klijentima mogućnost pronalaženja lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu.
U vreme kada su informacije sve važniji resurs, a poslovanje i svakodnevni život se odvija online, zaštita podataka i sredstava za obradu podataka treba da obuhvati mere koje će pomoći otkrivanju zlonamernih elektronskih sredstava i nanošenja štete.
Istraživanje aktivnosti poslovanja drugih kompanija i poslovnih partnera predstavlja jedno od značajnijih pitanja kome se danas posvećuje pažnja.
Privatna detektivska agencija Seguridad pruža mogućnost otkrivanja prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni.
Privatna detektivska agencija Seguridad se može uključiti za potrebe nadzora i kontrole zaposlenih od strane pravnih lica kada postoji osnovana sumnja da zaposleni, članovi upravnog odbora ili poslovni partneri postupaju protivno Ugovoru o radu i Pravilniku kojim se bliže definišu uslovi poslovanja.
Provera pokretne i nepokretne imovine je sve češće tražena usluga kod detektivske agencije Seguridad.